Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "За"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Зайым алуучу
ЗАЙЫМ АЛУУЧУ – башка тараптан (зайым берүүчүдөн)
кайтарып берүү шарты менен, акча жана бир түрдүү
уюмдарды алган зайым келишиминин бир тарабы.
 Зайым берүүчү
ЗАЙЫМ БЕРҮҮЧҮ – зайым боюнча келишимдин бир тара
бы. З. б-нү кредит берүүчү (кредит келишиминин бир
тарабы) менен алмаштырбоо керек.
 Зайым валютасы
ЗАЙЫМ ВАЛЮТАСЫ – кредиттик макулдашууда каралга
н тартипте каражат алуу жана кайтаруу үчүн зайым
ы колдонуучу чет өлкөлүк же улуттук валюта.
 Зайым капиталы
ЗАЙЫМ КАПИТАЛЫ – облигация чыгаруу менен банкты
кредиттик каражаттарынын эсебинен түзүлүүчү ка
питал.
 Зайым келишими
ЗАЙЫМ КЕЛИШИМИ – бир тарап (зайым берүүчү) экинчи
тарапка (зайым алуучуга) акча же бир түрдүү окшош
сапаттагы буюмдарды менчикке берген, ал эми зайы
 Зайымдар (карыздар) конверсиясы
ЗАЙЫМДАР (КАРЫЗДАР) КОНВЕРСИЯСЫ (лат. сonversio – айл
нуу, өзгөрүү) – мамлекеттик карыздарды башкаруу
боюнча иш-чаралардын бири; мурда чыгарылган мамл
 Зайымдарды репатриациялоо
ЗАЙЫМДАРДЫ РЕПАТРИАЦИЯЛОО – чет өлкөлөрдө чет ө
көлүк кармоочулардын арасында жайгаштырылган з
йымдардын облигацияларын өз өлкөсүнө кайтаруу.
 Зайымдарды турпатташтыруу
ЗАЙЫМДАРДЫ ТУРПАТТАШТЫРУУ – мурда чыгарылган би
рнече зайымды бир жаңыга алмаштыруу. Мамлекеттик
карызды башкаруу ыкмасы.
 Зайымды тейлөө
ЗАЙЫМДЫ ТЕЙЛӨӨ – зайым алуучунун эсебиндеги зай
м каражаттарынын пайдаланылышы жана зайым алууч
унун негизги карызды, пайыздарды, комиссиялык ж.
 Залал
ЗАЛАЛ – жарандык укукта субъективдүү укукту же д
үнүйөнү жок кылуу же зыян келтирүү. Юридикалык ад
абияттар менен соттук, арбитраждык тажрыйбада «З
 Залал (зыян)
ЗАЛАЛ (ЗЫЯН) – ал өзара мүлккө карата З. (мүлктүк з
ыян) жана адамга карата З. (денсоолукка зыян келти
рүү) болуп бөлүнөт. Акча жаатындагысы – зыян (чыг
 Зарыл коргонуу чегинен чыгуу
ЗАРЫЛ КОРГОНУУ ЧЕГИНЕН ЧЫГУУ – КР кылмыш-жаза мы
замдары боюнча кол салуунун коомдук коркунучтуу
лугунун мүнөзүнө жана даражасына ачыктан-ачык ту
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru