Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ме"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Медаль
МЕДАЛЬ (ит. medalia ) – өзгөчө сиңирген кызматы, эрдиг
и, чоң жетишкендиги, белгилүү бир мааракенин урма
тына, кандайдыр окуяга катышкандыгына байланышт
 Медициналык адеп
МЕДИЦИНАЛЫК АДЕП – медициналык-санитардык жана
анитардык-алдыналуу жардамдарын көрсөтүүнүн жү
үшүндө, медицина кызматкерлеринин бейтап адамда
 Медициналык актоо (бычуу)
МЕДИЦИНАЛЫК АКТОО (БЫЧУУ) – адамдын тукум калтыр
учулук жөндөмүн жоюу максатында жүргүзүлгөн ата
йын медициналык кийлигишүү. М. а. атайын лицензия
 Медициналык иммунобиологиялык дары-дармектер
МЕДИЦИНАЛЫК ИММУНОБИОЛОГИЯЛЫК ДАРЫ-ДАРМЕКТЕР
жугуштуу жана жугушсуз ооруларды, ошондой эле ал
ергиялык абалды иммунологиялык жактан алдыналу
 Медициналык калыбына келтирүү
МЕДИЦИНАЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ – организмдин буз
улган иш-милдетин калыбына келтирүүгө (ордун тол
урууга) багытталган медициналык иш-чаралар топт
 Медициналык камсыздандыруу
МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ – саламаттыкты сакт
о чөйрөсүндө калкты социалдык жактан коргоо тар
зи. Акы төлөнүүчү медицинада жардам алууга кетке
 Медициналык камсыздандыруу
МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ – жарандардын сапат
уу, медициналык, алдыналуучу ж.б. жардамдарды алу
усун камсыз кыла турган социалдык коргоо боюнча
 Медициналык камсыздандыруу субъекттери
МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ СУБЪЕКТТЕРИ – милде
түү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн жүрг
зүүгө ыйгарым укуктуу камсыздануучу, орган, камс
 Медициналык күбөлөндүрүүдөн, медициналык изилдөөдөн же дарылоодон баштартуу
МЕДИЦИНАЛЫК КҮБӨЛӨНДҮРҮҮДӨН, МЕДИЦИНАЛЫК ИЗИЛДӨ
ӨДӨН ЖЕ ДАРЫЛООДОН БАШТАРТУУ
– банги каражаттар
н же психотроптук заттарды кыянат колдонуучунун
 Медициналык кызмат
МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТ – КР мыйзамдарына ылайык жум
алган чыгымды толтуруп алуу менен, бейтаптарга м
едициналык-санитардык жардам кылуу таризи.
 Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чарасы
МЕДИЦИНАЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ МАЖБУРЛОО ЧАРАСЫ – КР кыл
ыш-жаза укугундагы жазалоо менен катар пайдалан
ла турган кылмыш-жаза-укуктук жактан таасир этүү
 Медициналык текшерүү
МЕДИЦИНАЛЫК ТЕКШЕРҮҮ – адамдарды ооруканага жат
кыруу шартында текшерүү.
 Медициналык ырастоо
МЕДИЦИНАЛЫК ЫРАСТОО – адамдарды ооруканага жатк
ырбай туруп кароо.
 Медициналык экспертиза
МЕДИЦИНАЛЫК ЭКСПЕРТИЗА – адамдын денсоолугунун
абалын, анын ичинде убактылуу эмгекке жарамсызды
гын, анын майыптык себебин жана тобун ж. б. аныкто
 Медициналык-санитардык жардам
МЕДИЦИНАЛЫК-САНИТАРДЫК ЖАРДАМ – жарандардын сал
аматтыгын сактоого, чыңдоого жана калыбына келти
рүүгө багытталган медициналык жана башка чарала
 Медициналык-социалдык экспертиза
МЕДИЦИНАЛЫК-СОЦИАЛДЫК ЭКСПЕРТИЗА – КРдеги медиц
иналык экспертизанын бир түрү; эмгекке жарамдуул
угун жоготуу деңгээлин, себебин жана майыптуулук
 Мезгилдүү алым
МЕЗГИЛДҮҮ АЛЫМ – товарлардын ташылып кирүүсү ме
ен ташылып чыгуусун ыкчам жөнгө салуу үчүн КР Өк
өтү тарабынан белгиленүүчү бажы алымынын түрү. О
 Мезгилдүү бажы жарнагы
МЕЗГИЛДҮҮ БАЖЫ ЖАРНАГЫ – бир эле жакка тийешелүү
бир эле товарлар менен унаа каражаттарынын така
кирип-чыгуусунда КР бажы органдары белгилүү бир
 Мезгилдүү басмасөз
МЕЗГИЛДҮҮ БАСМАСӨЗ – туруктуу аты бар, ырааттуу
омуру бар жана жылына бир жолудан кем эмес жарык
көрө турган гезит, журнал, альманах, бюллетень ж.
 Мезгилдүү жумушчу
МЕЗГИЛДҮҮ ЖУМУШЧУ – КРдеги жаратылыш жана табиг
й шарттарга байланыштуу 6 айлык мөөнөттөн ашпага
н белгилүү бир мезгил аралыгында (мезгилдүү) жуму
 Мейманкана салыгы
МЕЙМАНКАНА САЛЫГЫ – КР жергиликтүү салыктардын
ири; бийликтин жергиликтүү өкүлчүлүктүү органы
арабынан белгиленген ченемде болот. Мейманканад
 Мекеме
МЕКЕМЕ – менчик ээси тарабынан башкаруу, социалд
ык-маданий же дагы башка коммерциялык эмес мүнөз
өгү иш-милдеттерди жүргүзүү үчүн түзүлүп, алар т
 Мекеме сакчысы
МЕКЕМЕ САКЧЫСЫ – аткаруу бийлиги тарабынан сакт
кка алынган объекттерди коргоо үчүн адам күчүн,
аражат бөлүү менен түзүлгөн тармак.
 Мекендештер
МЕКЕНДЕШТЕР – бир мамлекетте төрөлгөн, анда жаша
п турган же мурда жашаган, тил, дин, маданият, каад
а-салт жагынан жалпы белгилерге ээ болгон адамда
 Мектеп (жалпы) билими
МЕКТЕП (ЖАЛПЫ) БИЛИМИ – коом ичиндеги жигердүү иш
и үчүн жетиштүү болгон тийиштүү деңгээлдеги били
м, жөндөм, тажырыйба менен камсыз кылуучу окутуу
 Мелиоративдик тутумдар
МЕЛИОРАТИВДИК ТУТУМДАР – сугарылуучу жерлерде о
птималдуу суу, аба, жылуулук жана азыктандыруу ре
жимин түзүүнү камсыз кылуучу өзара байланышкан с
 Меморандум
МЕМОРАНДУМ (лат. memorandum – эмнени эстөө керек) – 1) э
ларалык маселенин фактылык маңызы кеңири баянда
ган, тигил же бул жагдайдарга талдоо берилген, ма
 Менеджер
МЕНЕДЖЕР (англ. manager , manage – башкаруу) – коммерция
ык уюмдардагы башкаруучу.
 Менчик
МЕНЧИК – 1) экономикалык түшүнүк катары – жараты
ыш предметтерин, табигый жана эмгек менен түзүлг
өн нерселерди жеке адамдардын жана жамааттардын
 Менчик укугу
МЕНЧИК УКУГУ – КР мыйзам актыларында таанылган ж
ана коргоого алынган, менчик ээсинин өзүнө тийеш
лүү мүлккө каалагандай ээлик кылуу, пайдалануу ж
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru