Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Са"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 3
 Саботаж
САБОТАЖ (фр. sabotage ) – кезинде СССР кылмыш-жаза мый
амдарында каралган, кылмыш-жаза укугундагы кылм
штардын бири. Өкмөт бийлиги менен мамлекеттик ап
 Садизм
САДИЗМ – мыкаачылык тарткылыгы, башка бирөөнүн к
ыйналуусунан ыракат алуу. Француз жазуучусу марк
из де Саддын (1740–1814-жж.) атынан аталып калган. С. ө
 Сайыш (мелдеш)
САЙЫШ (МЕЛДЕШ) – тобокелчиликке негизделип, 2 же а
ндан көп жеке дагы, юридикалык жактардын ортосун
а туш келер-келбестиги али белгисиз жагдайларга
 Сактоо
САКТОО – КР жарандык мыйзамдары боюнча, сактоо к
лишиминин же мыйзамдын негизинде пайда болуучу
илдеттенме. Мыйзамдын негизинде С. боюнча милдет
 Сактоо келишими
САКТОО КЕЛИШИМИ – бир тарап (сактоочу) өзүнө экин
чи тарап (буюм тапшыруучу) берген буюмдарды сакто
ого жана толугу менен кайтарууга милдеттенген ке
 Сактоонун кепилдик мөөнөтү
САКТООНУН КЕПИЛДИК МӨӨНӨТҮ – даярдап чыгаруучу
арабынан белгилүү бир убакыт ичинде эрежелерди
ак сактаганда гана, продукциянын өзүнө таандык к
 Сактык көзөмөлгө алуу
САКТЫК КӨЗӨМӨЛГӨ АЛУУ – өнөржайга, баалуу металл
дарды, асыл таштарды жана андан жасалган буюмдар
ы колдонуу, жүгүртүү, каттоого алуу, сактоо, атал
 Салбурун
САЛБУРУН – чектелүү мөөнөт ичинде аңчылык кылуу
максатында келген чет өлкөлүктөргө (өзалдынча же
аңчылар тобу менен) келгенден тартып кеткенге че
 Салмак эсеби
САЛМАК ЭСЕБИ – тартылган арбир товардын орду мен
ен өлчөмү тууралуу толук баяндаган, эсепке жана ф
актурага тиркелип берилүүчү документ.
 Салык
САЛЫК – юридикалык жана жеке жактардын жүгүртүү
кирешесинен милдеттүү түрдө алына турган төлөм.
л мамлекет пайдасына алынуучу аргандай жыйымдар
 Салык агенти
САЛЫК АГЕНТИ – КР мыйзамдарына ылайык, салык төл
өчүнүн салыктарын эсептөө, кармап калуу жана ала
рды бюджетке чегерүү боюнча милдет жүктөлгөн жак
 Салык базасы (салык негизи)
САЛЫК БАЗАСЫ (салык негизи) – салык салына турган
объектинин нарктык ж. б. жактан мүнөздөмөсү. Эгер
салык обьектиси табылган пайда болсо, анда С. б.
 Салык боюнча бересе
САЛЫК БОЮНЧА БЕРЕСЕ – негизги салык көлөмү боюнч
а бересени, салык боюнча пайыз жана жазапул санкц
ияларын, ошондой эле бюджет пайдасына түшүүчү ба
 Салык боюнча кеп-кеңеш берүү
САЛЫК БОЮНЧА КЕП-КЕҢЕШ БЕРҮҮ – КР салык мыйзамда
ына ылайык, салыктарды төгүүдө жана чегерүүдө жа
рандар менен юридикалык жактарга көзкарандысыз
 Салык бычымы
САЛЫК БЫЧЫМЫ – кирешенин акча бирдигине (эгер ак
а капиталынан түшкөн киреше болсо), жер аянтынын
бирдигине, товарды өлчөө бирдигине карата салынг
 Салык жарнагы
САЛЫК ЖАРНАГЫ – салык төлөөчүнүн белгилүү бир ме
згил аралыгында тапкан кирешеси жана ага карата
олдонулган жеңилдиктер жөнүндө ырасмий билдирү
 Салык жылы
САЛЫК ЖЫЛЫ – салык төлөөчүлөр үчүн календардык ж
ыл (1-январдан 31-декабрга чейин) салык жылы болуп с
аналат.
 Салык колтийбестиги
САЛЫК КОЛТИЙБЕСТИГИ – улуттук же эларалык укукк
ылайык, айрым юридикалык же жеке жактарга салык
төлөө милдеттенмесинен бошонуу укугунун берилиш
 Салык мезгили
САЛЫК МЕЗГИЛИ – салык салуу максаты үчүн белгиле
нген эсептөө мезгили.
 Салык милдеттенмеси
САЛЫК МИЛДЕТТЕНМЕСИ – мамлекеттик бюджеттин пай
дасы үчүн салык мыйзамдарына белгиленеген милде
түү төлөмдөрдүн Салык кызматы тарабынан салык т
 Салык объектиси
САЛЫК ОБЪЕКТИСИ – баарына салык милдеттенмеси б
йланышкан жана сапаты салыктын көлөмүн (кошунду
ун) аныктаган предмет же укук. Мүлктүн айрым түрл
 Салык пландаштыруусу
САЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУСУ – юридикалык жактардын ишм
ердүүлүгүндөгү аргандай варианттарынын ортосун
агы иргөө жана келип чыгуучу салык милдеттенмел
 Салык өргүүсү
САЛЫК ӨРГҮҮСҮ – белгилүү бир мезгил аралыгында и
шканалар менен уюмдар фирмалардын тигил же бул т
бунун тигил же бул салыктан бошотулушу мыйзамда
 Салык салуу
САЛЫК САЛУУ – салыкка эсеп-кысап жүргүзүү жана т
лөө таризинин тутуму. КР салык мыйзамдарына ылай
ык, С. с. элементине төмөндөгүлөр кирет: а) С. с. объ
 Салык салуу бирдиги
САЛЫК САЛУУ БИРДИГИ – салык базасынын сандык көр
сөткүчүн билдирүү үчүн пайдалануучу салык салуу
ун чен-өлчөмү. Алып айтсак, автоунаа каражаттары
 Салык салуу объектиси
САЛЫК САЛУУ ОБЪЕКТИСИ – салык төлөөчүнүн жылдык
жыйынды кирешесинин ортосундагы айырма катары э
ептелген жана КР салык мыйзамдарында каралган а
 Салык салуу усулу
САЛЫК САЛУУ УСУЛУ – салык базасынын өсүшүнө жара
ша салык өлчөмүн өзгөртүү тартиби. 4 негизги С. с.
. бар: тең, пропорционалдуу, прогрессивдүү жана р
 Салык салуунун предмети
САЛЫК САЛУУНУН ПРЕДМЕТИ – тийиштүү салыкты салу
ну негиздеген факты жүзүндөгү (юридикалык эмес)
елгилер. М.: эгер жерге болгон салык объектиси же
 Салык салынуучу жеткирип берүүлөр
САЛЫК САЛЫНУУЧУ ЖЕТКИРИП БЕРҮҮЛӨР – КР салык мый
замдары боюнча, КРде акы төлөө менен КР аймагына
оварларды ташып жеткирүү, иш жана тейлөө кызматы
 Салык салынуучу жүгүртүм
САЛЫК САЛЫНУУЧУ ЖҮГҮРТҮМ – белгилүү бир мезгил а
ралыгында кошумча нарк салыгына киргизилбеген б
ардык салык салынган ташып келүүлөрдүн жалпы ба
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru