Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ты"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Тыйын
ТЫЙЫН – металлдан даярдалган акча белгиси. Мыйза
мдуу төлөм каражаттарынын бири. Арбир Т-да белгил
үү бир сүрөттөлүш (герб, ысым, мамлекеттик ишмерд
 Тыйындык
ТЫЙЫНДЫК – тыйынды алмаштыруучу (м.: аргандай авт
оматты пайдаланууда колдонулуучу) же кандайдыр б
ир нерсени алууга укук берүүчү төлөм белгиси (тем
 Тынч калк
ТЫНЧ КАЛК – согушуп жаткан мамлекеттердин аймаг
нда турушкан, бирок комбатанттардын курамына ки
беген, б. а. согушуп жаткан тараптардын эч кимиси
 Тынчтык бүтүмү
ТЫНЧТЫК БҮТҮМҮ – тараптардын ортодогу талаштард
ы өзара эпке келүүлөр менен токтотуу тууралуу че
ими. Т. б. тынчтык макулдашуулар деп аталган сотт
 Тынчтык келишими
ТЫНЧТЫК КЕЛИШИМИ – согуш абалын юридикалык жакт
н токтотуучу жана согушуп жаткан мамлекеттердин
тынчтык мамилелерин калыбына келтирүүчү эларал
 Тынчтык макулдашуу
ТЫНЧТЫК МАКУЛДАШУУ – соттук талаш-тартыштарды т
раптардын өзара эпке келүүлөрүнүн негизинде ток
тоткон макулдашуу. Мында тараптар соттук чыгымда
 Тынчтыкка жана адамзат коопсуздугуна каршы кылмыштар
ТЫНЧТЫККА ЖАНА АДАМЗАТ КООПСУЗДУГУНА КАРШЫ КЫЛМ
ШТАР
– мамлекеттердин жана элдердин ортосундаг
ойдогудай мамилелерге, эларалык тынчтыкты жана
 Тынчтыкты бузуу
ТЫНЧТЫКТЫ БУЗУУ – БУУнун Коопсуздук Кеңеши тара
ынан аныкталуучу күч колдонуунун конкреттүү кыр
даалы, ал тынчтыкка коркунуч келтирүү менен бирг
 Тынчтыкты сактоо боюнча буу аткарымдары
ТЫНЧТЫКТЫ САКТОО БОЮНЧА БУУ АТКАРЫМДАРЫ – элара
ык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо же калыбы
а келтирүү үчүн БУУ Коопсуздук Кеңешинин куралд
 Тынчтыкты сактоо ишмердиги
ТЫНЧТЫКТЫ САКТОО ИШМЕРДИГИ – эларалык укукта ма
лекеттердин БУУнун Коопсуздук Кеңеши, аймактык
ргандар (аймактык макулдашуулардын алкагында, ж
 Тыңчы (аскер шпиону)
ТЫҢЧЫ (аскер шпиону) – душманынын аскерлери жайг
шкан жерде же алардын ооругунда жашыруун чалгын
оо иштерин жүргүзгөн адам. Согуштан жапа чеккенд
 Тышкы башкаруу
ТЫШКЫ БАШКАРУУ (соттук санация) – 1) карызкорго ка
рата анын төлөөгө жарамдуулугун калыбына келтир
ү максатында, карызкорду башкаруунун ыйгарым ук
 Тышкы зайым
ТЫШКЫ ЗАЙЫМ – эларалык кредиттин негизги түрү; ч
т өлкөлүк кредиторлордон алынганда же чет өлкөл
к зайым алуучуларга берилгенде, мамлекеттер, бан
 Тышкы иштер министрлиги (тим)
ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ (ТИМ) – аткаруу бийлигин
н тышкы саясат чөйрөсүндө аткаруу-бөлүштүрүү ми
деттерди ишке ашыруучу жана дипломаттык кызмат
 Тышкы кароо
ТЫШКЫ КАРОО – бажы көзөмөлүнүн бир түрү, унаа кар
ажатынын сырткы көрүнүшүн, орунжайын же таңгагын
ачпастан жүктү карап көрүү.
 Тышкы соода
ТЫШКЫ СООДА – өлкөлөрдүн ортосунда товарларды ж
на кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоодон жана импо
рттоодон турган соода. Негизинен соода келишимде
 Тышкы соода банкы
ТЫШКЫ СООДА БАНКЫ – экспортту кредиттөө, экспорт
тук кредитти камсыздандыруу боюнча да иш жүргүзг
өн банктардын бир түрү.
 Тышкы соода бүтүмдөрү
ТЫШКЫ СООДА БҮТҮМДӨРҮ – катышуучуларынын бири ч
т элдик жеке же юридикалык жактар болгон, ал эми
штин маңызы товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, чы
 Тышкы соода жүктөрү
ТЫШКЫ СООДА ЖҮКТӨРҮ – тышкы соода келишиминин не
гизинде алынып келинүүчү же ташылып чыгуучу жүкт
өр.
 Тышкы соода ишмердиги
ТЫШКЫ СООДА ИШМЕРДИГИ – товарларды, кызмат көрсө
түүлөрдү, маалыматтарды, ошондой эле интеллектуа
лдык иштердин натыйжаларын, анын ичинде аларга б
 Тышкы экономикалык ишмердиктин товардык номенклатурасы (тэи тн)
ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШМЕРДИКТИН ТОВАРДЫК НОМЕНКЛ
АТУРАСЫ (ТЭИ ТН)
– бажы салыктарын алууда колдону
луучу товарлардын коддорунун, баяндамаларынын ж
 Тыюу салуучу укук ченемдер
ТЫЮУ САЛУУЧУ УКУК ЧЕНЕМДЕР – жактардын кандайды
бир аракетине жол берилбей тургандыгын көрсөтү
чү юридикалык укук ченемдер. Жарандык укук ченем
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru