Убрать навигацию

Морфологиялык анализдөө үчүн Сөздү жазып туруп кнопканы басыңыз

Кыргыз тилинин морфологиясы

Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн жөндөлүшү, кандай формалары бар, кандай синонимдер же антонимдери бар - ушулар жөнүндө толук маалымат ала аласыздар.

Ал үчүн сөздү жазып туруп "Жөндөө" деген кнопканы басыңыз.

  • Зат атоочтордун жөндөлүшүн, зат атоочтун негизги формасын
  • Этиштин жөндөлүшү, негизги формалары (ыүгайларын)
  • Сын атоочтун жөндөлүшү
  • Кыргыз тилинин сөз түркүмдөрдү жөнүндө маалыматтар.

Кыргыз тили