Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "На"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Нааразылык
НААРАЗЫЛЫК – маанайы менен көзкарашын билдирүү
аксатында (кандайдыр бир маселелер боюнча өзүнү
макул эместигин же колдоо иретинде) жеке бир ада
 Нааразылык көрсөтүлгөн вексель
НААРАЗЫЛЫК КӨРСӨТҮЛГӨН ВЕКСЕЛЬ – вексель кармоо
чу карызкордун төлөөдөн баш тартуусун нотариус а
ркылуу күбөлөгөн вексель. Нааразычылык өз учурун
 Нак аккредитив
НАК АККРЕДИТИВ – документ көрсөтүлүшү талап кыл
нбаган жана товар жеткирүүгө түз тийешеси жок ак
кредитив.
 Нака (нетто) салмак
НАКА (НЕТТО) САЛМАК (ит. Netto – накта) – товардын са
ынган идишсиз жана таңгаксыз нака өз салмагы. То
ардын кардарга жеткирилүүчү баштапкы таңгагы (м.
 Накалай акчаларды жана баалуулуктарды инкассациялоо
НАКАЛАЙ АКЧАЛАРДЫ ЖАНА БААЛУУЛУКТАРДЫ ИНКАССАЦИ
ЯЛОО
– аркыл уюмдардын кассаларында накалай акч
ларды топтоо жана аны банктардын кассаларына жа
 Накалай эмес акча жүгүртүмү
НАКАЛАЙ ЭМЕС АКЧА ЖҮГҮРТҮМҮ – акча жүгүртүмүнүн
бир бөлүгү; кредиттик мекемелерде акча каражатта
рын эсептер боюнча жана өзара талаптардын эсебин
 Накалай эмес акчалар
НАКАЛАЙ ЭМЕС АКЧАЛАР – кардарлардын банктардагы
ар кыл эсептериндеги: корреспонденттик, валютал
к, күндөлүк, эсептик, капиталдык чегеримдерди ка
 Накалай эмес баалуу кагаз
НАКАЛАЙ ЭМЕС БААЛУУ КАГАЗ – каттоо жана укугун ө
көрүү атайын эсептерге жазылуу менен ишке ашыры
ган баалуу кагаз. Н. э. б. к. алар менен келишим атк
 Накалай эмес эсептешүүлөр
НАКАЛАЙ ЭМЕС ЭСЕПТЕШҮҮЛӨР – төлөөчүнүн эсебинин
алуучунун эсебине сумманы которуу жолу менен иш
е ашырылуучу эсептешүүлөр. Акча каражаттарынын
 Накта милдеттенмелер
НАКТА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР – римдик жана азыркы жаран
ык укукта доолук коргонуудан пайдаланбаган (м.: м
елдешүү милдеттенмелеринен) милдеттенмелер. Оше
 Накталай салык
НАКТАЛАЙ САЛЫК – айылчарба өндүрүшүнүн өнүмдөрү
нөн мамлекет ала турган салык.
 Наполеон кодекси
НАПОЛЕОН КОДЕКСИ – 1804-жылкы Француз жарандык код
ексинин адабияттарда пайдаланылган аталышы.
 Нарк
НАРК – жарандык укук боюнча, кээбир келишим түрл
рүнүн маанилүү шарттарынын бири. Н. сатылган өнү
, аткарылган жумуш же жасалган кызмат үчүн акы тө
 Нарккаттам
НАРККАТТАМ (фр. cadastre ) – 1) объектинин нар-кы жана о
рточо кирешеси тууралуу маалыматтарды камтыган
изме; 2) жан башына салык салына турган адамдарды
 Наркологиялык мекеме
НАРКОЛОГИЯЛЫК МЕКЕМЕ – мыйзамда аныкталган тарт
ипте наркологиялык жардам көрсөтүүчү мекеме (бөл
үм же кабинеттер).
 Наряд
НАРЯД – 1) кандайдыр бир жумушту аткаргандык жөнү
ндөгү, кандайдыр бир продукцияны жөнөткөндүк (м.:
жүктөөгө Н.) ж. б. тууралуу документ (буюртма); 2) өз
 Насыя вексель
НАСЫЯ ВЕКСЕЛЬ – вексель берилип жаткан маалда ка
рыз болбогон жана аны төлөөгө эчкандай негизи жо
, бирок аны акцептке көрсөтүүчү убакыт же вексел
 Натуралдаштыруу
НАТУРАЛДАШТЫРУУ (фр. naturaliser ) – чет элдикти жаранд
ыкка анын арызы боюнча жекелей кабыл алуу. Адатта
, Н. чет элдиктин ошол мамлекеттин аймагында азды
 Натыйжалуулук принциби (өкмөттү таанууда)
НАТЫЙЖАЛУУЛУК ПРИНЦИБИ (өкмөттү таанууда) – өз м
млекет аймагынын чегинде жаңы өкмөттүн бийлик ж
ргүзүүсүнө тийешелүү эреже; ага өк-мөттүн тышкы
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru