Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Те"

<< 1 >> 1 из 5 1 2 3 4
 Тейлөө белгиси
ТЕЙЛӨӨ БЕЛГИСИ – белгилүү бир жеке же юридикалык
жактын башка бир жеке же юридикалык жакка карата
бир түрдүү товардык тейлөө боюнча кызмат көрсөт
 Тейлөө жамааты
ТЕЙЛӨӨ ЖАМААТЫ – айылчарба өнүмдөрүн сатууга, ош
ондой эле аны сактоого, иргөөгө, таңгактоого, кур
атууга, тазалоого, жыюуга, ташууга ыңгайлашып, су
 Тейлөө кооперативдери
ТЕЙЛӨӨ КООПЕРАТИВДЕРИ – сугат, ташуу, куруу, экол
огиялык жактан калыбына келтирүү, элет жергесин
елефондоштуруу, электрлештирүү, жаныбарларга ве
 Тек-жайы жөнүндө күбөлүк
ТЕК-ЖАЙЫ ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮК – буюмдун кайсы өлкөдөн
чыккандыгын күбөлөндүрүп, тийешелүү органдар та
рабынан берилген документ.
 Текшерүү актысы
ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ – уюмдардын чарбалык- каржылык и
штерин текшерүүнүн жыйынтыктарын чагылдырган ыр
асмий документ.
 Текшерүү комиссиясы
ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫ – корпоративдик укукта акци
онердик коомдун (жоопкерчилиги чектелген коомду
) каржы-чарба иштерин көзөмөлгө алууну ишке ашыр
 Текшерүү сатыгы
ТЕКШЕРҮҮ САТЫГЫ – каржылык, чарбачылык, ишкердик
, соода-сатык иш-аракеттерин жөнгө сала турган кы
мыш жоопкерчилигине тартылуучу тартип бузуулар
 Телеграмма (телетайпограмма, факсограмма)
ТЕЛЕГРАММА (ТЕЛЕТАЙПОГРАММА, ФАКСОГРАММА) – текс
тти берүүнүн өзгөчө ыкмасына байланыштуу айырма
анган, мазмундары боюнча ыкчам мүнөздөгү аркыл д
 Телеграфтык инкассо
ТЕЛЕГРАФТЫК ИНКАССО – адатта атамекендик ишкана
лардын уюмдар жана фирмалар менен болгон экспорт
тук аткарымдарындагы эсептешүүнүн инкассолук та
 Телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо
ТЕЛЕФОН СҮЙЛӨШҮҮЛӨРҮН ТЫҢШОО – текшерилип жатка
н адамдын кылмыш иштери жөнүндө маалымат алуу, ан
ын байланыштарын аныктоо жана ыкчам-издөө иштери
 Телингенди өзгөлөө
ТЕЛИНГЕНДИ ӨЗГӨЛӨӨ – телинген жаранга т. а. чет ө
кө жаранына же жарандыгы жок адамга өлкө жаранды
гын берүү чечимин жокко чыгуу. Эреже катары, жара
 Тель-кель
ТЕЛЬ-КЕЛЬ (фр. Tel quel – кандай болсо ошондой) – соод
а-сатык шарты, мында өзгөчө дан эгиндерин, сатып а
луучу товар келчү жерине кандай абалда жетсе, ошо
 Темиржол
ТЕМИРЖОЛ – укук жагынан алып караганда, жолоочул
ар менен жүк ташууга арналып, техникалык каражат
ар менен атайын курулуштардын биримдигинен тург
 Темиржол коштом кагазы
ТЕМИРЖОЛ КОШТОМ КАГАЗЫ – жүк ташып жеткирүү кели
шиминин жазуу таризи болуп саналат.
 Темиржол унаасы
ТЕМИРЖОЛ УНААСЫ – башкарууну транспорт жаатында
гы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы жүзөгө
ашырган жалпы пайдалануудагы транспорттун түрүн

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: