Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ил"

<< >> 1 из 1 1
 Иликтөө
ИЛИКТӨӨ – талаш-тартыш туудурган жагдайларга ба
берүүдө тараптар өзара келишалбай калганда, эла
ралык талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу
 Илим доктору
ИЛИМ ДОКТОРУ (лат. doctor – мугалим, окутуучу) – тийе
шелүү илим тармагы боюнча илим кандидаты илимий
аражасы бар жана доктордук диссертациясын жакта
 Илим кандидаты (талапкери)
ИЛИМ КАНДИДАТЫ (ТАЛАПКЕРИ) – изденүү-чүнүн илими
эмгегин жарыя жактоосунун натыйжасы боюнча каб
л алынган илимий иштерди жактоо кеңешинин ырасм
 Илимий (илимий-изилдөө) ишмердүүлүк
ИЛИМИЙ (ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ) ИШМЕРДҮҮЛҮК – жаңы илим-б
илим алууга жана колдонууга багытталган ишмердү
лүк , анын ичинде байтүп илимий изилдөөлөр, прикл
 Илимий жана/же илимий-техникалык өндүрүм
ИЛИМИЙ ЖАНА/ЖЕ ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК ӨНДҮРҮМ – илими
й жана/же илимий-техникалык натыйжа, анын ичинде
шке ашырууга эсептелген акыл эмгегинин жыйынтыг
 Илимий кызматкер
ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕР – жогорку билимдүү же жогорку б
илимге тете даярдыгы бар, илимий-техникалык ишме
дүүлүк менен өзалдынча же аракеттеги илимий-тех
 Илимий уюм
ИЛИМИЙ УЮМ – менчигинин жана укуктук-уюштуруу та
ризине карабастан, ошондой эле негизги илимий жа
а/же илимий-техникалык ишмердүүлүгү катары илим
 Илимий-изилдөө иштерин аткаруу келишими
ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН АТКАРУУ КЕЛИШИМИ – аткар
учу тапшырыкчынын техникалык тапшырмасы менен ш
артталган илимий-изилдөөлөрдү жүргүзүүгө милдет
 Илимий-техникалык ишмердүүлүк
ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК – жаңы билимдерди
алууга, бирдиктүү тармак катары илим, техника ме
ен өндүрүштүн иштөөсүн камсыз кылууга, технолог
 Илимий-техникалык каражаттар
ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАР – изилдөө максатта
рында пайдаланылуучу материалдар, атайын ылайык
аштырылган аспаптар, жабдуулар.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: