Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ты"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Тыйын
ТЫЙЫН – металлдан даярдалган акча белгиси. Мыйза
мдуу төлөм каражаттарынын бири. Арбир Т-да белгил
үү бир сүрөттөлүш (герб, ысым, мамлекеттик ишмерд
 Тыйындык
ТЫЙЫНДЫК – тыйынды алмаштыруучу (м.: аргандай авт
оматты пайдаланууда колдонулуучу) же кандайдыр б
ир нерсени алууга укук берүүчү төлөм белгиси (тем
 Тынч калк
ТЫНЧ КАЛК – согушуп жаткан мамлекеттердин аймаг
нда турушкан, бирок комбатанттардын курамына ки
беген, б. а. согушуп жаткан тараптардын эч кимиси
 Тынчтык бүтүмү
ТЫНЧТЫК БҮТҮМҮ – тараптардын ортодогу талаштард
ы өзара эпке келүүлөр менен токтотуу тууралуу че
ими. Т. б. тынчтык макулдашуулар деп аталган сотт
 Тынчтык келишими
ТЫНЧТЫК КЕЛИШИМИ – согуш абалын юридикалык жакт
н токтотуучу жана согушуп жаткан мамлекеттердин
тынчтык мамилелерин калыбына келтирүүчү эларал
 Тынчтык макулдашуу
ТЫНЧТЫК МАКУЛДАШУУ – соттук талаш-тартыштарды т
раптардын өзара эпке келүүлөрүнүн негизинде ток
тоткон макулдашуу. Мында тараптар соттук чыгымда
 Тынчтыкка жана адамзат коопсуздугуна каршы кылмыштар
ТЫНЧТЫККА ЖАНА АДАМЗАТ КООПСУЗДУГУНА КАРШЫ КЫЛМ
ШТАР
– мамлекеттердин жана элдердин ортосундаг
ойдогудай мамилелерге, эларалык тынчтыкты жана
 Тынчтыкты бузуу
ТЫНЧТЫКТЫ БУЗУУ – БУУнун Коопсуздук Кеңеши тара
ынан аныкталуучу күч колдонуунун конкреттүү кыр
даалы, ал тынчтыкка коркунуч келтирүү менен бирг
 Тынчтыкты сактоо боюнча буу аткарымдары
ТЫНЧТЫКТЫ САКТОО БОЮНЧА БУУ АТКАРЫМДАРЫ – элара
ык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо же калыбы
а келтирүү үчүн БУУ Коопсуздук Кеңешинин куралд
 Тынчтыкты сактоо ишмердиги
ТЫНЧТЫКТЫ САКТОО ИШМЕРДИГИ – эларалык укукта ма
лекеттердин БУУнун Коопсуздук Кеңеши, аймактык
ргандар (аймактык макулдашуулардын алкагында, ж
 Тыңчы (аскер шпиону)
ТЫҢЧЫ (аскер шпиону) – душманынын аскерлери жайг
шкан жерде же алардын ооругунда жашыруун чалгын
оо иштерин жүргүзгөн адам. Согуштан жапа чеккенд
 Тышкы башкаруу
ТЫШКЫ БАШКАРУУ (соттук санация) – 1) карызкорго ка
рата анын төлөөгө жарамдуулугун калыбына келтир
ү максатында, карызкорду башкаруунун ыйгарым ук
 Тышкы зайым
ТЫШКЫ ЗАЙЫМ – эларалык кредиттин негизги түрү; ч
т өлкөлүк кредиторлордон алынганда же чет өлкөл
к зайым алуучуларга берилгенде, мамлекеттер, бан
 Тышкы иштер министрлиги (тим)
ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ (ТИМ) – аткаруу бийлигин
н тышкы саясат чөйрөсүндө аткаруу-бөлүштүрүү ми
деттерди ишке ашыруучу жана дипломаттык кызмат
 Тышкы кароо
ТЫШКЫ КАРОО – бажы көзөмөлүнүн бир түрү, унаа кар
ажатынын сырткы көрүнүшүн, орунжайын же таңгагын
ачпастан жүктү карап көрүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: