Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жа"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 8
 Жабык административдик аймактык түзүлүш
ЖАБЫК АДМИНИСТРАТИВДИК АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ – чекте
ринде массалык кыргындоо куралдарын жана башка р
адиоактивдүү материалдарды иштетүү, даярдоо, сак
 Жабык акционердик коом
ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМ – акциялары анын катышуу
уларынын, же алдынала аныкталган жактардын орто
унда гана жайгаштырылган акционердик коом. Ж. а.
 Жабык бажы кампасы
ЖАБЫК БАЖЫ КАМПАСЫ – кампа кызматынан пайдалану
укугу белгилүү гана кишилерге берилген, товарла
р бажылык кампалоонун эрежелерин тутуу менен сак
 Жабык деңиз
ЖАБЫК ДЕҢИЗ – эларалык укукта жээги бирнече мамл
екеттерди жайпаган жана өзүнүн географиялык жай
ашуусу боюнча аны башка деңизге өтүү үчүн транзи
 Жабык конкурс
ЖАБЫК КОНКУРС – ишмердиктин ошол тармагында жог
рку кадыр-баркка ээ болгон, белгилүү гана адамда
чакырылган конкурс.
 Жабылбаган (кепилденген) аккредитив
ЖАБЫЛБАГАН (КЕПИЛДЕНГЕН) АККРЕДИТИВ – аткаруучу
банкка андагы эмитент-банктын эсебинен белгилүү
бир сумманы эсептен чыгарып салуусуна укук берүү
 Жабылган (депонирленген) аккредитив
ЖАБЫЛГАН (ДЕПОНИРЛЕНГЕН) АККРЕДИТИВ – эмитент-ба
нктын аккредитив ачууда эмитент-банктын милдетт
нмесинин бүткүл мөөнөтүнө төлөөчүнүн, же ага бер
 Жабыр
ЖАБЫР – денебойго оор жаракат келтирүүнүн түрү.
мгектик Ж. – эмгек милдеттенмесин аткарууда, жум
ушка бараткан жолдо же келаткан жолдо өзүнүн мам
 Жабырлануучу
ЖАБЫРЛАНУУЧУ – кылмыштын натыйжасында моралдык,
мүлктүк зыян тарткан же денесине залал келген ад
ам. Адамды Ж. деп табуу жөнүндө тергөөчү же сот то
 Жабырлануучу менен жарашуу (элдешүү)
ЖАБЫРЛАНУУЧУ МЕНЕН ЖАРАШУУ (ЭЛДЕШҮҮ) – КР кылмыш-
жаза укугундагы кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бо
отуу негиздеринин бири. КР кылмыш-жаза мыйзамдар
 Жагдайды түп-тамырынан өзгөртүү
ЖАГДАЙДЫ ТҮП-ТАМЫРЫНАН ӨЗГӨРТҮҮ – эларалык кели
имдерди бир жактуу токтотуунун же андан чыгууну
негиздеринин бири, ага шилтеме жасоого мүмкүн б
 Жагымдуу айлана-чөйрөгө укук
ЖАГЫМДУУ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ УКУК – экологиялык укук
ардын катарына кирген, адамдын негизги конститу
иялык укуктарынын бири. Конституциялаштыруу мез
 Жаза
ЖАЗА – мамлекеттин атынан сот өкүмү боюнча кылмы
ш жасагандыгы үчүн күнөлүү деп таанылган күнөкөр
лөрдү укугу менен эркиндигинен ажыратуу же чектө
 Жаза алмаштыруу
ЖАЗА АЛМАШТЫРУУ – соттун (өкүмдү аткаруунун жүрү
шүндө) өкүмдө көрсөтүлгөн жазаны алмаштыруусу; м
йзамда көрсөтүлгөн жагдайларда гана жол берилет
 Жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу
ЖАЗА ӨТӨӨДӨН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАРТТУУ БОШОТУУ
КР кылмыш-жаза жана кылмыш-жаза-аткаруу укуктары
дагы адамды анын жазаны өтөө мөөнөтү бүткөнгө че
 Жаза чарасы
ЖАЗА ЧАРАСЫ – кылмыш-жаза укугунда жасалган кылм
ышты аныктоо боюнча кылмыш-жаза мыйзамынын конкр
еттүү ченеминин санкциясынын негизинде соттун ө
 Жаза чарасын колдонбоо
ЖАЗА ЧАРАСЫН КОЛДОНБОО – кылмыш жана жазык-проце
сстик укуктагы мыйзамда каралган негиздер бар эк
ендигине карабастан, кылмыш кылган жакты жазадан
 Жазадан бошотуу
ЖАЗАДАН БОШОТУУ – КРде мунапыс жана башка мыйзам
да каралган учурларда күнөөлүүгө сот тарабынан к
ылмыш-жаза жазасын колдонбоосу.
 Жазажай (шизо)
ЖАЗАЖАЙ (ШИЗО) – кээбир өлкөлөрдө, (М.: РФде), түзөт
үү мекемелеринин тартибин бузуучулар үчүн камер
лары жайгашкан бөлүмү. Ж-да отурган кишинин укук
 Жазаларды бириктирүү
ЖАЗАЛАРДЫ БИРИКТИРҮҮ – кылмыштардын жыйындысы у
чурунда сот арбир кылмыш үчүн өзүнчө жаза дайынд
п келип, аягында мыйзамда белгиленген чектерде т
 Жазаны жекелештирүү
ЖАЗАНЫ ЖЕКЕЛЕШТИРҮҮ – кылмыш-жаза укугунда мыйз
мда аныкталган санкциянын чегинде, жасалган кыл
ыш ишинин мүнөзүн жана коом үчүн коркунучтуулук
 Жазаны жеңилдетүү
ЖАЗАНЫ ЖЕҢИЛДЕТҮҮ – мыйзамда ошол кылмыш үчүн ка
ралган эң төмөнкү чектен да төмөндөтүлгөн жеңил
аза. Жосунду жазалоону алып салган же Ж. ж-чү мыйз
 Жазаны жумшарта (жеңилдете) турган жагдайлар
ЖАЗАНЫ ЖУМШАРТА (ЖЕҢИЛДЕТЕ) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – К
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы күнөөкөрдүн жасага
н кылмышы менен жеке кертбашын мүнөздөөчү жана с
 Жазаны катуулата (оорлото) турган жагдайлар
ЖАЗАНЫ КАТУУЛАТА (ООРЛОТО) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – КР
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы кылмыш жосуну да, кы
мышкердин жеке кертбашы да коомчулукка коркунуч
 Жазаны өтөөдөн бошотуу
ЖАЗАНЫ ӨТӨӨДӨН БОШОТУУ – жазаны андан ары өтөөдө
н куткаруу тартибинин жана шарттарынын негиздер
алдынала каралган кылмыш-жаза, жазык-процесстик
 Жазапул
ЖАЗАПУЛ – 1) айыптан түшкөн акча; мыйзамда же кели
шимде бекитилген учурларда жана тартипте матери
лдык таасир этүү чарасы. Жарандык укук боюнча –
 Жазма далил
ЖАЗМА ДАЛИЛ – иш жагдайы тууралуу маалымат камты
лган, иш үчүн кандайдыр бир мааниге ээ болгон, аны
н ичинде анын тууралыгын аныктоого мүмкүндүк бер
 Жазуу жүзүндөгү бүтүм
ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ БҮТҮМ – жазуу жүзүндө жасалуучу
(жөнөкөй же нотариалдык) бүтүмдөр. КР жарандык мы
замдары боюнча бүтүмдүн мааниси камтылуу менен,
 Жазуу жүзүндөгү кат-кабар
ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ КАТ-КАБАР – жөнөкөй жана каттоо
ркылуу жөнөтүлүүчү кат, почта карточкасы, оромка
т, майда баштыкча, секограмм (сокурлар үчүн атайы
 Жазылуу
ЖАЗЫЛУУ – 1) келишим, ал боюнча бир тарап (жазылуу
у) белгилүү бир акчалай сумманы төлөйт же бөлөк м
үлктүк эквивалентти (м.: кагаз калдыктарын, экинч
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru