Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Мы"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Мыйзам
МЫЙЗАМ – референдум жолу менен же белгиленген жо
лжобо боюнча кабыл алынып, мамлекет менен коом ту
рмушундагы орчундуу маселелерди жөнгө сала тург
 Мыйзам алдындагы укук ченемдер
МЫЙЗАМ АЛДЫНДАГЫ УКУК ЧЕНЕМДЕР – мыйзамды аткар
уга карата чыгарылган укук ченемдери.
 Мыйзам аналогиясы
МЫЙЗАМ АНАЛОГИЯСЫ (гр. analogos – тийешелүү, ченемдеш
) – талаш чыккан мамилелер жарандык укук ченемде
и аркылуу да, тараптардын өзара макулдашуусу (ке
 Мыйзам долбоору
МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ – мыйзам чыгаруу органына же реф
ерендумга мыйзамды кабыл алуу үчүн коюлуучу текс
т. М. д-н даярдоо иши аны иштеп чыгуу чечимин кабыл
 Мыйзам укуктарынын ченемдери
МЫЙЗАМ УКУКТАРЫНЫН ЧЕНЕМДЕРИ – мыйзамда камтылг
ан укук ченемдери.
 Мыйзам үстөмдүгү
МЫЙЗАМ ҮСТӨМДҮГҮ – мамлекеттик аткаруу бийлигин
ин ишмердигиндеги анын өзү чыгарган мыйзамга нег
изделген ченемдик укуктук актылардын үстүнөн бо
 Мыйзам чыгаруу
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ – 1) мамлекеттин мыйзамдарды чыга
уудан көрүнүүчү өз иш-милдеттерин ишке ашырууда
ы негизги усулдардын бири; 2) коомдук мамилелерди
 Мыйзам чыгаруу бийлиги
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БИЙЛИГИ – бийликти бөлүштүрүүнүн
теориясына ылайык, мамлекетте бири-бирин тең сал
мактап туруучу үч бийликтин бири. Ал өзү мыйзамда
 Мыйзам чыгаруу божомолдорунун комиссиясы
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БОЖОМОЛДОРУНУН КОМИССИЯСЫ – мурд
агы СССРдеги СССР Жогорку Советинин ар бир палат
сында, ошондой эле союздук жана автономиялык рес
 Мыйзам чыгаруу демилгеси
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ДЕМИЛГЕСИ – мыйзам чыгаруу ишини
биринчи баскычы, белгиленген эрежелерге ылайык,
мыйзам долбоорун мыйзам чыгаруу мекемесине ырас
 Мыйзам чыгаруу жыйыны
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ – эки палаталуу парламент
ин бир палатасынын аталышы.
 Мыйзам чыгаруу органдары (демократиялык мамлекеттерде)
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ОРГАНДАРЫ (демократиялык мамлеке
терде)
– конституция тарабынан негизги милдет к
тары мыйзам чыгаруу бийлигин ишке ашыруу жүктөл
 Мыйзам чыгаруу техникасы
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ТЕХНИКАСЫ – мыйзамчыгаруу ишмерд
игин уюштуруу жана ишке ашыруунун жүрүшүндө мыйз
ам чыгаруунун субъекттери тарабынан пайдаланылу
 Мыйзамдар жыйнагы
МЫЙЗАМДАР ЖЫЙНАГЫ – аракеттеги ченемдик актылар
бир басылмага чогултулуп, белгилүү бир тартипте
(тутумдуу, хронологиялуу) жайгаштырылып, мамлеке
 Мыйзамдар коллизиясы (кагылышы)
МЫЙЗАМДАР КОЛЛИЗИЯСЫ (КАГЫЛЫШЫ) – бир эле маселе
боюнча чыгарылган 2 же андан көп шарттуу аракетте
ги ченемдик актылардын бири-бирине карама-каршыл
 Мыйзамдар тутуму
МЫЙЗАМДАР ТУТУМУ – анын булактарынын түзүлүшүн
агылдырган укуктун сырткы таризи (кара: Укук бу
актары
). Жөнгө салынуучу мамилелердин мүнөзүнө,
 Мыйзамдарды тутумдаштыруу (укук тутумдаштыруусу
МЫЙЗАМДАРДЫ ТУТУМДАШТЫРУУ (укук тутумдаштыруусу
) – ченемдик укуктук актылардын мазмунун сыртын
н жана ичинен иштеп чыгуу жолу менен аларды бири
 Мыйзамдуу ишкердик иш-аракетине тоскоолдук
МЫЙЗАМДУУ ИШКЕРДИК ИШ-АРАКЕТИНЕ ТОСКООЛДУК – КР
кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган экономикалык
иш чөйрөсүндө жасалган кылмыштар. Ал төмөнкүчө а
 Мыйзамдуу өкүл
МЫЙЗАМДУУ ӨКҮЛ – мыйзамга ылайык баардык мекеме
ерде, а. и. соттордо жөндөмсүз, жөндөмү чектелүү,
өндөмдүү, бирок денсоолук абалына (жаш курагына,
 Мыйзамдуу күч
МЫЙЗАМДУУ КҮЧ – шарттуу М. к. өкүмдүн бузулушу мү
күн эмес экенин; материалдуусу – өкүмдүн мазмуу
у өзгөртүүгө жатпасын билдирет.
 Мыйзамдуу төлөм каражаты
МЫЙЗАМДУУ ТӨЛӨМ КАРАЖАТЫ – ошол өлкөнүн аймагын
а мыйзам боюнча карызды жабууга милдеттүү түрдө
кабыл алынуучу акча белгиси: банкноттор (банк бил
 Мыйзамдуулук (мыйзам үстөмдүгү)
МЫЙЗАМДУУЛУК (мыйзам үстөмдүгү) – баардык мамлек
еттик органдардын, кызмат жана башка адамдардын
ыйзамдарды жана аларга ылайык укук актыларын кы
 Мыйзамды жарыялоо
МЫЙЗАМДЫ ЖАРЫЯЛОО – белгилүү бир басылмада жары
лоо жолу менен мыйзамды жалпыга жеткирүү. М. ж-ну
. ырасмий жана ырасмий эмес түрлөрү ажырымдалат.
 Мыйзамдык акт
МЫЙЗАМДЫК АКТ – мамлекеттик бийлик органынын мы
замдан төмөнүрөөк юридикалык күчкө ээ болгон ук
ктук акты. М. а. мыйзамдардын негизинде жана алар
 Мыйзамдык кеңешчи органдар
МЫЙЗАМДЫК КЕҢЕШЧИ ОРГАНДАР – негизги милдеттери
аларды кабыл алуу укугу жок мыйзам долбоорлорун
кароо болгон мамлекеттик органдардын өзгөчө кат
 Мыйзамдын кайтарым күчү
МЫЙЗАМДЫН КАЙТАРЫМ КҮЧҮ – мыйзам күчүнө киргенг
чейин жол бериле турган мыйзам аракетинин тарка
тылышы. М. к. к. адаттан тыш нерсе, ошондуктан мыйз
 Мыйзамдын колдонулушу
МЫЙЗАМДЫН КОЛДОНУЛУШУ – мыйзамдын мезгил, мейк
ндик жана жак чөйрөсү боюнча таралышы. Мезгил бо
нча М. к. ал күчүнө кирген учурдан башталат. Ал у
 Мыйзамсыз аңчылык
МЫЙЗАМСЫЗ АҢЧЫЛЫК – тыюу салынган жерлерде, тыюу
салынган мезгилде же тыюу салынган куралдар жан
ыкмалар менен тийиштүү улуксаты жок аңчылык кыл
 Мыйзамсыз балык уулоо же башка сууда өндүрүп даярдоо менен алектенүү
МЫЙЗАМСЫЗ БАЛЫК УУЛОО ЖЕ БАШКА СУУДА ӨНДҮРҮП ДАЯ
ДОО МЕНЕН АЛЕКТЕНҮҮ
– КР аймактык сууларында аг
тийиштүү улуксаты жок же тыюу салынган мезгилде
 Мыйзамсыз банк ишмердүүлүгү
МЫЙЗАМСЫЗ БАНК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – экономикалык ишме
рдүүлүк чөйрөсүндөгү каттоосуз же андай улуксат
сөзсүз милдеттүү болгон учурларда атайын улукса
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru