Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ча"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Чабаган субэсеп
ЧАБАГАН СУБЭСЕП – көбүнесе товарлар менен кызма
көрсөтүү эсеп-кысаптары боюнча байма-бай аткары
мдарды жүргүзгөн банктар тарабынан ачылуучу суб
 Чабарман баракчасы
ЧАБАРМАН БАРАКЧАСЫ – дипломатиялык почтаны ташу
уга укук бере турган ырасмий документ. Анда дипло
матиялык чабармандын укугу, дипломатиялык почта
 Чакан ишкерчилик субъектиси
ЧАКАН ИШКЕРЧИЛИК СУБЪЕКТИСИ – менчик түрү менен
укуктук-уюштуруу таризине карабастан, экономика
ык ишти жүргүзүү менен, киреше табуу максатында
 Чалгындоо (чалгын)
ЧАЛГЫНДОО (ЧАЛГЫН) – 1) жер катмарындагы геология
ык түзүмдөр менен түпкүрдөгү мунайзат жана газ к
енинин бар экендигин аныктоого багытталган баар
 Чарба жүргүзүү укугу
ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮ УКУГУ – КР жарандык мыйзамдары бо
юнча мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөөн
ишке ашыруу боюнча чектөөлөргө ээ буюм укуктары
 Чарбакер субъекттер
ЧАРБАКЕР СУБЪЕКТТЕР – юридикалык жактын укуктар
ын пайдалануучу жеке, жамааттык, кооперативдик, а
кционердик, мамлекеттик, коомдук же башка уюмдар,
 Чарбакерчилик салыгы
ЧАРБАКЕРЧИЛИК САЛЫГЫ – өлкө чегинде жергиликтүү
майда чарбачылык жүргүзгөн уюмдарга салык салуу
. Ал Батыш Европа өлкөлөрүндө колго алынган.
 Чарбалык келишим
ЧАРБАЛЫК КЕЛИШИМ – ишкердик субъекттердин ортос
унда түзүлүүчү жарандык-укуктук келишим.
 Чарбалык укук
ЧАРБАЛЫК УКУК – ченемдери өндүрүштүк-чарбалык и
мердиктин жана аны мамлекеттик башкаруунун жүрү
шүндө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салуучу ук
 Чарбалык шериктештиктер жана коомдор
ЧАРБАЛЫК ШЕРИКТЕШТИКТЕР ЖАНА КООМДОР – КР жаран
ык мыйзамдары боюнча капиталы түзүүчүлөрүнүн (к
тышуучуларынын) үлүштөрүнө (салымдарына) ажырат
 Чарбалык-ичилүүчү суу менен жабдуу тутуму
ЧАРБАЛЫК-ИЧИЛҮҮЧҮ СУУ МЕНЕН ЖАБДУУ ТУТУМУ – калк
ты ичилүүчү суу менен камсыз кылууга багытталган
техникалык тутум.
 Чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуунун борбордук тармагы
ЧАРБАЛЫК-ИЧҮҮЧҮ СУУ МЕНЕН ЖАБДУУНУН БОРБОРДУК ТА
РМАГЫ
– суу түтүктөр тарамы бар чарбалык-ичүүчү
аза суу менен жабдуу тармагы.
 Чарбачылык-таза суу менен камсыздоо
ЧАРБАЧЫЛЫК-ТАЗА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО – тийиштүү у
юмдардын калкты чарбачылыкка керектелүүчү ичиле
турган таза суу жана турмуш-тиричиликке керекте
 Чартер (кире жалдоо) келишими
ЧАРТЕР (КИРЕ ЖАЛДОО) КЕЛИШИМИ – бир тарап (кире ээ
си
) экинчи тарапка (кире жалдоочу) жүктөрдү, жүрг
нчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу үчүн бир же бирнече
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru