Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Па"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Пайда табуучу
ПАЙДА ТАБУУЧУ – анын пайдасына камсыздандыруу к
лишими түзүлгөн жак.
 Пайдакечтик (пайдакечтик нийет)
ПАЙДАКЕЧТИК (ПАЙДАКЕЧТИК НИЙЕТ) – КР кылмыш-жаза
укугунда бир нерседен материалдык же башка пайда
табуу же кандайдыр бир материалдык чыгымдан кач
 Пайдалануу
ПАЙДАЛАНУУ – менчик ээсинин негизги укуктарынын
бири. Буюмду урунуудан (мүлктү пайдалануудан, ал
алып келүүчү кирешелерди жана натыйжаларды ж. б.
 Пайдалануучу (иштетүүчү) уюм
ПАЙДАЛАНУУЧУ (ИШТЕТҮҮЧҮ) УЮМ – ишмердигинин жүрү
шүндө калдык куйругу жана кендин иштетүүгө жарам
сыз катмары калган ишкана.
 Пайдалуу кен-байлыктар
ПАЙДАЛУУ КЕН-БАЙЛЫКТАР – жер кыртышынынын товар
ык өндүрүш чөйрөсүндө колдонулуучу жана өнөржай
лык технологиялардын баасынын азыркы деңгээлинд
 Пайдалуу кен-байлыктарды иштетүү
ПАЙДАЛУУ КЕН-БАЙЛЫКТАРДЫ ИШТЕТҮҮ – минералдуу ч
йки заттардан пайдалуу кошундуларды ылгап алуу
оюнча технологиялык жүрүмдөрдүн топтому.
 Пайдалуу кендердин техногендик түзүлүштөрү
ПАЙДАЛУУ КЕНДЕРДИН ТЕХНОГЕНДИК ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ – өн
өржайлык пайдаланууга жарактуу, пайдалуу кен-бай
лыктарды иштетүүнүн же казып алуунун калдыктары
 Пайдалуу модель
ПАЙДАЛУУ МОДЕЛЬ – патенттик укуктун коргоосуна
лынган ойлоп табуучулук жана өнөржайлык үлгү ме
ен бир катардагы өнөржайлык менчик объекттерини
 Пайыздар
ПАЙЫЗДАР – белгилүү бир мөөнөт келип жеткенде, б
шкалар менен катар (негизсиз алынган же сакталга
н зайымды, кредитти кайтаруу менен), кошумча акча
 Пайыздык облигация
ПАЙЫЗДЫК ОБЛИГАЦИЯ – ээлери жыл сайын белгиленг
н киреше пайызын же айрылып берилген талондун не
гизинде же нускалуу утуш түрүндө төлөнө турган о
 Пайызсыз облигация
ПАЙЫЗСЫЗ ОБЛИГАЦИЯ – киреше төлөнбөгөн, бирок П.
о. ээсине зайым чыгарылган тийиштүү товарларды а
ууга же тейлөө кызматын көрүүгө укук бере турган
 Пакеттештирүү (кылкалаштыруу)
ПАКЕТТЕШТИРҮҮ (КЫЛКАЛАШТЫРУУ) – кен-байлык чыкчу
жер 2 же андан көп лицензия ээлеринин аймагы аркы
луу өткөндө, кен-байлык чыкчу жерди иштетүүнүн та
 Пакт
ПАКТ (лат. pactum – келишим, макулдашуу) – эларалык к
елишимдердин аталыштарынын бири (м.: 1928-жылкы Бри
н-Келлог пакты).
 Палата
ПАЛАТА – конституциялык укуктагы мамлекеттик би
йликтин өкүлчүлүк органдарынын же анын айрым кур
амдык бөлүктөрүнүн аталышы. (кара:Эки палаталуу т
 Палаталардын биргелешкен жыйыны
ПАЛАТАЛАРДЫН БИРГЕЛЕШКЕН ЖЫЙЫНЫ – эки палаталуу
парламенттердин иштөө таризи. Айрым өлкөлөрдө П.
б. ж. абдан олуттуу маселелерди чечүү үчүн өткөрү
 Папилляр (кошмок) сызыктардын оюусу
ПАПИЛЛЯР (КОШМОК) СЫЗЫКТАРДЫН ОЮУСУ – теринин кө
өрүңкү (жумурча) сызыктарынын дактилоскопиядагы
тактары. П. с. о. басуудан түшкөн тактар болгон уч
 Пара алуу
ПАРА АЛУУ – мамлекеттик (муниципиалдык) кызмат м
дөөлөрүнө каршы кылмыш. Кызмат адамынын өзү же о
томчулар аркылуу акча, баалуу кагаз же башка мүл
 Пара берүү
ПАРА БЕРҮҮ – КР кылмыш-жаза мыйзамдарында каралг
ан, мамлекеттик кызмат кызыкчылыгы менен мамлеке
ттик бийликке каршы жасалган кылмыш. Кызмат адам
 Пара же коммерциялык сатып алуу чагымы
ПАРА ЖЕ КОММЕРЦИЯЛЫК САТЫП АЛУУ ЧАГЫМЫ – кылмышт
ы же коркутуп-үркүтүүнү далилдөө максатында, мүл
түк мүнөздөгү кызмат көрсөтүү менен, кызмат адам
 Паракорлук
ПАРАКОРЛУК – мамлекеттик бийликке, мамлекеттик
ызматтын кызыкчылыгына жана жергиликтүү өзалды
ча башкаруу органдарынын кызматына каршы 2 башка
 Парантелла
ПАРАНТЕЛЛА – чет өлкөлөрдүн мурастоо укугундагы
(м.: Германияда, Швейцарияда) жалпы тектештиги жа
ынан биригишкен кандаш туугандардын тобу. Бирин
 Парламент
ПАРЛАМЕНТ (фр. раrlе – сүйлөө) – 1) демократиялык м
млекеттердеги жогорку өкүлчүлүк жана мыйзам чыг
аруу органдарынын аталышы. Улуу Британия, Франци
 Парламент каникулу
ПАРЛАМЕНТ КАНИКУЛУ – парламент жыйындарынын орт
осундагы мезгил; ал депутаттардын эсалуусу жана
з округундагы шайлоочулар менен иштөө үчүн колд
 Парламент фракциясы (жааты) (депутаттык)
ПАРЛАМЕНТ ФРАКЦИЯСЫ (ЖААТЫ) (депутаттык) – мыйзам
чыгаруу жыйынында шайлоо бирикмелеринин негизи
де түзүлүп, бир мандаттуу шайлоо аймагы боюнча К
 Парламентаризм
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – юридикалык жактан өкүлчүлүк (м
йзам чыгаруу) органына – парламентке артыкчылык
берүү менен мыйзам чыгаруу жана аткаруу иш-милде
 Парламенттен тышкаркы референдум
ПАРЛАМЕНТТЕН ТЫШКАРКЫ РЕФЕРЕНДУМ – шайлоочулар
ын бир маселе же мыйзам долбоору боюнча парламен
ттик жолжобонун ордуна, андан сырткары добуш бер
 Парламенттер аралык союз
ПАРЛАМЕНТТЕР АРАЛЫК СОЮЗ – аркыл мамлекеттердин
улуттук парламенттик топторун бириктирүүчү, өкм
өттүк эмес эски эларалык уюмдардын бири. 1889-жылы
 Парламенттик (депутаттык) иликтөө
ПАРЛАМЕНТТИК (ДЕПУТАТТЫК) ИЛИКТӨӨ – мамлекеттик
бийлик органдарынын, анын ичинде өкмөттүн, анын а
йрым мүчөлөрүнүн ишмердигине парламенттик көзөм
 Парламенттик жарыш сөз (парламенттик дебаттар)
ПАРЛАМЕНТТИК ЖАРЫШ СӨЗ (ПАРЛАМЕНТТИК ДЕБАТТАР)
парламенттин пленардык отурумдарында же анын өз
үнчө палатасында депутаттардын мыйзам долбоорло
 Парламенттик көзөмөл
ПАРЛАМЕНТТИК КӨЗӨМӨЛ – мамлекеттик көзөмөлдүн б
ир түрү. Негизинен жалпы саясий жана кээде админс
тративдик мүнөзгө ээ болот. Башкы усулдары жана т
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru