Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Өз"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Өзалдынча алакет (өз арбайын соктуруу)
ӨЗАЛДЫНЧА АЛАКЕТ (ӨЗ АРБАЙЫН СОКТУРУУ) – өз бизне
син уюштуруу жана өзүн камсыз кылуу максатында ю
идикалык жакты түзбөй туруп жүргүзүлүүчү жаранд
 Өзалдынча башкаруу
ӨЗАЛДЫНЧА БАШКАРУУ – өз иштерин башкарууда канд
йдыр бир уюмдашкан социалдык коомчулуктун өзалд
ынчалуулугу. Ө. б-нун административдик-аймактык б
 Өзалдынча туризм
ӨЗАЛДЫНЧА ТУРИЗМ – туристтер өзалдынча уюштурга
н, жер которуунун жигердүү ыкмаларын пайдалануу
енен саякаттоо же жер которуп жүрүү.
 Өзара инвестициялык фонд
ӨЗАРА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ФОНД – өзү чыгарган акцияда
түшкөн акчаны башка компаниялардын баалуу кага
дарына чегерүүгө пайдаланган инвестициялык ком
 Өзара камсыздандыруу
ӨЗАРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ – жарандар менен юридикалы
к жактардын өз мүлктөрүн жана башка мүлктүк кызы
чылыктарын, өзара негизде өзара камсыздандыруу
 Өзара кредиттөө фонддору
ӨЗАРА КРЕДИТТӨӨ ФОНДДОРУ – коммерциялык эмес ую
дар; туракжай үйлөрүн курууга жана оң-доого, чарб
алык курулуштарды жүргүзүүгө, бакчалык, огородду
 Өзара фонд
ӨЗАРА ФОНД – байлыкка, облигацияларга, казналык
агаздарга же акча базарынын кыска мөөнөттүү шай
андарына чегерүү максатында өз акционерлеринин
 Өзара эсептешүүнүн дебеттик сальдосу
ӨЗАРА ЭСЕПТЕШҮҮНҮН ДЕБЕТТИК САЛЬДОСУ – түшкөн к
ражатка караганда төлөм көлөмү басымдуулук кылг
анда, каттоо боюнча эсеп бетинде чагылдырылуучу
 Өзгөчө абал
ӨЗГӨЧӨ АБАЛ – мамлекеттик бийлик органдарынын ж
на ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды башка
уу ишмердиктеринин өзгөчө укуктук тартиби. Мынд
 Өзгөчө баалуу жерлер
ӨЗГӨЧӨ БААЛУУ ЖЕРЛЕР – айдоо аянттары менен кург
атылган жерлер, такай пайдалануучу айылчарба жер
лери (айдоо аянттары, көп жылдык мөмө-жемиш дарак
 Өзгөчө бажы режими
ӨЗГӨЧӨ БАЖЫ РЕЖИМИ – өзүнө эркин экономикалык ай
макка ташылып кирген товарларга же кайра экспорт
тоого арналган товарларга карата бажы алымдарын
 Өзгөчө ведомстволук тийиштүүлүк (жеке)
ӨЗГӨЧӨ ВЕДОМСТВОЛУК ТИЙИШТҮҮЛҮК (жеке) – иштерди
н белгилүү категориясын (түрүн) чечүүнү мыйзам би
р гана түрдөгү органдарга берген шарттагы ведомс
 Өзгөчө кайтарууга алынган жаратылыш аймагы
ӨЗГӨЧӨ КАЙТАРУУГА АЛЫНГАН ЖАРАТЫЛЫШ АЙМАГЫ – өз
өчө кайтаруу жана пайдалануу тартиби орнотулуп,
өзүнө жаратылыш комплекси менен өзүнчө жаратылы
 Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жери
ӨЗГӨЧӨ КОРГОЛУУЧУ ЖАРАТЫЛЫШ АЙМАКТАРЫНЫН ЖЕРИ
мамлекеттик коруктардын, улуттук жаратылыш парк
тарынын, заказниктердин (аңчылык кылуучу жерлерд
 Өзгөчө кырдаал
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ – белгилүү аймакта, коркунучтуу т
абыгый жана техногендик кубулуштун, кырсыктын, к
йроонун, күтүлбөгөн же башка алааматтын натыйжа
 Өзгөчө кырдаалдарды жоюу
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫ ЖОЮУ – өзгөчө кырдаалдарды
айда кылуучу факторлордун таасирин басуу жана т
ктотууга, өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо адам
 Өзгөчө кырдаалдарды жоюуда кечиктирилгис жумуштар
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫ ЖОЮУДА КЕЧИКТИРИЛГИС ЖУМУШТ
АР
– бул кыйроодон куткаруу жумуштарын баардык т
араптан камсыздоо, өзгөчө кырдаалдан жапа чеккен
 Өзгөчө кырдаалдардын алдыналуу
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫН АЛДЫНАЛУУ – өзгөчө кырдаал
дардын пайда болуу тобокелчилигин мүмкүн болушу
ча азайтууга, ошондой эле адамдардын денсоолугу
 Өзгөчө лицензия
ӨЗГӨЧӨ ЛИЦЕНЗИЯ – ойлоп табууну келишимде белги
енген чектерде пайдаланууга өзгөчө укук берген
ицензия
; ошол эле кезде патенттин ээси аны ошол
 Өзгөчө мыйзам
ӨЗГӨЧӨ МЫЙЗАМ – эреже катары, парламент тарабына
н жолжобо алкагында кабыл алынуучу мыйзам (кээде
квалификациялуу көпчүлүк талап кылынат), бирок б
 Өзгөчө мыкаачылык
ӨЗГӨЧӨ МЫКААЧЫЛЫК – кылмыш-жаза укугунда инсанг
карата жасалган биркатар кылмыштар мүнөздөлөт (
киши өлтүрүү, денсоолукка атайылап оор жана анча
 Өзгөчө өндүрүш
ӨЗГӨЧӨ ӨНДҮРҮШ – укук жөнүндө талаш туудурбаган
жарандык сот өндүрүшүнүн бир түрү. Өзгөчө өндүрү
ишиндеги соттун милдети тийиштүү юридикалык фа
 Өзгөчө оор кылмыш
ӨЗГӨЧӨ ООР КЫЛМЫШ – кылмыш жасагандыгы үчүн КР к
лмыш-жаза мыйзамдарында 10 жылдан өйдө жаза мөөнө
тү же өлүм жазасы каралган атайлап жасалган кылм
 Өзгөчө пикир
ӨЗГӨЧӨ ПИКИР – көпчүлүк добуш менен кабыл алынга
н сот чечими же сот өкүмү менен макул болбогон со
өкүлүнүн жазуу жүзүндө сот ишине көктөлө турган
 Өзгөчө режимдеги түзөтүү абагы
ӨЗГӨЧӨ РЕЖИМДЕГИ ТҮЗӨТҮҮ АБАГЫ – КРде өтө коопту
у кылмыш жасаган, ошондой эле өлүм жазасына жазал
анып, кийин кечирим берилген эркек адамдар жаза м
 Өзгөчө соттор
ӨЗГӨЧӨ СОТТОР – өзгөчө (согуш, өзгөчө абал, ыңкыл
п, мамлекеттик төңкөрүштөр) учурларда түзүлүүчү
соттор. Кээде демейки шарттарда деле түзүлөт: (м.:
 Өзгөчө экологиялык жагдай аймагы
ӨЗГӨЧӨ ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАГДАЙ АЙМАГЫ – экологиялык
балдын бузулуусу даана байкалуу менен, суу, жер,
сүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү жабыркап, оору-сыркоо
 Өздүк камсыздандыруу
ӨЗДҮК КАМСЫЗДАНДЫРУУ – объектиси катары адамдын
өмүрү, денсоолугу, эмгекке жарамдуулугу каралга
камсыздандыруу келишиминин бир түрү, ошондой эл
 Өздүк камсыздандыруу келишими
ӨЗДҮК КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ – бир тарап (камсы
здандыруучу) төлөп берүүчү төлөмдү (камсыздандыр
уу сыйлыгын) келишимде айтылгандай, экинчи тарап
 Өзүмбилем курулуш
ӨЗҮМБИЛЕМ КУРУЛУШ – КР жарандык мыйзамдары боюн
а, мыйзамда ж. б. укуктук актыларда белгиленген т
ртиптеги максаттар үчүн бөлүнбөгөн жер участогу
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru