Меню
Эл-Сөздүк

Жаза

ЖАЗА – мамлекеттин атынан сот өкүмү боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн күнөлүү деп таанылган күнөкөрлөрдү укугу менен эркиндигинен ажыратуу же чектөө менен корутундулана турган мажбурлоо чарасы (жаза). Ж. социалдык акыйкаттуулукту калыбына келтирүү, күнөкөрлөрдү түзөтүү, ошондой эле күнөкөрлөр менен башка жактардын дагын да кылмыш жасоосун алдыналуу максатында колдонулат. Ж. бирөөлөргө денебой жактан кыйноо тарттыруу же адамдык ар-намысын тебелөө максатын көздөбөйт. КРде төмөндөгүдөй жаза түрлөрү колдонулат: а) коомдук иштерге тартуу; б) жазапул ; в) үчилтик айып ; г) белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же кандайдыр бир ишенимдүүлүктү жүргүзүү укугунан ажыратуу ; д) тартипке салуу аскер бөлүгүндө кармоо ; е) камак ; ж) эркиндигинен ажыратуу ; з) өлүм жазасы. Негизги жазалардан сырткары, төмөндөгүдөй кошумча жазалар да колдонулушу мүмкүн: а) атайын, аскердик же ардак наамынан, класстык ченинен жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу ; б) мүлкүн тартып алуу. Ал эми жазапул салуу менен белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иштерди жасоо укугунан ажыратуу чаралары негизги жаза катарында да, кошумча жаза катарында да колдонула берет.

жаза

жаза (ук.)
жаза пул
жаза чара
жазаны жеңилдетүү
жазасын колуна берүү

жаза

жаза (такт.)
жаза бас-
жаза-буза
жаза-тайым
жаза тайып
жазып-тайып

жаза

I зат. Кылмышы үчүн тарта турган айып, кылган кылмышы үчүн колдонулуучу чара. Басмачыларды атуу жазасына буюртуу керек (Байтемиров). Жаза тарт. Сайраймын сөздүн тазасын Залимдин берген жазасын (Тоголок Молдо).
ЖАЗА II такт. Таамай эмес, жаздым, калпыс. Жаза атып калуу. Жаза басса ат туягы, Жардан таштар куланат (Бөкөнбаев).
¨ Жаза басуу — иште жаңылышуу, адашуу, каталык кетирүү. Жаза-буза — чала-була, тиер-тийбес, жетер-жетпес. [Бүбүш] чым менен жаза-буза уруп калды (Турусбеков). Жаза-буза кармап калдым.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: