Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жу"

<< >> 1 из 1 1
 Жубайлар
ЖУБАЙЛАР – өзара никеде турган адамдар. Ж-дын жек
е жана мүлктүк укуктары менен милдеттери үйбүлө
ыйзамдары аркылуу аныкталат.
 Жубайлардын биргелешкен менчиги
ЖУБАЙЛАРДЫН БИРГЕЛЕШКЕН МЕНЧИГИ – жубайлар тара
бынан никеде турган мезгил ичинде жыйналган мүлк
. Ж. б. м-не төмөндөгүлөр кирет: жубайлардын арбири
 Жугуштуу оорулардын алдыналуу
ЖУГУШТУУ ООРУЛАРДЫН АЛДЫНАЛУУ – алдынала эмдөө
олу аркылуу жугуштуу ооруларды эскертүү, таралу
сун чектөө жана жоюу максатында көрүлгөн ишчара
 Жумуш берүүчү
ЖУМУШ БЕРҮҮЧҮ – кызматчы менен эмгек мамилесин т
үзгөн жеке, же болбосо юридикалык жак (уюм). Ж. б. к
зматчыга эмгек акысын төлөп берүүгө жана мыйзам
 Жумуш берүүчүлөрдүн өкүлдөрү
ЖУМУШ БЕРҮҮЧҮЛӨРДҮН ӨКҮЛДӨРҮ – юридикалык жакты
н уюштуруу документтерине ылайык уюмдардын жете
чилери же башка ыйгарым укуктуу жактар, ошондой
 Жумуш тилдери
ЖУМУШ ТИЛДЕРИ – эларалык уюмдардын күндөлүк иши
де кабыл алынган ырасмий тилдер.
 Жумуш убактысы
ЖУМУШ УБАКТЫСЫ – кызматчы ички эмгек тартибинин
эрежелерине же иш нөөмөтүнө, болбосо эмгек келиш
минин шарттарына ылайык, өзүнүн эмгектик милдет
 Жумушка калыбына келтирүү
ЖУМУШКА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ – эмгек укугунда мыйз
мсыз бошотулган же башка жумушка которулгандард
ы өз жумуш ордуна кайра коюу. Ал эмгек талаш-тарты
 Жумушсузга базалык жөлөкпул
ЖУМУШСУЗГА БАЗАЛЫК ЖӨЛӨКПУЛ – жумушсузга жөлөкп
улдун эң төмөнкү өлчөмү КР Социалдык фондусунун
елерки жылга жумшала турган каражатын бекитүү у
 Жумушсуздар
ЖУМУШСУЗДАР – эмгекке жарамдуу курактарында (ая
дар 58, эркектер 63 жашка чейин) КР аймагында турук
уу жашаган, жумуштары жок, жеке ишкердик менен ал
 Жумушсуздук боюнча жөлөкпул
ЖУМУШСУЗДУК БОЮНЧА ЖӨЛӨКПУЛ – мамлекет тарабына
н кепилденген, ырасмий катталган жумушсуз жаранд
арга КР калкты жумуш менен камсыз кылууга жана ок
 Жумуштан бошотуу
ЖУМУШТАН БОШОТУУ – мыйзамда каралган негиздер б
юнча эмгек келишимин токтотуу. Ал кызматкердин д
емилгеси боюнча, администрациянын (жумуш берүүчү
 Журналист
ЖУРНАЛИСТ (фр. journal – күндөлүк) – жалпыга маалымд
о каражаты үчүн кат-кабар топтоо, оңдоп-түзөө, да
рдоо менен, коом турмушундагы окуялар тууралуу м

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: