Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"
Cлов всего:4834 << Пред. 2 След. >> Страница 2 из 3
 Талданма эсеп
ТАЛДАНМА ЭСЕП – талдоо эсептеринин жардамы аркы
уу чарбачылык иштер менен ишкана каражаттарын б
хгалтердик тыкыр эсептөө.
 Талмуд
ТАЛМУД – б. д. ч. III – б. д. V кылымдар аралыгында жө
ттөр тарабынан түзүлгөн диний, турмуш-тиричилик
жана укуктук жазма көрсөтмөлөрүнүн кодекси. Евре
 Талон
ТАЛОН (фр. talon ) – 1) кандайдыр бир нерсени алуу уку
ун күбөлөндүрүүчү көзөмөл документинин бир түрү
; 2) чек, ордер ж. б. китепчесинин чекесинде калтыры
 Талоон
ТАЛООН – эреже катары, экстремисттик уюмдар жана
реакциячыл өкмөттүн полициясы тарабынан козуту
ган, диний, улуттук же расалык азчылыктарга карш
 Тамарка (короожай участогу)
ТАМАРКА (КОРООЖАЙ УЧАСТОГУ) – жанаша жаткан жер у
частогу бар жеке туракжайын куруу үчүн мамлекетт
ик бийлик органдары же жергиликтүү өзалдынча баш
 Танатология
ТАНАТОЛОГИЯ (гр. thanatos – өлүм жана logos – сөз, окуу)
сот медицинасында өлүм жөнүндөгү окуу. Өлүм себ
ептерин, өлүмдүн келишин (танатогенез), денебойду
 Таңгак
ТАҢГАК – товардын жана курчап турган айлана-чөйр
өнүн бузулуудан коргоолуусун камсыз кылуучу жан
товарды урунууну жеңилдетүүчү каражаттар же ка
 Тандоосу жок керектөөчү
ТАНДООСУ ЖОК КЕРЕКТӨӨЧҮ – жападан-жалгыз бөлүшт
рүүчү ишкана тарабынан жеткирилип берилүүчү төм
өнкү чыңалуудагы электр кубаттуулугунун, жылуул
 Тапшырма келишими
ТАПШЫРМА КЕЛИШИМИ – бир тарап (ишеним берилген) э
кинчи тараптын (ишеним берүүчүнүн) атынан жана эс
ебинен белгилүү юридикалык аракеттерди бүткөрүү
 Тапшырык
ТАПШЫРЫК – офертанын бир түрү; мөөнөтүн, көлөмүн,
санын, түрүн, сапатын ж. б. зарыл дайын-дарегин ал
ынала белгилөө менен, тапшырык ээсинин (сатып ал
 Тапшырык ээси
ТАПШЫРЫК ЭЭСИ – КР жарандык мыйзамдары боюнча, ж
лдоо келишиминин бир тарабы. Т. э. жалдоочуга тап
ырылган ишти жана/же кызматты аткарууга зарыл бо
 Тара (идиш)
ТАРА (идиш) (ит. tara , араб. тарха – ыргытылган нерсе
) – ташуунун жүрүшүндө жана сактоодо өнүмдөрдүн
акталуусун камсыз кылуучу буюмзат (жашик, челек
 Тараза тастыктамасы
ТАРАЗА ТАСТЫКТАМАСЫ – салмагы көрсөтүлүү менен,
ар жүк партиясынын тизмегин камтып, суубекет мен
н темиржол бекеттеринде толтурулуучу ведомость.
 Таралма чечмелөө
ТАРАЛМА ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдердин сөздүк мазм
ну анын чыныгы маани-маңызынан тарыраак болгон у
чурларда берилүүчү укук ченемдеринин чечмелөөсү
 Тараптар
ТАРАПТАР – 1) укуктардын теңдигинин шартында сот
о жана бейтарап сотто айыптоо жана жактоо (корго
) ишмилдеттерин аткаруучу органдар жана жактар; 2
 Тараптар тарабынан өзара жарандык алакасы боюнча тандалып алынган мыйзам
ТАРАПТАР ТАРАБЫНАН ӨЗАРА ЖАРАНДЫК АЛАКАСЫ БОЮНЧ
ТАНДАЛЫП АЛЫНГАН МЫЙЗАМ
(lex voluntatis ) – эларалык же
ке укуктагы бекитүү формуласы; тараптар – жаранд
 Тарбиялоо абагы
ТАРБИЯЛОО АБАГЫ – КРдеги түзөтүү мекемелеринин
ир түрү. Жалпы жана катуу тартиптеги Т. а. бар. КР
ылмыш-жаза-аткаруу мыйзамдарына ылайык Т. а-нда э
 Тариф
ТАРИФ (фр. tarif ) – уюмдарга жана жарандарга арганд
й өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес кызматтары үч
н төлөм ставкаларынын тутуму. Т. катмарына ошонд
 Тариф жана соода боюнча башкы макулдашуу (тсбм
ТАРИФ ЖАНА СООДА БОЮНЧА БАШКЫ МАКУЛДАШУУ (ТСБМ )
акыркы жылдары анын базасында эларалык уюм сыпа
тына ээ болгон курумдар түзүлгөн көп жактуу ири с
 Тариф тутуму
ТАРИФ ТУТУМУ – 1) адистигине, ыкчамдыгына, мүнөзү
ө, эмгек шартына, аткарылуучу иштин жооптуулугун
а, өндүрүш тармагына, ишкананын аймактык жайгашу
 Тарифтештирүү
ТАРИФТЕШТИРҮҮ – салуу же төлөө объекттеринин ти
индей же мындай жиктештирилүүсүнүн негизинде та
рифти белгилөө (м.: эмгек акыны Т.).
 Тарифтик жеңилдиктер (тарифтик преференциялар)
ТАРИФТИК ЖЕҢИЛДИКТЕР (тарифтик преференциялар)
КРдин бажы чегарасынан өтүүчү товарларга карат
өзара макулдашылган шарттарда же бир тараптуу б
 Тарифтик квоталар
ТАРИФТИК КВОТАЛАР – мамлекеттин белгилүү номенк
латурадагы товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөт
үүлөрдү) экспорттоого жана импорттоого натурала
 Тарифтик колдонмолор
ТАРИФТИК КОЛДОНМОЛОР – тутумдаштырылган ырасми
басылмалар, анда баасы жарыяланган жүктөрдү таш
ып жеткирүү, жүктөө-түшүрүү аткарымдары, жүктөрд
 Тарифтик разряд
ТАРИФТИК РАЗРЯД – иштин татаалдыгын жана жумушч
нун кесиптик даярдыгын чагылдыруучу чен-өлчөм.
 Тарифтик ставка
ТАРИФТИК СТАВКА (маяна) – убакыт бирдигинде белг
лүү татаалдыктагы (квалификациядагы) эмгек өлчө
үн (эмгек милдеттенмелерин) аткаргандыгы үчүн кы
 Тарифтик торчо
ТАРИФТИК ТОРЧО – жумуштун татаалдыгына жана жум
шчулардын адистик мүнөздөмөсүнө жараша тарифти
коэффициенттердин жардамы менен аныкталган жум
 Тарифтик-жиктештирилген маалымдама
ТАРИФТИК-ЖИКТЕШТИРИЛГЕН МААЛЫМДАМА – ушул тарма
кта аткарылуучу иштердин тизмесин, алардын жикте
штирилген мүнөздөмөсүн камтыган ченемдик докуме
 Тармактар аралык бирикме (байланыш)
ТАРМАКТАР АРАЛЫК БИРИКМЕ (БАЙЛАНЫШ) – бир тармак
ын пайдалануучуларын (абоненттерин) башка тарма
тын пайдалануучуларына (абоненттерине) кийирүү
 Тармактык (тармактар аралык) тариф макулдашуусу
ТАРМАКТЫК (ТАРМАКТАР АРАЛЫК) ТАРИФ МАКУЛДАШУУСУ
жамаатташ сүйлөшүүлөрдүн катышуучуларынын тар
аптары тарабынан түзүлүп, эл чарбачылыгынын өзал
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru