Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Тү"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Түбөлүк аманаттар
ТҮБӨЛҮК АМАНАТТАР – мамлекеттик кредиттердин би
р таризи, аманаттын шарттуу түрү. Т. а. жыйындысы б
анктын же башка кредиттик мекеменин менчигине бе
 Түз далил
ТҮЗ ДАЛИЛ – далилденүүчү нерсенин бар экендиги (
е жок экендиги) жөнүндө бир жактуу жыйынтыкка ке
үүгө мүмкүндүк бере турган (аныктуулук шарты мен
 Түздөнтүз баскынчылык коркунучу
ТҮЗДӨНТҮЗ БАСКЫНЧЫЛЫК КОРКУНУЧУ – мамлекетке ка
ршы баскынчылык жасоонун айкын мүмкүнчүлүгүн ан
ктоочу белгилердин жыйындысы.
 Түзөтүү абагы
ТҮЗӨТҮҮ АБАГЫ – КРде эрезеге жетип, эркиндигинен
ажыратууга соттолгондор жазаны мөөнөтүн өтөй ту
рган түзөтүү мекемелеринин бир түрү. Ал жалпы, кү
 Түзөтүү мекемеси
ТҮЗӨТҮҮ МЕКЕМЕСИ – эркиндигинен ажыратууга сотт
олгон адамдар жаза мөөнөтүн өтөөчү жай. КР кылмыш
-жаза-аткаруу мыйзамдары боюнча Т. м-нин төмөндөг
 Түзүмүн өзгөртүү
ТҮЗҮМҮН ӨЗГӨРТҮҮ – карызкор юридикалык жакты жо
у жана аны андан ары кредиттөөчүлөрдүн кызыкчыл
гы үчүн сатуу үчүн карызкордун активинин базасы
 Түзүүчү
ТҮЗҮҮЧҮ – жыйнактын жана башка түзүлгөн чыгарма
ардын автору. Т-нүн автордук укугу материалдарды
тандоо жана жайгаштыруу боюнча ал жүзөгө ашырга
 Түзүүчүлүк
ТҮЗҮҮЧҮЛҮК – автордук укукта чыгармачылык эмгек
тин натыйжасы болгон материалдарды тандоо жана ж
айгаштыруу.
 Түн мезгили
ТҮН МЕЗГИЛИ – жергиликтүү убакыт боюнча саат 22де
н таңкы 6га чейинки убак.
 Түпбүтүм
ТҮПБҮТҮМ – анын катышуучуларынын түпкү көздөгөн
максаты мазмунунан эле көрүнүп турган бүтүм. Т-д
н жарактуулугу анын максатына жараша болот. Шарт
 Түпкүлүктүү саамалык
ТҮПКҮЛҮКТҮҮ СААМАЛЫК – жаңы муундагы тутумдарды
(товарларды, машинелерди, технологияны, жабдуула
рды) түзүүгө мүмкүндүк бере турган байтүп илимий
 Түпкүлүктүү эл
ТҮПКҮЛҮКТҮҮ ЭЛ – эларалык укукта башка аймактар
ан көчүп келген келгиндер жайгашканга чейин өз ж
еринде жашаган элдерди билдирген түшүнүк. М.: ага
 Түпнускалуу камсыздандыруучу
ТҮПНУСКАЛУУ КАМСЫЗДАНДЫРУУЧУ – жоопкерчилик ка
ра камсыздандырылган полис боюнча камсыздандыр
учу. Т. к. кайра камсыздандырууда эчкандай укукка
 Түркүм банк
ТҮРКҮМ БАНК – банк аткарымдарынын баардык негиз
и түрлөрүн аткарган банк : депозиттик, кредиттик,
фондулук, эсеп-кысаптык, ишенимдик, инвестициялы
 Түрмөлөр
ТҮРМӨЛӨР – КРде өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы, о
ондой эле өтө коркунучтуу өнөкөт жосуну үчүн сот
толгондор кармала турган түзөтүү мекемесинин би
 Түшүнүк
ТҮШҮНҮК – өзүнүн же жактаган адамынын талаптары
ын негизи катары иштин катышуучуларынын жана до
чуларынын оозеки же жазуу жүзүндөгү түшүндүрмө
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru