Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ык"

<< >> 1 из 1 1
 Ыктыярдуу камсыздандыруу
ЫКТЫЯРДУУ КАМСЫЗДАНДЫРУУ – камсыздандыруунун б
р таризи, милдеттүү камсыздандыруудан айырмалан
ып, камсыздандыруучунун жана камсыздануучунун о
 Ыктыярдуулар
ЫКТЫЯРДУУЛАР – 1) эларалык укукта согушуп жаткан
тараптардын биринин аракеттеги аскерлеринин кат
арына өз ыктыяры менен кирүү. Ы. эгер алар согушуп
 Ыкчам аралаштыруу
ЫКЧАМ АРАЛАШТЫРУУ – кылмыштуу топко ыкчам иликт
ө кызматкерин же конфидентти аралаштыруу, болбо
о ыкчам-издөө ишмердигинин милдетин аткаруу үчү
 Ыкчам байкоо
ЫКЧАМ БАЙКОО – ыкчам-издөө ишмердигинин милдетт
рин чечүү үчүн мааниси бар кубулуштарды, окуялар
ды, жосундарды, фактыларды, жүрүмдөрдү жашыруу, ү
 Ыкчам башкаруу укугу
ЫКЧАМ БАШКАРУУ УКУГУ – КР жарандык мыйзамдары бо
юнча мүлккө ээлик кылуу; буюмдук укуктардын бир т
үрү; колдонуу жана башкаруу укуктарын ишке ашыру
 Ыкчам көрсөтмө
ЫКЧАМ КӨРСӨТМӨ – текшерилип жаткан адамдын кылм
штуу иштери жөнүндө маалыматтарды жашыруун топт
оо, жарандарды, кызмат адамдарын жашырылып-жабыл
 Ыкчам лизинг
ЫКЧАМ ЛИЗИНГ – лизингдин лизинг берүүчү өз тобок
елчилигине жана коркунучуна мүлк сатып алган жан
а аны белгилүү акы үчүн, белгилүү мөөнөткө жана б
 Ыкчам тажырыйба
ЫКЧАМ ТАЖЫРЫЙБА – атайын түзүлгөн, толук башкару
удагы жана көзөмөлдөгү шарттарда ыкчам маалымат
арды алуу максатында ыкчам-издөө ишмердигинин о
 Ыкчам текшерүү
ЫКЧАМ ТЕКШЕРҮҮ – даярдалып же жасалып жаткан (жа
алган) кылмыштардын негиздүү белгилери болгон ш
ртта, аларды болтурбоо же ашкерелөө үчүн, ошондо
 Ыкчам-издөө ишмердиги
ЫКЧАМ-ИЗДӨӨ ИШМЕРДИГИ – адамдын жана жарандын өм
үрүн, денсоолугун, укуктарын жана эркиндиктерин,
менчигин, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: