Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Аб"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Аба кемеси
АБА КЕМЕСИ – жер (суу) бетинен чагылган аба менен
өзара аракетинен айырмаланып, аба менен өзара ар
кетинин натыйжасында мейкиндикте каалгыган учу
 Аба мейкиндигин булгоо
АБА МЕЙКИНДИГИН БУЛГОО – КР кылмыш-жаза мыйзамда
рында каралган экологиялык кылмыш; ал уулуу затт
рды аба мейкиндигине чыгаруу эрежелеринин же жа
 Аба мыйзамдары
АБА МЫЙЗАМДАРЫ – авиация тармагындагы ишмердикт
и жана аба мейкиндигин пайдалануу боюнча мамилел
ерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын ж
 Аба согушу
АБА СОГУШУ – эларалык укукта согушуп жаткан тара
птардын каалагандай учуучу аппараттардын жардам
ы менен аба мейкиндигинде согуш аракеттерин жүрг
 Аба укугу
АБА УКУГУ – аба мейкиндигин пайдаланууга байлан
штуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салуучу уку
ченемдеринин жыйындысы. Ал өзүнө улуттук (мамле
 Аба учагы (кемеси)
АБА УЧАГЫ (КЕМЕСИ) – жер (суу) бетинен өйдө чагылг
н аба менен болгон өзара аракеттен айырмаланып,
ба менен болгон өзара аракеттен улам мейкиндикт
 Аба учагын айдай качуу
АБА УЧАГЫН АЙДАЙ КАЧУУ – жарандык авиация ишмерд
игинин коопсуздугуна кол салган, эларалык мүнөзд
өгү кылмыш; аз эмес учурларда террордук акты болу
 Аба чегарасы
АБА ЧЕГАРАСЫ – мамлекет аймагынын (кургак жерини
н, сууларынын, жер түпкүрүнүн, аба мейкиндигинин)
чектерин аныктаган тилке жана ал тилке боюнча ти
 Аба-жүк коштом кагазы
АБА-ЖҮК КОШТОМ КАГАЗЫ – аба-жүк ташып жеткирүү ке
лишими. Ал жүк жөнөтүүчү тарабынан жүк жөнөтүлгө
аэробекетте түзүлөт да жүк тартуучуга жүк менен
 Абак-жатактар
АБАК-ЖАТАКТАР – этиятсыздыктан жасалган кылмышт
ары үчүн 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө эркиндигинен
ажыратылган соттолуучулар (эркектер жана аялдар
 Абонемент
АБОНЕМЕНТ (фр. аbonnement ) – бир нерсени белгилүү мөө
өткө чейин пайдалануу укугу (м.: театр орунун, тел
ефон номурун), ошондой эле, ага укук берүүчү докум
 Абонент
АБОНЕНТ (фр. abonner – жазылуу) – электр менен камсыз
кылуу (электр кубатын пайдалануучу), буюмду акыс
з пайдалануу (китепкана абоненти ж. б. у. с.), же ак
 Абоненттик бутак
АБОНЕНТТИК БУТАК – абонент менен түз туташтыры
ган жалпы пайдалануучу электрдик байланыш тарма
гынын бир бөлүгү.
 Абоненттик карыз
АБОНЕНТТИК КАРЫЗ – коммуналдык чарба, байланыш
мекемелери менен уюмдарынын тейлөө кызмат акысы
белгиленген мөөнөттө төлөп берүү боюнча пайда
 Абоненттик почта кутусу
АБОНЕНТТИК ПОЧТА КУТУСУ – белгилүү бир дарекке ж
өнөтүлгөн почта жөнөтүмдөрү менен күндөлүк басы
маларды алуу үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн киребер
 Абоненттик почта үкөгү
АБОНЕНТТИК ПОЧТА ҮКӨГҮ – белгилүү бир дарекке жө
нөтүлгөн почта жөнөтүмдөрүн алуу үчүн көп кабатт
уу турак үйлөрдүн улагасында, элет жергесиндеги
 Аброгация (жойгу)
АБРОГАЦИЯ (ЖОЙГУ) (лат. abrogatio ) – пайдасы тийбей ка
ган, же болбосо заманбап болбой калган мурдагы
ыйзамды жокко чыгаруу. А. жаңы мыйзам деп жарыял
 Абсолюттук (толук) жоопкерчилик
АБСОЛЮТТУК (ТОЛУК) ЖООПКЕРЧИЛИК (лат. absolutus – сөзс
үз, чексиз) – зыян келтирүүнүн натыйжасында кели
чыккан материалдык жоопкерчиликтин түрү. А. ж. з
 Абсолюттук (чексиз) укук
АБСОЛЮТТУК (ЧЕКСИЗ) УКУК – ага эгедер жакка бир ж
бирнече милдеткер жактар каршы турган субъекти
дүү укук. А. у-тун кызыкчылыгына туура келбеген и
 Абстиненттик акыбал
АБСТИНЕНТТИК АКЫБАЛ (лат. abstinens – токтотуу, карма
уу) – туруктуу аракечтик менен баңгиликтин башк
белгилеринин бири. Спирт ичимдиктерин ичүүнү (б
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru