Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жа"

<< 1 >> 1 из 15 1 2 3 4
 Жабык административдик аймактык түзүлүш
ЖАБЫК АДМИНИСТРАТИВДИК АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ – чекте
ринде массалык кыргындоо куралдарын жана башка р
адиоактивдүү материалдарды иштетүү, даярдоо, сак
 Жабык акционердик коом
ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМ – акциялары анын катышуу
уларынын, же алдынала аныкталган жактардын орто
унда гана жайгаштырылган акционердик коом. Ж. а.
 Жабык бажы кампасы
ЖАБЫК БАЖЫ КАМПАСЫ – кампа кызматынан пайдалану
укугу белгилүү гана кишилерге берилген, товарла
р бажылык кампалоонун эрежелерин тутуу менен сак
 Жабык деңиз
ЖАБЫК ДЕҢИЗ – эларалык укукта жээги бирнече мамл
екеттерди жайпаган жана өзүнүн географиялык жай
ашуусу боюнча аны башка деңизге өтүү үчүн транзи
 Жабык конкурс
ЖАБЫК КОНКУРС – ишмердиктин ошол тармагында жог
рку кадыр-баркка ээ болгон, белгилүү гана адамда
чакырылган конкурс.
 Жабылбаган (кепилденген) аккредитив
ЖАБЫЛБАГАН (КЕПИЛДЕНГЕН) АККРЕДИТИВ – аткаруучу
банкка андагы эмитент-банктын эсебинен белгилүү
бир сумманы эсептен чыгарып салуусуна укук берүү
 Жабылган (депонирленген) аккредитив
ЖАБЫЛГАН (ДЕПОНИРЛЕНГЕН) АККРЕДИТИВ – эмитент-ба
нктын аккредитив ачууда эмитент-банктын милдетт
нмесинин бүткүл мөөнөтүнө төлөөчүнүн, же ага бер
 Жабыр
ЖАБЫР – денебойго оор жаракат келтирүүнүн түрү.
мгектик Ж. – эмгек милдеттенмесин аткарууда, жум
ушка бараткан жолдо же келаткан жолдо өзүнүн мам
 Жабырлануучу
ЖАБЫРЛАНУУЧУ – кылмыштын натыйжасында моралдык,
мүлктүк зыян тарткан же денесине залал келген ад
ам. Адамды Ж. деп табуу жөнүндө тергөөчү же сот то
 Жабырлануучу менен жарашуу (элдешүү)
ЖАБЫРЛАНУУЧУ МЕНЕН ЖАРАШУУ (ЭЛДЕШҮҮ) – КР кылмыш-
жаза укугундагы кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бо
отуу негиздеринин бири. КР кылмыш-жаза мыйзамдар
 Жагдайды түп-тамырынан өзгөртүү
ЖАГДАЙДЫ ТҮП-ТАМЫРЫНАН ӨЗГӨРТҮҮ – эларалык кели
имдерди бир жактуу токтотуунун же андан чыгууну
негиздеринин бири, ага шилтеме жасоого мүмкүн б
 Жагымдуу айлана-чөйрөгө укук
ЖАГЫМДУУ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ УКУК – экологиялык укук
ардын катарына кирген, адамдын негизги конститу
иялык укуктарынын бири. Конституциялаштыруу мез
 Жаза
ЖАЗА – мамлекеттин атынан сот өкүмү боюнча кылмы
ш жасагандыгы үчүн күнөлүү деп таанылган күнөкөр
лөрдү укугу менен эркиндигинен ажыратуу же чектө
 Жаза алмаштыруу
ЖАЗА АЛМАШТЫРУУ – соттун (өкүмдү аткаруунун жүрү
шүндө) өкүмдө көрсөтүлгөн жазаны алмаштыруусу; м
йзамда көрсөтүлгөн жагдайларда гана жол берилет
 Жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу
ЖАЗА ӨТӨӨДӨН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАРТТУУ БОШОТУУ
КР кылмыш-жаза жана кылмыш-жаза-аткаруу укуктары
дагы адамды анын жазаны өтөө мөөнөтү бүткөнгө че

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: