Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Да"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Дактилоскопия
ДАКТИЛОСКОПИЯ (гр. daktylos – манжа и skopeo – карап тур
м, карап жатам, байкап турам) – атайын картотекад
а сакталган дактилоскопиялык карточкадагы маалы
 Далдал ишмердүүлүгү
ДАЛДАЛ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – 1) КР биржа мыйзамдарына ыл
айык, биржа ортомчусунун кардардын атынан жана а
ын эсебинен, кардардын атынан жана өз эсебинен ж
 Далдал кредиттери
ДАЛДАЛ КРЕДИТТЕРИ – далдалчылык фирмалар тарабы
нан өз кардарларына баалуу кагаз сатып алуу үчүн
(адатта, ал кагаздар күрөө катары) берилген креди
 Далдал өкүлчүлүгү
ДАЛДАЛ ӨКҮЛЧҮЛҮГҮ – биржа аткарымдарын жүргүзүү
үчүн коммерциялык банктардын алдында ачылган ор
томчулук өкүлчүлүктөрү. Алар баштапкы наркын бек
 Далдалчы
ДАЛДАЛЧЫ – биржалык товарды же баалуу кагаздард
сатуу-сатып алуу боюнча милдет аткаруучу, товар
ык же фондулук биржадагы ортомчу. Адатта комисси
 Далдалчы
ДАЛДАЛЧЫ – кардарлардын тапшырмасы боюнча жана
нын эсебинен сурам-сунуштарды таба турган, ошонд
ой эле товар биржасынын атынан макулдашылган бүт
 Далдалчылык орун
ДАЛДАЛЧЫЛЫК ОРУН – белгилүү бир биржа соодасына
катышуу укугуна ээ болуу үчүн биржа мүчөлүгүнө ө
үү. Д. о. төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөрдү берет: а)
 Далдалчылык сыйакы
ДАЛДАЛЧЫЛЫК СЫЙАКЫ – бүтүм жасагандыгы үчүн бир
а далдалчысына берилүүчү сыйакы.
 Далдаштыруу (камсыздандыруу) номери
ДАЛДАШТЫРУУ (КАМСЫЗДАНДЫРУУ) НОМЕРИ – камсыздан
ырылган жакка социалдык камсыздандыруу органда
ы тарабынан берилип, ал жак өмүр бою сактай турга
 Далдаштыруу (окшоштуруу)
ДАЛДАШТЫРУУ (ОКШОШТУРУУ) – белгилүү бир объектин
ин же адамдын аныктыгын далилдөө максатында жалп
ы жана жекече белгилеринин жыйындысы боюнча салы
 Далдаштыруу белгиси
ДАЛДАШТЫРУУ БЕЛГИСИ – КР мыйзамдарына ылайык, кы
ймылсыз мүлк бирдиктерине берилип, КР аймагында
айрадан кайталанбай турган жана кыймылсыз мүлкт
 Далилдөө
ДАЛИЛДӨӨ – кылмыш ишин акыйкат чечүү үчүн, жагда
лар тууралуу иш жүзүндөгү далилдерди жыйноо, тек
шерүү жана баа берүү боюнча сот өндүрүшүнүн башк
 Далилдөө каражаттары
ДАЛИЛДӨӨ КАРАЖАТТАРЫ – процесстик мыйзамдарда к
аралган, сотту кызыктырган фактыларды ырастоочу
же четке кагуучу айкын маалыматтарды алуунун ык-
 Далилдөө милдети (далилдөө түйшүгү)–
ДАЛИЛДӨӨ МИЛДЕТИ (далилдөө түйшүгү)– кылмыш-жаза
же жарандык иштердин өндүрүшүндө процесстин кат
ышуучуларынын ортосунда иштин чечүүсү үчүн маан
 Далилдөө укугу
ДАЛИЛДӨӨ УКУГУ – кылмыш-жаза-процесстик укук чен
емдери: а) иш боюнча далил катары кызмат кыларын;
) далилдей турган жагдайлар алкагы; в) далилдөө м
 Далилдөө чеги
ДАЛИЛДӨӨ ЧЕГИ – процесстик укукта Д. ч. сакталган
дыгын аныктоо талабы, демек, ал далилдер мыйзамда
каралган каражаттар аркылуу алынгандыгын териш
 Далилдер (соттук)
ДАЛИЛДЕР (соттук) – конституциялык, жарандык, эко
номикалык, кылмыш иштерин туура териштирүүдө маа
ниси бар жагдайлар тууралуу баардык факты, маалы
 Далилдерди камсыздоо
ДАЛИЛДЕРДИ КАМСЫЗДОО – сунуш кылынган далилдерд
ин акыраягында мүмкүн эмес же кыйынчылыкка учура
п калуусунан кооптонуу негизи бар болуп, сот ал д
 Далилдерди чогултуу
ДАЛИЛДЕРДИ ЧОГУЛТУУ – ишти тергөөнүн жана сотту
териштирүүнүн жүрүшүндө суракка алуу, беттешти
үү, таанытуу үчүн көрсөтүү, алып чыгуу, тинтүү, ка
 Далилди баалоо
ДАЛИЛДИ БААЛОО – ар далилдин ишке катышы бардыгы
н, жеткелеңдигин, аныктыгын, маани-маңызын аныкто
о максатындагы каралып жаткан ишке карата катыш
 Далилди иликтөө
ДАЛИЛДИ ИЛИКТӨӨ – ишке тиешеси бар экендигин, иш
нимдүүлүгүн, толуктугун аныктоо максатында дали
лдердин сот жана ишке катышы бар жактар (алардын
 Далилдин жетиштүүлүгү (же алардын жыйындысы)
ДАЛИЛДИН ЖЕТИШТҮҮЛҮГҮ (же алардын жыйындысы) – д
лилдерге карата мыйзам тарабынан коюлуучу талап
тардын бир түрү; бир нерсени бекемдөө үчүн чогулт
 Далилдин ишенимдүүлүгү
ДАЛИЛДИН ИШЕНИМДҮҮЛҮГҮ – чындыкка дал келиши бо
нча, далилге карата мыйзам тарабынан коюлган тал
аптардын бир түрү. Д. и-нө ынануу – демек, күбөөнү
 Далилдин тийиштүүлүгү
ДАЛИЛДИН ТИЙИШТҮҮЛҮГҮ – процесстик укукта далил
дерге карата мыйзам талаптарынын бири. Д. т. такто
о – ал далилдин каралып жаткан иш үчүн мааниси ба
 Далилзат
ДАЛИЛЗАТ – күндөлүк тилде далилдер дегенди эле т
үшүндүрүүчү сөз.
 Дамнификация (жыдуу)
ДАМНИФИКАЦИЯ (ЖЫДУУ) (лат. damnum – чыгаша жана facere
жасоо) – чыгашага учуроо.
 Даректер (юридикалык)
ДАРЕКТЕР (юридикалык) – актыда же башка документ
е (м.: келишимде, чекте, векселде) аны жарактуу деп
таануу үчүн (м.: документтин аталышы, түзүлгөн кү
 Дарыгерлик сыры
ДАРЫГЕРЛИК СЫРЫ – медициналык жардам алуу үчүн к
айрылган жөнжайы, жарандын денсоолук акыбалы, ча
дыккан дарттын тек-жайын тактоо ж. б. текшерүү ме
 Дары-дармек каражаттары
ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫ – кошунду усулу же биоло
гиялык технологияны колдонуу менен дарттын алды
алуу, аныктоо, дарылоо, боюнда болтурбоо үчүн кан
 Дары-дармек каражаттарын даярдоо
ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫН ДАЯРДОО – КРде катталг
н дары-дармек каражаттарынын негизинде дарыгерд
ин көрсөтмөсү боюнча дарыкана мекемелеринде дар
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru