Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ый"

<< >> 1 из 1 1
 Ыйгаруу жөнүндө доо
ЫЙГАРУУ ЖӨНҮНДӨ ДОО – жоопкерди белгилүү бир ара
кет жасоого же мыйзамсыз аракеттен карманууга (м
лктү кайырып берүүгө, зыян ордун толтурууга, быш
 Ыйгарым укугунан кыянат пайдалануу
ЫЙГАРЫМ УКУГУНАН КЫЯНАТ ПАЙДАЛАНУУ – коммерциял
ык же дагы башка уюмдардын кызматкерлеринин өздө
рүнүн тескөө же дагы башка башкаруу боюнча ыйгар
 Ыйгарым укук
ЫЙГАРЫМ УКУК – бир адамдын (өкүлдүн) экинчи адамд
ын (өкүлдүк берүүчүнүн) атынан бүтүм түзүү укугу,
ошонун өзү менен ал өзү өкүлү болгон адамдын укук
 Ыйгарым укук берүүчү укук ченемдер
ЫЙГАРЫМ УКУК БЕРҮҮЧҮ УКУК ЧЕНЕМДЕР – жактарга юр
идикалык жоопкерчиликке алып келе турган белгил
ү бир иш-аракетти жасоо мүмкүнчүлүгүн берүүчү ук
 Ыйгарым укуктуу банк
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНК – КРУБдан чет өлкө валютасы
нда аткарымдарды жүргүзүү укугун алган банк.
 Ыйгарым укуктуу банктар
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАР – КР УБнын чет өлкөлүк в
люталар менен аткарымдарды жүргүзүүгө лицензия
алган банктар.
 Ыйгарым укуктуу жак
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ЖАК – аларды ошол укукка ээ кылг
н жактын атынан чыгуучу жак. Алып айтсак, чогулуш
тарды, митингдерди жана жүрүштөрдү уюштурууда Ы.
 Ыйгарым укуктуу орган
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ОРГАН – ыйгарым укугун берүүчү о
ргандын милдеттерин аткаруу үчүн атайын ыйгарым
укуктар берилген мамлекеттик орган же жергиликт
 Ыймам
ЫЙМАМ – мусулмандарда жамааттын же мамлекеттин
иний эмес же диний башчысы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: