Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Им"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Имарат жайларын, курулуштарды, жер учаскаларын жана унаа каражаттарын иликтөө
ИМАРАТ ЖАЙЛАРЫН, КУРУЛУШТАРДЫ, ЖЕР УЧАСКАЛАРЫН Ж
НА УНАА КАРАЖАТТАРЫН ИЛИКТӨӨ
– кылмыш ишине тий
шелүү кылмыш издерин, кылмыш жасоо куралдарын, д
 Иммунизациялоо
ИММУНИЗАЦИЯЛОО – кандайдыр бир дарттын өлгөн же
алсыраган козгоочуларын, болбосо жаныбарлардын
акциндештирилген сывороткаларын киргизүү аркыл
 Иммунитет
ИММУНИТЕТ (лат. immunitas – бир нерседен бошонуу) – ук
ук субъекттеринин белгилүү бир чөйрөсүнүн жалпы
укук аракетинен бошонуусун билдире турган жалпы
 Императивдик мандат
ИМПЕРАТИВДИК МАНДАТ – ага ылайык өкүлчүлүктүү б
йлик органынын депутаты шайлоочулардын суроо-та
лабына байланган жана өзүнүн баардык ишмердигин
 Императивдүү ведомстволук тийиштүүлүк
ИМПЕРАТИВДҮҮ ВЕДОМСТВОЛУК ТИЙИШТҮҮЛҮК – иштин б
ирнече юрисдикциялык органдар тарабынан мыйзамд
а аныкталган ырааттуулукта каралышындагы ведомс
 Императивдүү укук ченемдери (катмардык)
ИМПЕРАТИВДҮҮ УКУК ЧЕНЕМДЕРИ (катмардык) – аткару
удан баштартууга жол берилбей турган бийлик буйр
угун камтуучу укук ченемдери.
 Импичмент
ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment ) – бир катар өлкөлөрдө жо
орку кызмат адамдарынын жоопкерчилигин ишке ашы
руунун өзгөчө тартиби. Башкаруунун республикалы
 Имплементация (эларалык укукту)
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (эларалык укукту) (англ. implementation ) –
эларалык укук ченемдерин улуттук мыйзамдарга жа
на мыйзамга негизделген актыларга трансформация
 Импорт
ИМПОРТ (лат. importare – ташып келүү) – мамлекеттин ба
жы аймагына чет өлкөдөн кайра ташып чыгуу милдет
енмесисиз товар, жумуш, кызмат көрсөтүү, акыл эмг
 Импорттоочу
ИМПОРТТООЧУ – чет өлкөдөн товар ташып кирүүчү же
кызмат көрсөтүүдөн пайдалануучу уюм. И. аталгысы
ошондой эле импорт иретинде четтен товарлар таш
 Импорттук алым
ИМПОРТТУК АЛЫМ – өлкөгө чет жерлерден ташылып ке
лип жаткан товарлардан жана унаа каражаттарынан
алынуучу бажы алымдары. Мамлекеттик кирешелерди
 Импорттук бүтүм
ИМПОРТТУК БҮТҮМ – негизги максаты чет өлкөдөн то
вар сатып алуу жана кызмат көрсөтүүдөн пайдалану
у жана аларды өлкөгө алып келүү болгон бүтүм.
 Импорттук депозит
ИМПОРТТУК ДЕПОЗИТ – чет өлкөдөн товар сатып алуу
нун алдында импорттоочу банкка төгүүгө тийиш бол
гон (улуттук же чет өлкөлүк валюта менен) үстөксү
 Импорттук жөнгө салуу
ИМПОРТТУК ЖӨНГӨ САЛУУ – улуттук экономиканын кы
ыкчылыгы үчүн өлкөгө товарларды алып келүүнү жа
а кызмат көрсөтүүлөрдү тартипке салууга багытта
 Импорттук карантиндик улуксат
ИМПОРТТУК КАРАНТИНДИК УЛУКСАТ – өсүмдүктөрдүн к
арантини боюнча мамлекеттик кызмат аныктаган ша
ттарда карантиндеги материалдарды өлкөгө ташып

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: