Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жө"

<< >> 1 из 1 1
 Жөлөкпул
ЖӨЛӨКПУЛ – КРде социалдык камсыздоо тариздерини
н бири, социалдык камсыздандыруу каражаттарынан
же мамлекеттик бюджеттен дайыма же бир жолу бери
 Жөнгө салуучу укук ченемдер
ЖӨНГӨ САЛУУЧУ УКУК ЧЕНЕМДЕР – укуктук мамиле кат
ышуучуларынын укуктары менен милдеттерин белгил
ей турган укук ченемдер.
 Жөнөкөй акциялар
ЖӨНӨКӨЙ АКЦИЯЛАР – белгиленген өлчөмдө жана би
инчи иретте үлүшпайда алууга укук бербеген, биро
к артыкчылыктуу акциялардан (добуш берүү укугу
 Жөнөкөй вексель
ЖӨНӨКӨЙ ВЕКСЕЛЬ – аны берген адамдын талап боюнч
а же белгилүү мөөнөттө векселде көрсөтүлгөн киши
ге же анын буйругу боюнча (б. а. ал көрсөткөн башка
 Жөнөкөй кошо катышуу
ЖӨНӨКӨЙ КОШО КАТЫШУУ – кылмышка кошо катышуунун
түрү, мында ар кошо катышуучу кылмыш курамында ка
ралган аракеттерди жасайт (биргелешип аткаруучу
 Жөнөкөй лицензия
ЖӨНӨКӨЙ ЛИЦЕНЗИЯ – лицензиар (патент ээси) лицен
иатка келишимде белгиленген чектерде ойлоп табу
уну пайдаланууга укук берген лицензия , бирок аны
 Жөнөкөй шериктештик келишими
ЖӨНӨКӨЙ ШЕРИКТЕШТИК КЕЛИШИМИ (биргелешип иштөө к
елишими) – 2 же андан ашуун адамдар (шериктер) юри
икалык жак түзбөстөн эле киреше алуу же башка мы
 Жөнөткөн жердин бажыканасы
ЖӨНӨТКӨН ЖЕРДИН БАЖЫКАНАСЫ – бажы транзитинин ж
лжобосу боюнча, баардык жүктүн же анын бир бөлүг
нүн ташып жеткирүүсү баштала турган көздөгөн ма
 Жөнөтүлгөн укук ченемдери
ЖӨНӨТҮЛГӨН УКУК ЧЕНЕМДЕРИ – жогорку мамлекеттик
органдын тапшыруусу боюнча кандайдыр бир мамлек
еттик орган же уюм тарабынан чыгарылган, алардын
 Жөнү жок жарнама
ЖӨНҮ ЖОК ЖАРНАМА – анын мазмунуна, убактысына, та
ркатуу ордуна жана ыкмасына карата КР мыйзамдары
нда аныкталган талаптардын бузулушуна жол берил

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: