Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ыр"

<< >> 1 из 1 1
 Ырайым кылуу
ЫРАЙЫМ КЫЛУУ – мамлекет башчысы тарабынан кылмы
жазасын алып салуу же жумшартуу. Ы. к. институту
андайдыр бир кылмыш (адатта, оор) үчүн соттолгон
 Ырайым кылуу укугу
ЫРАЙЫМ КЫЛУУ УКУГУ – дүйнөнүн дээрлик баардык өл
көлөрүндө мамлекет башчыларынын негизги констит
уциялык ыйгарым укуктарынын бири. Ырайым кылуу и
 Ырасмий бажы белгиси
ЫРАСМИЙ БАЖЫ БЕЛГИСИ – тийешелүү органдар тараб
нан ырасмий түрдө ырасталган жана катталган сан
ар жана/же тамгалар аралашмасы, ошондой эле алар
 Ырасмий документ
ЫРАСМИЙ ДОКУМЕНТ – мамлекеттик органдар, жергил
ктүү өзалдынча башкаруу органдар тарабынан бери
лген же жүгүртүүдө турган жана белгилүү бир тала
 Ырасмий документтер жана билдирүүлөр
ЫРАСМИЙ ДОКУМЕНТТЕР ЖАНА БИЛДИРҮҮЛӨР – мыйзам т
рабынан аныкталган тартипте таризделген жана ма
млекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз
 Ырасмий тил
ЫРАСМИЙ ТИЛ – КРдин мамлекеттик башкаруу, мыйзам
чыгаруу жана сот өндүрүшү чөйрөлөрүндө, ошондой
эле КР мыйзамдарында каралган коом турмушунун ар
 Ырасталбаган аккредитив
ЫРАСТАЛБАГАН АККРЕДИТИВ – аткаруучу банк тарабы
нан төлөм ырастоосу жок болгон аккредитив.
 Ырасталган аккредитив
ЫРАСТАЛГАН АККРЕДИТИВ – төлөөнү жүргүзүүчү банк
Ы. а. ачылган банктан каражаттын келип түшкөн-түш
пөгөнүнө карабастан, өзүнө аккредитивде көрсөтү
 Ырасым кызматы
ЫРАСЫМ КЫЗМАТЫ – каза болгон жарандарды көмүүгө,
анын ичинде көмүүнү, балзамдаштырууну уюштурууг
а, өлүктү санитардык жана косметикалык жактан да
 Ыркы келишпеген үйбүлө
ЫРКЫ КЕЛИШПЕГЕН ҮЙБҮЛӨ – үзгүлтүксүз (такай) зом
улук же зомбулук кылуу коркунучу бар үйбүлө.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: