Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Му"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Музей (ажайыпкана)
МУЗЕЙ (АЖАЙЫПКАНА) – КР мыйзамынын аныктамасы бо
нча – ажайыпкана буюмзаттарын сактоо, изилдөө, к
өрүнөө коюу жана М. коллекциясы үчүн менчик ээси
 Мунайзат жана/же газ кендерин иштетүүнүн (өндүрүү) жакшы тажрыйбасы
МУНАЙЗАТ ЖАНА/ЖЕ ГАЗ КЕНДЕРИН ИШТЕТҮҮНҮН (ӨНДҮРҮ
) ЖАКШЫ ТАЖРЫЙБАСЫ
– мунай газ тармагындагы, лиц
нзиялык макулдашуунун (контракттын) негизинде м
 Мунайзат менен жаратылыш газын иштетүү (алуу)
МУНАЙЗАТ МЕНЕН ЖАРАТЫЛЫШ ГАЗЫН ИШТЕТҮҮ (АЛУУ) – п
айдалануу скважинасын бургулоону жана түпкүрдө
аткан мунайзат менен жаратылыш газын жер үстүнө
 Мунапыс
МУНАПЫС – кылмыш жасоодо күнөөлүү болгон, жеке а
ыкталбаган адамдар чөйрөсүн жаза жоопкерчилиги
ен жана жазалоодон толук же жарым-жартылай бошот
 Муниципалдык (жергиликтүү) баалуу кагаздар
МУНИЦИПАЛДЫК (ЖЕРГИЛИКТҮҮ) БААЛУУ КАГАЗДАР – жер
гиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган
миссиялык баалуу кагаздар. М. б. к. анын ээси эмит
 Муниципалдык (жергиликтүү) кызмат
МУНИЦИПАЛДЫК (ЖЕРГИЛИКТҮҮ) КЫЗМАТ – кесиптик жан
а акы төлөө негизинде, жергиликтүү өзалдынча баш
аруунун өкүлчүлүк жана аткаруу-тескөө органдары
 Муниципалдык (жергиликтүү) кызмат оруну
МУНИЦИПАЛДЫК (ЖЕРГИЛИКТҮҮ) КЫЗМАТ ОРУНУ – КР мый
амдарына ылайык муниципалдык түзүлүштүн уставы
да каралган кызмат оруну; жергиликтүү маанидеги
 Муниципалдык (жергиликтүү) кызматкер
МУНИЦИПАЛДЫК (ЖЕРГИЛИКТҮҮ) КЫЗМАТКЕР – муниципа
дык кызмат ордун ээлөө менен, жергиликтүү казына
эсебинен эмгек акы алып, кызмат ордуна жараша ый
 Муниципалдык (жергиликтүү) укук
МУНИЦИПАЛДЫК (ЖЕРГИЛИКТҮҮ) УКУК – биркатар өлкөл
өрдөгү жергиликтүү өзалдынча башкаруу ишин уюшт
рууну жөнгө салуучу ченемдердин тутумун камтыга
 Муниципалдык карыз
МУНИЦИПАЛДЫК КАРЫЗ – муниципалдык заёмдордон, м
ниципалдык түзүлүш тарабынан кабыл алынган кепи
лдиктерден (тапшырмалардан) пайда болуучу милдет
 Муниципалдык менчик
МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК – жергиликтүү өзалдынча баш
каруу органдарынын ээлигинде, пайдалануусунда, т
ескөөсүндө болгон, жергиликтүү өзалдынча башкар
 Муниципалдык түзүлүш
МУНИЦИПАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШ (municipal formation ) – шаар, айыл ка
лктуу конушу, бир аймакка бириктирилген бир нече
калктуу конуштар, анын чегинде жергиликтүү өзалд
 Муниципалитет (жергиликтүү башкарма)
МУНИЦИПАЛИТЕТ (ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРМА) (нем. munizipalita
t
, лат. municipium – өзалдынча башкаруучу жамаат) – КР
е жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы – жерг
 Мурас
МУРАС – мурастоо тартиби боюнча өлгөн кишинин (м
раска берүүчүнүн) анык мураскерлерине өтүүчү мү
кү. Өзүнө ээлик кылуу жана башка буюмга укугу, ак
 Мураскерлер
МУРАСКЕРЛЕР – 1) мурас ачыкка чыккан убакта тирүү
турган жарандар, ошондой эле мураска берүүчүнүн
көзү барында бойго бүткөн жана мурас ачыкка чыкк
 Мураскерсиз мүлк
МУРАСКЕРСИЗ МҮЛК – эгерде мыйзам боюнча да, керэ
з боюнча да мураскери жок болсо, же мураскерлери
ин биринин дагы мурастап калуу укугу жок болсо, ж
 Мураскорлукту кабылдоо
МУРАСКОРЛУКТУ КАБЫЛДОО – мурасты алуу үчүн зары
болгон эрк билдирүү актысы. Шарт коюуга жана эск
ертме жасоого жол берилбейт. Мураскер мураска ка
 Мурастоо
МУРАСТОО – мурастоо укугунун ирээти боюнча өлгө
кишинин мүлктөрүнүн башка кишиге же кишилерге (
ураскерлерге) өтүшү. М. мыйзам жана керээз боюнча
 Мурастоо кезектүүлүгү
МУРАСТОО КЕЗЕКТҮҮЛҮГҮ – мыйзамдар боюнча мураст
оого чакырыла турган КР жарандык мыйзамдары аркы
луу белгиленген тартип. Улам кийинки кезектеги м
 Мурастоо трансмиссиясы
МУРАСТОО ТРАНСМИССИЯСЫ – мурасты кабыл алуу уку
унун өтүшү. Эгер керээз же мыйзам боюнча мурасто
чу катары таанылган мураскер мурас ачылгандан к
 Мурастоо укугу
МУРАСТОО УКУГУ – жарандык укуктун тармактык бөл
мү; мурастоо укугу боюнча өлгөн адамдын укуктары
нын жана милдеттеринин өтүү тартибин аныктоочу у
 Мурда пайдалануу укугу
МУРДА ПАЙДАЛАНУУ УКУГУ – ойлоп табууга патент өт
үнмөсү берилгенге чейин (конвенциялык артыкчылы
күнүнө чейин) жана анын ойлоп табуучусуна караб
 Мусулман укугу
МУСУЛМАН УКУГУ – ушу таптагы негизги делген укук
тутумдарынын (укук түркүмдөрүнүн) бири; жерпайы
ана башкы курамдык бөлүгү диний аныктамалар мен
 Муунтуу
МУУНТУУ – криминалистикада тумчуктуруу дегенди
эле өзү. Мында негизги курал катары кол, ошондой
эле сыйыртмак, кур, белбоо, кабель, аркан ж. б. колд
 Муфтий
МУФТИЙ (араб.) – мусулмандардын диний-юридикалык
маселелер боюнча чечим чыгарууга укук берилген д
ин адамы.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru