Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"

<< 1 >> 1 из 6 1 2 3 4
 Таануу
ТААНУУ – КР жазык-процесстик мыйзамдарында терг
ө иш-аракети, күбөгө (жабырлануучуга, шектүүгө, а
ыпталуучуга) мыйзамда белгиленген тартипте, таа
 Таануу жөнүндө доо
ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ ДОО – тараптардын ортосунда укук
мамилелеринин бар же жок экендигин аныктоого баг
ытталган доо (келишимди бекемдөө же аны жараксыз
 Таанылбаган (сөөк) өлүк
ТААНЫЛБАГАН (СӨӨК) ӨЛҮК – криминалистикада дароо
окшоштурулушу мүмкүн болбогон өлүк (сөөк) же аны
бир бөлүгү.
 Табигый жекебасарчылык
ТАБИГЫЙ ЖЕКЕБАСАРЧЫЛЫК – өндүрүүнүн технология
ык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу атаандаштык бол
огон шартта, базар өтүмдүүлүгүн натыйжалуу кана
 Табигый кемүү
ТАБИГЫЙ КЕМҮҮ – кандайдыр бир жүктүн табигый кас
иетине байланыштуу келип чыккан жүк салмагынын а
зайышы: кургоо, агуу ж. б. Жүктүн мындай кемүүсү, а
 Табигый табылга, уютунду
ТАБИГЫЙ ТАБЫЛГА, УЮТУНДУ – кен-байлык казылган ж
рде кездешүүчү орточо күкүмүнөн кыйла чоң өлчөм
өгү баалуу металлдардын өзүнүн обочолонгондугу
 Табигый укук
ТАБИГЫЙ УКУК – мамлекет менен укук теориясындаг
адам табиятынын өзү талап кылып, белгилүү бир ма
млекетте аны мыйзамдуу түрдө таанууга же тааныба
 Табият кырсыгы
ТАБИЯТ КЫРСЫГЫ – адамдын таасир күчүнө баш ийбег
ен окуя (юридикалык факт), табият кубулуштарынын
атыйжасында келип чыккан чукул абал (суу каптоо,
 Табула раза концепциясы
ТАБУЛА РАЗА КОНЦЕПЦИЯСЫ (лат. tabula rasa – таза такта
) – эларалык укукта кайрадан түзүлгөн мамлекетт
р өзүнөн мурдагынын башка мамлекеттер алдындагы
 Табылга
ТАБЫЛГА – кимдир-бирөө жоготкон буюмду таап алуу
. Таап алган адам (жарандык мыйзамдар боюнча) анын
ээси болуп калбайт. Ал таап алары менен, ал туура
 Табыпчылык
ТАБЫПЧЫЛЫК – мыйзамда белгиленген тартипте катт
оодон өтпөгөн жана элдик салттарда калыптанган,
дамдардын көптөгөн муундарынын турмуштук тажыр
 Тажырыйбалык иштеп чыгуулар
ТАЖЫРЫЙБАЛЫК ИШТЕП ЧЫГУУЛАР – илимий изилдөөлөр
дү жүргүзүүнүн натыйжаларында топтолгон тажырый
ба, же практикалык иштеги билимдерге негизделген
 Таза инкассо
ТАЗА ИНКАССО – каржы документтеринин аларды ком
ерциялык (товар бөлүштүрүүчү) документтер кошто
огон инкассо.
 Таза коносамент
ТАЗА КОНОСАМЕНТ – жүктүн санына же сапатына кара
та ташып жеткирүүчүнүн эч кандай эскертмеси болб
огон коносамент. Эгер андай эскертмелер болсо, ан
 Таймашуу жүрүмү
ТАЙМАШУУ ЖҮРҮМҮ – кылмыш-жаза процессинин тарых
й тариздеринин бири; тараптардын жүрүмдүк теңди
ине жана айыптоочу, жактоочу (коргоочу) жана сотт

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: