Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ту"

<< 1 >> 1 из 4 1 2 3 4
 Тукум (порода)
ТУКУМ (ПОРОДА) – коргоо (сактоо) жарамдуулугуна к
рабастан, генетикалык жактан шартталган биологи
ялык жана морфологиялык өзгөчө касиеттерге жана
 Тумчуктуруу
ТУМЧУКТУРУУ – криминалистикада кычкылтектин де
алуу органына кирүүсүнө механикалык түрдө тоск
олдук этүүнүн сырткы таасири катары аныкталат. Т
 Тур
ТУР – туристтерди жайгаштыруу, ташуу, тамактанды
руу, саякатка чыгаруу боюнча тейлөө кызматтарыны
н топтому; саякат максатына жараша саякатчыларга
 Турагент ишмердүүлүгү
ТУРАГЕНТ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – юридикалык жак же жеке и
шкерлер тарабынан жүргүзүлүүчү туристтик өнүмдө
рдү табуу жана аны сатуу боюнча иштер (турагент).
 Турак аянты
ТУРАК АЯНТЫ – жалпы (пайдалуу) туракжайдын жаран
ардын такай жашоосуна эсептелген бөлүгү.
 Турак бөлмө
ТУРАК БӨЛМӨ – үйдүн курулушу боюнча өзгөчөлөнгө
бөлүнбөс милдетке ээ бөлүгү, үйдүн турак аянтын
кошо эсептелген аянты.
 Турак жайы
ТУРАК ЖАЙЫ – ашкана, ажаткана, жуунуу-чайынуу бөл
мөсү ж. б. бар, жатак жана турмуш-тиричилик аянты м
енен кошо, жарандар жашоо максатында колдоно тур
 Турак курулмасы
ТУРАК КУРУЛМАСЫ – аянтынын баары же жарымынан аз
эмеси киши жашоого жана пайдаланууга арналган, у
зак мөөнөткө эсептелген, туруктуу түрдөгү өзүнчө
 Туракжай
ТУРАКЖАЙ – конституциялык укукта атайын адамдын
эркин жашоосуна эсептелген даректик-географиял
к чектерин үй аныктаган, тандалган орунду түшүнд
 Туракжай аянтынын санитардык ченеми
ТУРАКЖАЙ АЯНТЫНЫН САНИТАРДЫК ЧЕНЕМИ – жан башын
туура келүүчү жана анын жайлуу жашоо-турмушу үч
н зарыл болгон туракжай аянтынын эң төмөнкү өлчө
 Туракжай аянтынын ченеми
ТУРАКЖАЙ АЯНТЫНЫН ЧЕНЕМИ – ар жанга 12 чарчы метр
туура келе турган туракжай аянтынын КР туракжай
ыйзамдарында белгиленген өлчөмү.
 Туракжай жалдоо келишими
ТУРАКЖАЙ ЖАЛДОО КЕЛИШИМИ – бир тараптын – турак
үйдүн же жайдын ээси, же ал ыйгарым укук берген ад
ам (жалдоого берүүчү) экинчи тарапка (жалдоочуга)
 Туракжай колтийбестигин бузуу
ТУРАКЖАЙ КОЛТИЙБЕСТИГИН БУЗУУ – КР кылмыш-жаза м
ыйзамдарында каралган инсанга каршы кылмыш, анда
жашаган кишинин эркине каршы, турак-жайга мыйзам
 Туракжай курулуш кооперативи (ткк)
ТУРАКЖАЙ КУРУЛУШ КООПЕРАТИВИ (ТКК) – кооперативд
ин бир түрү, максаты өз мүчөлөрүнүн туракжайга бо
лгон муктаждыктарын канагаттандыруу болгон комм
 Туракжай тастыктамасы
ТУРАКЖАЙ ТАСТЫКТАМАСЫ – алардын ээлеринин аны ч
гарууда аныкталган шарттарды сактоо менен турак
жай сатып алууга укуктуулугун күбөлөөчү баалуу к

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: