Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ша"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Шаар
ШААР – жашоочулары, эреже катары, айыл чарбасына
тыш чөйрөдө алектенишкен калктуу конуш. КРде тө
өнкүдөй Ш. айырмаланат: республикалык, облустук,
 Шаар башкармасы
ШААР БАШКАРМАСЫ – шаар башчысы жетектеген шаард
к жергиликтүү өзалдынча башкаруунун аткаруу орг
аны.
 Шаар жерлери (калктуу конуштардын жерлери)
ШААР ЖЕРЛЕРИ (калктуу конуштардын жерлери) – шаа
дын чегиндеги баардык жерлер. КРде Ш.ж. анын башк
пландарына, пландаштыруу жана куруу долбоорлор
 Шаар чеги
ШААР ЧЕГИ – административдик-аймактык бирдик ка
ары шаардын чегарасы.
 Шайкештик (далдаштыруу) белгиси
ШАЙКЕШТИК (ДАЛДАШТЫРУУ) БЕЛГИСИ – белгиленген та
ртипте ошол тармактагы күбөлөштүрүү боюнча катт
одон өтүп, маркаланган товардын талапка шайкеш к
 Шайкештик тастыктамасы
ШАЙКЕШТИК ТАСТЫКТАМАСЫ – тышкы соода-сатык жана
айырбаштоо (башмабаш) келишимдери боюнча жеке жа
а юридикалык жактар тарабынан КР аймагына ташыл
 Шайланбоочулук
ШАЙЛАНБООЧУЛУК – мыйзамда аныкталган айрым бир
амлекеттик кызматтын түрүндө жүргөн адамдар үчү
н солгун шайлануу укугун чектөө. Андай кызматтар
 Шайлоо
ШАЙЛОО – добуш берүүнүн жардамы менен мамлекетт
к жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары
н түзүү ыкмасы. Жарандардын өзүнүн тандап алуу ук
 Шайлоо алдындагы үгүттөө
ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТТӨӨ – жарандардын жана коо
дук бирикмелердин шайлоочуларды шайлоого катыш
уга үндөгөн максаттагы маалыматтарды даярдоо жа
 Шайлоо бирикмеси
ШАЙЛОО БИРИКМЕСИ – КР мыйзамдарына ылайык, талап
керлерди көрсөтүүгө же башка ишчаралар аркылуу ш
айлоо жүрүмүнө катышууну көздөгөн убактылуу же т
 Шайлоо бюллетени
ШАЙЛОО БЮЛЛЕТЕНИ – коргоо деңгээли КР Борбордук
шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталып жана жашы
уун добуш берүү үчүн багышталган катуу санак кою
 Шайлоо жааты
ШАЙЛОО ЖААТЫ – шайлоого биргелешип катышуу үчүн
2 же андан көп саясий партиянын ыктыярдуу биримди
ги.
 Шайлоо жамааты
ШАЙЛОО ЖАМААТЫ – мыйзамга ылайык (юридикалык Ш. ж
.) добуш берүү укугуна (жигердүү шайлоо укугуна) э
жарандардын жыйындысы же иш жүзүндө добуш берүү
 Шайлоо жашиги (добуш берүү кутусу)
ШАЙЛОО ЖАШИГИ (ДОБУШ БЕРҮҮ КУТУСУ) – добуш берер
лдында участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан м
өөр (мөөркатык) басылуу менен, шайлоо участогунун
 Шайлоо жүрүмү
ШАЙЛОО ЖҮРҮМҮ – шайлоо тутумунун негизги белгил
ринин бири. Ш. ж. төмөнкүлөрдү камтыйт: а) шайлоон
дайындоо (адатта, ал мамлекет башчысынын же мыйз
 Шайлоо кассациясы
ШАЙЛОО КАССАЦИЯСЫ – шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнд
ө добуш берүү жана жыйынтыгын аныктоо тартибинин
бузулгандыгына байланыштуу өткөн шайлоону жара
 Шайлоо комиссиясы
ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫ – шайлоону уюштуруучу, даярды
ты камсыз кылуучу жана өткөрүүчү коллегиалдуу о
ган.
 Шайлоо күрөөсү
ШАЙЛОО КҮРӨӨСҮ – КР мыйзамдары боюнча КР Президе
нттин кызматына, КР ЖКнын же жергиликтүү кеңешти
депутаттыкка талапкер өз талапкерлигин каттату
 Шайлоо өнөктүгү
ШАЙЛОО ӨНӨКТҮГҮ – алдыдагы шайлоодо шайлоочулар
дын толук колдоосун камсыз кылуу максатында саяс
ий партиялар менен көзкарандысыз талапкерлер та
 Шайлоо округу
ШАЙЛОО ОКРУГУ – шайлануучу өкүлчүлүк органдарын
ын мүчөлөрү шайлана турган аймактык бирдик. Ш. о.
алпы мамлекеттик (теңдеме шайлоо тутумунда, мамл
 Шайлоо тутуму
ШАЙЛОО ТУТУМУ – мамлекеттин шайлоо (өзгөчө өкүлч
үлүк) органдарын түзүү тартиби. Ш. т. – мамлекетти
н саясий тутумунун эң башкы белгилеринин бири; ал
 Шайлоо участогу
ШАЙЛОО УЧАСТОГУ – добуш берүү жана добуштарды эс
ептөөнү жүргүзүү үчүн түзүлгөн аймактык бирдик.
 Шайлоо чени (шайлоо метри, шайлоонун жеке чени, шайлоонун орточо чени)
ШАЙЛОО ЧЕНИ (ШАЙЛОО МЕТРИ, ШАЙЛООНУН ЖЕКЕ ЧЕНИ, ША
ЙЛООНУН ОРТОЧО ЧЕНИ)
– бир депутатты шайлоо үчүн
зарыл болгон эң аз добуш саны. Ш. ч. арбир шайлоо о
 Шайлоо ченталабы (жиктештирүүсү)
ШАЙЛОО ЧЕНТАЛАБЫ (жиктештирүүсү) – шайлоо укугун
алуу же ишке ашыруу үчүн мыйзамдар тарабынан аны
кталган шарт. Аркайсы өлкөлөрдүн конституциялык
 Шайлоочу
ШАЙЛООЧУ – жигердүү шайлоо укугу бар КР жараны
 Шайлоочуларды каттоо
ШАЙЛООЧУЛАРДЫ КАТТОО – кызмат адамы тарабынан ш
йлоолорго катышуу укугун күбөлүндүрүү. Ш. к-ну бе
лгилөө ошол адам гана шайлоо бюллетенин берүүсү
 Шайлоочулардын сунуш-талабы
ШАЙЛООЧУЛАРДЫН СУНУШ-ТАЛАБЫ – шайлоо өнөктүгүнү
н жүрүшүндөгү шайлоочулар менен жолугушуу маалы
да тийешелүү шайлоо округунун шайлоочулар жыйын
 Шайлоочулардын тизмелери
ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕЛЕРИ – ырасмий документтер;
КРде шайлоочуларды каттоого алуунун мамлекетти
тутумунун маалыматтарынын негизинде тийиштүү ш
 Шалаакылык
ШАЛААКЫЛЫК – КР кылмыш-жаза мыйзамдарында карал
ан мамлекеттик (муниципалдык) бийликке жана мамл
екеттик кызмат кызыкчылыгына каршы кылмыш; эгер
 Шантаж (коркутуп-үркүтүү)
ШАНТАЖ (КОРКУТУП-ҮРКҮТҮҮ) (фр. chantage ) – кайсы бир а
амды кандайдыр бир жүрүм-турумуна жетүү максаты
да абийирин кетирүүчү (күбүнчө ойдон чыгарылган)
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru