Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ра"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Радиациялык булактар
РАДИАЦИЯЛЫК БУЛАКТАР – ядролук орнотмо топтомун
а кирбеген жана радиоактивдүү заттар сактала тур
ган же иондоштуруучу нурлар топтолуучу жабдуула
 Радиациялык кырсык
РАДИАЦИЯЛЫК КЫРСЫК – жабдуулардын бузулуусунан,
кызматчылардын туура эмес аракетинен, табигый к
рсыктардан же башка себептерден улам келип чыгы
 Радиоактивдүү булгануу
РАДИОАКТИВДҮҮ БУЛГАНУУ – айлана-чөйрөдө (жер кыр
тышында, суу үстүндө, конструкцияларда, абада же
агы башка жакта) жылына 0,001 зиверта жекече өлчөмү
 Радиоактивдүү зат
РАДИОАКТИВДҮҮ ЗАТ – иондоштуруучу нур чыгаруучу
, ядролук материалдарга жатпаган зат.
 Радиоактивдүү таштандылар
РАДИОАКТИВДҮҮ ТАШТАНДЫЛАР – андан ары колдонуу
агы каралбаган ядролук материалдар менен радиоа
ктивдүү заттар.
 Радиожыштык спектри
РАДИОЖЫШТЫК СПЕКТРИ – радиобайланышты, телекөрс
өтүүнү, радиоуктурууну уюштурууда, башка учурда
үз кошпостон электр сигналын берүүдө колдонулуп
 Радионуклиддер
РАДИОНУКЛИДДЕР (лат. radio – нурлантам, нур чыгарам
жана nucleus – ядро) – гамма-квант, электрдик дүрмөт
үү бета-бөлүкчө, альфа-бөлүкчө же нейтрон түрүнд
 Район
РАЙОН (фр. rayon , сөзмөсөз – шоола, радиус) – 1) СССРд
е 100 миң адамдан ашык калкы бар шаарларда түзүлүү
ү административдик-аймактык бирдик; 2) КРде, ошон
 Райондук сот
РАЙОНДУК СОТ – КРде биринчи баскычтагы сот болуп
эсептелген жана КРдин атынан сот акыйкаттуулугу
н жүргүзүүчү жергиликтүү сот. Р. с-ко төмөнкүлөр т
 Ранг
РАНГ (нем. Rang ) – наам, чен, разряд, категория. Аске
кемелери (жогорку Р. – 1-), ошондой эле капитандар
дын наамы 1-, 2-, 3-рангага бөлүнөт (кара: ошондой эле
 Рапорт
РАПОРТ (фр. rapport ) – КР Куралдуу Күчтөрүнүн аскер б
өлүктөрүнүн уставы боюнча, аткаруу бийлик органд
арынын аскерлешкен түзүмдөрүндө (ИИМ, УКК, каржы
 Расалык ченталап
РАСАЛЫК ЧЕНТАЛАП – ага ылайык, шайлануу укугу бе
гилүү бир расадагы жарандарга гана бериле турга
мыйзам талабы. Акыркы он жылда дүйнөлүк тажрыйб
 Расизм жана расалык басмырлоо
РАСИЗМ ЖАНА РАСАЛЫК БАСМЫРЛОО – эларалык укук бу
зуунун бири. Р. ж. р. б. расистик идеологияны, расал
ык эски көзкараштарга негизделген таңуулоолорду
 Ратификация
РАТИФИКАЦИЯ (лат. ratus – бекитилген жана facio – жаса
йм, кылам) –1) ошол өлкөнүн жогорку мамлекеттик ор
ганы тарабынан анын ыйгарым укуктуу адамдары түз
 Ратификациялоочу референдум
РАТИФИКАЦИЯЛООЧУ РЕФЕРЕНДУМ – парламентте кабы
алынган мыйзамдын долбоору боюнча, бирок ал күч
нө киргенге чейин, же болбосо өкүлчүлүктүү орган

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: