Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Па"
Cлов всего:4834 << Пред. 2 Страница 2 из 2
 Парламенттик оппозиция
ПАРЛАМЕНТТИК ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio – карама-каршы
коюу) – өкмөттү түзүүгө катышпаган жана бирката
принципиалдуу маселелер боюнча анын саясатына
 Парламенттик сессия
ПАРЛАМЕНТТИК СЕССИЯ (лат. sessio – жыйын) – парламен
т (парламент палаталары) жана анын комитеттери ме
нен комиссияларынын пленардык жыйындары өтө тур
 Парламенттик угуу
ПАРЛАМЕНТТИК УГУУ – парламенттин ыйгарым укукта
рына кирген белгилүү бир мыйзам долбоорлору же д
гы башка маселелер боюнча парламент мүчөлөрүнүн
 Парламенттик укук
ПАРЛАМЕНТТИК УКУК – парламент мүчөлөрү менен ан
н палатасынын жекече жана жалпы иш-аракетинде ка
рмануучу жазуу жүзүндөгү жана демейдеги ченемде
 Парламентчи
ПАРЛАМЕНТЧИ – парламент мүчөсү.
 Партизан
ПАРТИЗАН (фр. partisan ) – 1) эларалык укук боюнча, өз а
амекенинин эркиндиги менен көзкарандысыздыгы ү
үн душман басып алган (өкүмдар бийлик көзөмөлдүк
 Партиялык тизмелер
ПАРТИЯЛЫК ТИЗМЕЛЕР – КР ЖК жана жергиликтүү өзал
дынча башкаруу органдарына шайлоолордо саясий п
ртиялар жана шайлоочулардын бирикмелери (жаатта
 Партиялык тутум
ПАРТИЯЛЫК ТУТУМ – коомчулуктун саясий уюмдашуус
ун мүнөздөгөн, бир жагынан өзү дагы саясий партия
лар менен мамлекеттин ортосундагы мамилелер арк
 Партиялык ченталап
ПАРТИЯЛЫК ЧЕНТАЛАП – кээбир бир партиялуу тутум
өкүмсүргөн мамлекеттердеги башкаруучу партияны
мүчөлөрүнө гана солгун шайлоо укугун бере турга
 Паспорт
ПАСПОРТ (фр. passeport ) – 1) КР жана башка бир катар өлк
өлөрдө жарандардын инсандыгын күбөлөндүрүүчү жа
на жарандыгын тастыктай турган мамлекеттик ырас
 Паспорттук тутум
ПАСПОРТТУК ТУТУМ – жарандардын инсандыгын күбөл
өндүрүүчү бирдиктүү документтерди – паспорттор
у киргизүү аркылуу жарандарды каттоого алуу, ала
 Пассивдер
ПАССИВДЕР – кредитордук карыздары менен кошо, за
йымдык жана тартылган каражаттардан турган милд
ттенме (жармакташ жардам, жардам, жеке каражатта
 Патент
ПАТЕНТ (лат. patens (patentis ) – ачык, айкын) салык кызм
аты тарабынан берилип, салык төлөөчүнүн тийешелү
ү салыкты төлөгөндүгүн жана белгилүү бир экономи
 Патент жөндөмдүүлүгү
ПАТЕНТ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ – ошол өлкөнүн аракеттеги
ыйзамдарынын негизинде жаңы табылга катары таан
ылышы мүмкүн болбогон техникалык чечилиш касиет
 Патент тазалыгы
ПАТЕНТ ТАЗАЛЫГЫ – техника объектисинин юридикал
ык касиети; ал ошол өлкөнүн патенттик аракет айма
гында эч кооптонуусуз эле эркин пайдаланыла бере
 Патентсиз лицензия
ПАТЕНТСИЗ ЛИЦЕНЗИЯ – кандайдыр бир себептер мен
н али патенттеле элек, же такыр патенттик коргоо
о жатпаган (колдонуудагы мыйзамдар боюнча) техни
 Патенттелген дары-дармек каражаттары
ПАТЕНТТЕЛГЕН ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫ – өндүрүү
ана сатуу укугу КР патент мыйзамдары тарабынан к
орголуучу дары-дармек каражаттары.
 Патенттик ишеним берилген өкүл
ПАТЕНТТИК ИШЕНИМ БЕРИЛГЕН ӨКҮЛ – патенттик тала
тарга ылайык, КР патенттик ишеним берүүнүн мамле
кеттик каттоосунда катталган жана белгиленген т
 Патенттик лицензия
ПАТЕНТТИК ЛИЦЕНЗИЯ – патенттелген ойлоп табууга
(башка техникалык жетишкендик) берилүүчү лиценз
я
.
 Патенттик пул
ПАТЕНТТИК ПУЛ – карамагындагы патенттерди жайга
руу менен, аны колдонуу лицензиясын жүргүзө тург
н өзалдынча фирманы түзүү жөнүндөгү бирнече фир
 Патенттик укук
ПАТЕНТТИК УКУК – мүлктүк, ошондой эле аны менен б
айланыштуу мүлктүк эмес мамилелерди жөнгө салуу
у мыйзам тармагынын ченемдери. Ал жаңы табылгала
 Патенттик эскертме
ПАТЕНТТИК ЭСКЕРТМЕ – экспорттук келишим шартынд
агы, ага ылайык сатуучу патенттелген таза товард
(келишим түзүлгөн учурдагы) алып келип берүүгө,
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru