Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ти"

<< >> 1 из 1 1
 Тизмеге алуу тутумунан көчүрмө
ТИЗМЕГЕ АЛУУ ТУТУМУНАН КӨЧҮРМӨ – жеке эсеп ээси,
көчүрмө берилген кезге чейинки бул эсепте каттал
ган баалуу кагаздардын баардык чыгарылышы боюнч
 Тизмеден чыгуу күбөлүгү
ТИЗМЕДЕН ЧЫГУУ КҮБӨЛҮГҮ – добуш берүүгө 15–1 күн
алганга чейин өзү шайлоочулар тизмесине кирген
айлоо участогуна келүүгө мүмкүнчүлүгү жок шайло
 Тикелей баскынчылык
ТИКЕЛЕЙ БАСКЫНЧЫЛЫК – эларалык укук боюнча, мамл
екеттик туруктуу аскер күчтөрү тарабынан жасалг
н баскынчылык. 1974-жылдын 14-декабрында БУУ тарабы
 Тикелей башкаруу
ТИКЕЛЕЙ БАШКАРУУ – конституциялык укукта жергил
ктүү маанидеги маселелерди түздөнтүз тийешелүү
ймактардын жашоочуларынын жыйынында чечүүдө ту
 Тикелей импорт
ТИКЕЛЕЙ ИМПОРТ – товарларды керектөөчү өлкөгө (а
нын ичинде өндүрүш керектөөсү үчүн да) товар чыга
рган өлкөнүн өзүнөн түз ташылып келүүсү.
 Тикелей инвестициялар
ТИКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР – инвестор тарабынан КР а
магында уюштурулган акционердик коомдордун акц
яларынын 1/3 пайызынан кем эмесин сатып алуусу, ээ
 Тикелей инвестициялар
ТИКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР – сатып алууну, уюмдун (фи
иалынын) фондун түзүүнү же кеңейтүүнү, ошондой э
е компаниянын (анын юридикалык түрүнө карабаста
 Тикелей салык
ТИКЕЛЕЙ САЛЫК – салык төлөөчүнүн кирешесинен же
мүлкүнөн түздөнтүз төлөнө турган салык.
 Тикелей шайлоо укугу
ТИКЕЛЕЙ ШАЙЛОО УКУГУ – шайлоочулардын белгилүү
ир талапкерге же талапкерлер тизмесине түздөнтү
з өз добушун берүүсүнө жол ача турган шайлоо туту
 Тикелей экспорт
ТИКЕЛЕЙ ЭКСПОРТ – товарларды товар чыгарган өлк
нүн өзүнөн түз ташылып чыгуусу.
 Тил эгемендүүлүгү
ТИЛ ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮ – элдердин жана инсандын эне т
илин сактоо жана ар тараптан өнүктүрүү укуктарын
ын, баарлашуу тилин тандоо жана колдонуу эркинди
 Тилдик ченталап
ТИЛДИК ЧЕНТАЛАП – талап, ага ылайык шайлоо укукт
рына ээ болуу үчүн ошол мамлекеттин ырасмий (мам
екеттик) тилин, (болбосо ырасмий тилдердин бирин,
 Тилкат
ТИЛКАТ – кандайдыр бир нерсени (м.: аткаруу милде
тенмеси, күбөлүк, лицензия, техника коопсуздугу
оюнча нускама, чакыртма) алгандыгын күбөлөндүрү
 Тинтүү
ТИНТҮҮ – кылмыш-жаза иши боюнча (издөө жана тарты
п алуу жолу менен) далилдерди табууга багытталга
тергөө иш-аракеттери. Тергөөчүүнүн прокурор тар
 Тиричилик жалдамасы
ТИРИЧИЛИК ЖАЛДАМАСЫ – тийешелүү ишкердүүлүк мен
ен шугулданган аткаруучу жарандардын (тапшырык э
эсинин)
тапшырмасы боюнча анын турмуш-тиричилик

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: