Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жү"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Жүгүртүм жөндөмдүүлүгү
ЖҮГҮРТҮМ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ – жарандык укук обьектил
еринин касиети; эгер алар мыйзамдарга ылайык жар
ндык жүгүртүмдөн алынып салынбаса же жарандык ж
 Жүгүртүм коносаменти
ЖҮГҮРТҮМ КОНОСАМЕНТИ – товар башкаруучу докумен
т (коносамент ), кармоочусу товарларга ээлик кылу
, ошондой эле документтин шарттарына ылайык алар
 Жүгүртүмдөгү товарларды барымталоо
ЖҮГҮРТҮМДӨГҮ ТОВАРЛАРДЫ БАРЫМТАЛОО – товарлард
барымталоо алардын барымта жөнүндөгү келишимде
көрсөтүлгөн жалпы көлөмү азайбаган шартта гана
 Жүгүртүмсүз индоссамент
ЖҮГҮРТҮМСҮЗ ИНДОССАМЕНТ – «Мага жүгүртүмсүз» де
ген сөзү жана кол коюучунун колу бар, аны вексель
боюнча төлөмдөрдүн түшүү жоопкерчилигинен бошот
 Жүзүкаралык
ЖҮЗҮКАРАЛЫК – эларалык гуманитардык укукта карш
ылаштын ишенимине кирип, аны куралдуу кагылышуул
ардын учурунда корголуу укугуна ээлигине же элар
 Жүйөсүз кылмыш
ЖҮЙӨСҮЗ КЫЛМЫШ – кылмыштанууда чыныгы себеби кы
мышкерлердин өздөрүнө да түшүнүксүз же алар аны
айланадагылардан жашырышкан кылмышты билдирүүч
 Жүк
ЖҮК – жүк ташуу тартиби боюнча ташып берүүчү тар
бынан кабыл алынып, КР мыйзамдарында каралганда
өз маалында, чыпчыргасын коротпостон жеткирүү м
 Жүк алуучу
ЖҮК АЛУУЧУ – жүк жөнөтүүчүнүн көрсөтмөсү боюнча
жүк жеткирилген жерде жүктү ала турган жак.
 Жүк дүмүрчөгү
ЖҮК ДҮМҮРЧӨГҮ – темиржол же ички суу унаа органд
рынын жүк ташуу үчүн жүктү кабыл алгандыгын күбө
лөндүрө турган документ, тактап айтканда, товард
 Жүк дүмүрчөгү
ЖҮК ДҮМҮРЧӨГҮ – коомдук пайдалануудагы унаа кар
жаттары аркылуу ташыла турган жүктү жолжоболошт
уруучу баштапкы каттоо документи.
 Жүк жөнөтүүчү
ЖҮК ЖӨНӨТҮҮЧҮ – жүктү жөнөтүүгө тапшырган жана ж
үк ташуу документинде жүк жөнөтүүчү катары көрсө
түлгөн жүк ташып жеткирүү келишиминин бир тарабы
 Жүк жыйымы
ЖҮК ЖЫЙЫМЫ – бирнече жүк коштом кагазы боюнча би
жүк жөнөтүүчү тарабынан бир же бирнече жүк алуу
унун дарегине жөнөтүү үчүн кабыл алынган жүк.
 Жүк коштом
ЖҮК КОШТОМ – жүк ташуу келишими менен шарттарын
, ошондой эле жүк жөнөтүүчүдөн жүк алгандыгын күб
өлөндүрүүчү жүктү коштоп жүрө турган документ.
 Жүк манифести
ЖҮК МАНИФЕСТИ – жүк ташууга жоопкер тарап же аны
тейлөөчү агент тарабынан жол-жоболоштурулуп, ал
аттам боюнча катталып жүрүп отура турган жүк тар
 Жүк опциону
ЖҮК ОПЦИОНУ – кире жалдоочунун келишим жүгүн тол
ук же жарым-жартылай алмаштыруу укугу.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: