Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Иш"

<< 1 >> 1 из 3 1 2 3
 Иш боюнча натыйжа
ИШ БОЮНЧА НАТЫЙЖА – мамлекеттик жана коомдук орг
андардын, кызмат адамдарынын жарандын дайындуу и
ш боюнча кайрылуусун канаттандыруудан баш тарту
 Иш боюнча өндүрүш
ИШ БОЮНЧА ӨНДҮРҮШ – козгоо, иликтөө, соттук териш
тирүү жана сот өкүмүн (токтомун) аткарууну камтый
турган белгилүү бир кылмыш иши боюнча жүргүзүлө
 Иш боюнча өндүрүштү аяктоо
ИШ БОЮНЧА ӨНДҮРҮШТҮ АЯКТОО – 1) административдик
иштеги ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын
ш боюнча өндүрүштү аяктоочу процесстик ишмердик
 Иш жүзүндөгү нике
ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ НИКЕ – мыйзам тартибинде жолжоболо
турулбаган иш жүзүндөгү никелешүү. КРде кээде «ж
арандык нике» деп да аталат. И. ж. н. үйбүлө мыйзам
 Иш жүзүндөгү салыктар
ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ САЛЫКТАР – салык төлөөчүнүн кыймыл
ыз мүлкүнө тикелей салыктын түрү. Өзүнө жерге, үй
гө, кесипчилик салыктарын камтып турат. Эреже кат
 Иш жүзүндөгү тарбыячы
ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ ТАРБЫЯЧЫ – КР үйбүлө укугу боюнча, э
резеге жетелек балдарды иш жүзүндө баккан жана т
рбыялаган эмгекке жарамсыз адам; эгер ал өз балд
 Иш жүзүндөгү чегара
ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ ЧЕГАРА – белгиленген үлгүдөгү бөлү
туруучу белгилер менен накталай бекитилбеген к
ймылсыз мүлк бирдигинин (жер участогунун) чегара
 Иш материалдары
ИШ МАТЕРИАЛДАРЫ – 1) иш өзөгүн түзүүчү же ага тирк
өө үчүн берилген документтер жана буюмдар; 2) иш ж
гдайын аныктоо үчүн мааниге ээ боло турган билди
 Иш-аракет
ИШ-АРАКЕТ – адамдар тарабынан жасалгандыктан, ал
ардын эркине гана көзкаранды болуучу аракеттерд
камтып турган юридикалык фактыларынын бир түрү.
 Ишеним башкаруучу
ИШЕНИМ БАШКАРУУЧУ – башкаруунун уюштуруучусуну
же анда көрсөтүлгөн адамдын (пайда алуучунун) кы
зыкчылыгында мүлккө карата ишеним башкаруусун и
 Ишеним вотуму
ИШЕНИМ ВОТУМУ – парламенттик тажрыйбада өкмөттү
н же өзүнчө министрдин акциясы же мыйзам долбоор
аныктаган саясий багытты ачык жактыруу (эреже к
 Ишеним грамотасы
ИШЕНИМ ГРАМОТАСЫ – чет мамлекетте аккредиттөө ү
үн элчи же өкүл деңгээлиндеги дипломаттык өкүлч
лүктүн башчысы жабдылуучу документ. И. г-на дипло
 Ишеним кат
ИШЕНИМ КАТ – жарандык укукта бир жак тарабынан б
шка бир жакка үчүнчү бир жак алдында өз өкүлү бол
ууга жазуу жүзүндө ыйгарым укук берүүсү; үч жылда
 Ишеним кат берүүчү
ИШЕНИМ КАТ БЕРҮҮЧҮ – тапшырык келишиминин бир та
рабы, башка адамга (ишенимдүү жак) белгилүү юриди
алык мааниси бар аракетти аткарууну ишенген жек
 Ишеним көрсөтпөө вотуму
ИШЕНИМ КӨРСӨТПӨӨ ВОТУМУ – ишеним көрсөтпөө. КР Ж
КР Премьер-министринин ар жылдык отчетун карап
ыгуунун жыйынтыгы боюнча КР ЖК депутаттарынын ж

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: