Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ев"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Евро
ЕВРО – 1999-жылдын 1-январында ЕБга мүчө болгон өлк
лөр тарабынан кабыл алынган бирдиктүү европалык
валюта бирдиги.
 Еврооблигация
ЕВРООБЛИГАЦИЯ – евробазардан узак мөөнөттүү зай
ым алууда зайымчы тарабынан чыгарылган карыз мил
деттенмеси; баалуу кагаздын бир түрү.
 Европа бирлиги (еб)
ЕВРОПА БИРЛИГИ (ЕБ) – өзүнө федеративдик мамлеке
тин жана эларалык уюмдардын касиеттерин камтыга
н мамлекеттер аралык бирикме, 1993-жылы Европа Шери
 Европа бирлигинин кеңеши
ЕВРОПА БИРЛИГИНИН КЕҢЕШИ – ЕБдин башкы органдар
нын бири; ага мүчө өлкөлөрдүн министрлеринен тур
ат, мүчөлөрдүн чечим кабыл алуу ишине катышуусун
 Европа кеңеши
ЕВРОПА КЕҢЕШИ – ЕБнын башкы органдарынын бири. Е.
к-не мүчө-мамлекеттин башчылары, мүчө-мамлекетти
н өкмөт башчылары жана Европа Комиссиясынын төра
 Европа комиссиясы
ЕВРОПА КОМИССИЯСЫ (Европа шериктештигинин комис
иясы) – ЕБнын башкы органдарынын бири; ал жалпы м
акулдашуу боюнча, 25 өлкө өкмөтү тарабынан дайынд
 Европа парламенти
ЕВРОПА ПАРЛАМЕНТИ (Европарламент) – ЕБнын консул
ьтативдик жана сунуштоо органы. Европаламенттин
626 депутаты түз шайлоо жолу аркылуу, беш жылдык мө
 Европа соту
ЕВРОПА СОТУ – ЕБнын жогорку аппелляциялык соту б
олуп саналган ЕБ негизги органдарынын бири. Ал ке
ңешчи катары 9 башкы прокурор (жалпы макулдук бою
 Европа укугу
ЕВРОПА УКУГУ – укуктун аркыл тармактарына тийеш
лүү эларалык жана улуттук укук эрежелеринин ург
лдуу өнүгүп бараткан көп тарамдуу комплекси. Е. у
 Европа шериктештиги
ЕВРОПА ШЕРИКТЕШТИГИ – сыртынан өзалдынча көрүнг
өнү менен, иш жүзүндө өзара тыкыс байланыштагы ай
мактык экономикалык уюмдардан турган 3 бирикме: 19
 Европа экономикалык шериктештиги (еэш
ЕВРОПА ЭКОНОМИКАЛЫК ШЕРИКТЕШТИГИ (ЕЭШ ) – батыш е
вропалык 12 өлкөнү (Бельгия, Улуу Британия, Греция,
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нид
 Европалык валюта тутуму (евт)
ЕВРОПАЛЫК ВАЛЮТА ТУТУМУ (ЕВТ) – катышуучу-өлкөлө
дүн алмаштыруу валюта курсунун туруксуздугун аз
айтуу жана Европа чөлкөмүндө валюталык туруктуу
 Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы (екөб)
ЕВРОПАЛЫК КАЙРА КУРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ (ЕКӨБ)
– адистештирилген эларалык экономикалык уюм. 1991
-жылы ырасмий түрдө ачылган. Европа Бирлигинин өл
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru