Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жо"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Жобо
ЖОБО – ченемдик укуктук акт, анда белгилүү бир ма
млекеттик органдардын, уюмдардын жана мекемелер
ин же бир тектүү органдар, мекемелер, уюмдар туту
 Жогорку окуу жайы (жож)
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫ (ЖОЖ) – билим берүү жөнүндөгү К
мыйзамдары боюнча юридикалык жак статусуна ээ б
олгон жана лицензияга ылайык жогорку кесиптик би
 Жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНАН КИЙИНКИ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮ
Ү
– жогорку кесиптик билимдин негизинде жаранда
га өз билим деңгээлин, илимий жана педагогикалык
 Жогорку сот
ЖОГОРКУ СОТ – жарандык, кылмыш-жаза, администрат
вдик сот өндүрүшү чөйрөсүндө, ошондой эле КР мый
амдарында каралган экономикалык жана башка иште
 Жойможооп
ЖОЙМОЖООП – эларалык жалпы укуктагы өкмөттүн же
мамлекеттик тийиштүү органдын өзүнүн дипломатты
к өкүлүнүн же дагы башка ыйгарым укуктуу кызмат а
 Жол баракчасы
ЖОЛ БАРАКЧАСЫ – жүк тартуу документи. Ж. б. жүк ме
ен кошо жүк алуучуга жүк берилүүчү темиржол беке
тине чейин жеткирилет. Ж. б. дүмүрчөгү жүк жөнөтүл
 Жол кырсыгы
ЖОЛ КЫРСЫГЫ – жолдо жүргөн автоунаа каражаттары
ын катышуусунан улам пайда болуп, анын натыйжасы
нда адам өмүрү кыйылган же жаракат алган, унаа ка
 Жол фондусу
ЖОЛ ФОНДУСУ – КР аймагынын жол тармагы менен коо
дук колдонуудагы автожолун долбоорлоо, күтүү, оң
доо, кайра куруу жана техникалык жактан жабдуу, о
 Жолачкы талап (цессия)
ЖОЛАЧКЫ ТАЛАП (цессия) – жарандык укуктагы креди
ордун өзүнө тийешелүү укукту башка бир жакка (це
сионарийге) өткөрүп берүүсү. Эгер мыйзамга, дагы
 Жолбун айбанаттар
ЖОЛБУН АЙБАНАТТАР – ээсиз калган мүлктүн өзгөчө
түрү. КР жарандык мыйзамдары боюнча, кароосуз кал
ган же жолбун айбанаттарды же дагы башка ээсиз жа
 Жолдоштук соттор
ЖОЛДОШТУК СОТТОР – командирлердин жетекчилигин
е иштөөчү аскердик коомчулук органы, командирле
иштөөгө ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга, окуу
 Жолжобо
ЖОЛЖОБО (лат. ргосеdo – жылып отурам) – кандайдыр
ир ишти кароодо иш жүргүзүүнүн белгиленген тарт
би ( м.: сот Ж-су).
 Жолжүрүү коопсуздугун камсыз кылуу
ЖОЛЖҮРҮҮ КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ – темиржол у
аасынын үзгүлтүксүз иштөөсүнө, ташуу маалында к
рсыктарды болтурбоого, ошондой эле күтүлбөгөн к
 Жолоочу чеги (сайран чеги)
ЖОЛООЧУ ЧЕГИ (САЙРАН ЧЕГИ) – соодага жатпаган, не
изинен эларалык эсептешүү катары колдонулуучу т
өлөм документи (саякатчыларды валюта жактан камс
 Жооп берүү укугу
ЖООП БЕРҮҮ УКУГУ – өзүнө карата жалпыга маалымдо
о каражаттарында (ЖМК) чындыка төп келбеген, болб
со жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылык

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: