Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ша"

<< 1 >> 1 из 3 1 2 3
 Шаар
ШААР – жашоочулары, эреже катары, айыл чарбасына
тыш чөйрөдө алектенишкен калктуу конуш. КРде тө
өнкүдөй Ш. айырмаланат: республикалык, облустук,
 Шаар башкармасы
ШААР БАШКАРМАСЫ – шаар башчысы жетектеген шаард
к жергиликтүү өзалдынча башкаруунун аткаруу орг
аны.
 Шаар жерлери (калктуу конуштардын жерлери)
ШААР ЖЕРЛЕРИ (калктуу конуштардын жерлери) – шаа
дын чегиндеги баардык жерлер. КРде Ш.ж. анын башк
пландарына, пландаштыруу жана куруу долбоорлор
 Шаар чеги
ШААР ЧЕГИ – административдик-аймактык бирдик ка
ары шаардын чегарасы.
 Шайкештик (далдаштыруу) белгиси
ШАЙКЕШТИК (ДАЛДАШТЫРУУ) БЕЛГИСИ – белгиленген та
ртипте ошол тармактагы күбөлөштүрүү боюнча катт
одон өтүп, маркаланган товардын талапка шайкеш к
 Шайкештик тастыктамасы
ШАЙКЕШТИК ТАСТЫКТАМАСЫ – тышкы соода-сатык жана
айырбаштоо (башмабаш) келишимдери боюнча жеке жа
а юридикалык жактар тарабынан КР аймагына ташыл
 Шайланбоочулук
ШАЙЛАНБООЧУЛУК – мыйзамда аныкталган айрым бир
амлекеттик кызматтын түрүндө жүргөн адамдар үчү
н солгун шайлануу укугун чектөө. Андай кызматтар
 Шайлоо
ШАЙЛОО – добуш берүүнүн жардамы менен мамлекетт
к жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары
н түзүү ыкмасы. Жарандардын өзүнүн тандап алуу ук
 Шайлоо алдындагы үгүттөө
ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТТӨӨ – жарандардын жана коо
дук бирикмелердин шайлоочуларды шайлоого катыш
уга үндөгөн максаттагы маалыматтарды даярдоо жа
 Шайлоо бирикмеси
ШАЙЛОО БИРИКМЕСИ – КР мыйзамдарына ылайык, талап
керлерди көрсөтүүгө же башка ишчаралар аркылуу ш
айлоо жүрүмүнө катышууну көздөгөн убактылуу же т
 Шайлоо бюллетени
ШАЙЛОО БЮЛЛЕТЕНИ – коргоо деңгээли КР Борбордук
шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталып жана жашы
уун добуш берүү үчүн багышталган катуу санак кою
 Шайлоо жааты
ШАЙЛОО ЖААТЫ – шайлоого биргелешип катышуу үчүн
2 же андан көп саясий партиянын ыктыярдуу биримди
ги.
 Шайлоо жамааты
ШАЙЛОО ЖАМААТЫ – мыйзамга ылайык (юридикалык Ш. ж
.) добуш берүү укугуна (жигердүү шайлоо укугуна) э
жарандардын жыйындысы же иш жүзүндө добуш берүү
 Шайлоо жашиги (добуш берүү кутусу)
ШАЙЛОО ЖАШИГИ (ДОБУШ БЕРҮҮ КУТУСУ) – добуш берер
лдында участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан м
өөр (мөөркатык) басылуу менен, шайлоо участогунун
 Шайлоо жүрүмү
ШАЙЛОО ЖҮРҮМҮ – шайлоо тутумунун негизги белгил
ринин бири. Ш. ж. төмөнкүлөрдү камтыйт: а) шайлоон
дайындоо (адатта, ал мамлекет башчысынын же мыйз

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: