Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын онлайн текшерүү
Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын онлайн текшерүү Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын
онлайн текшерүү
Текстти териңиз же көчүрүлгөн текстти киргизип туруп "Текшерүү" баскычын басыңыз. Орфографиялык онлайн кызмат KyrSpell 2.2 - MS Office 2003-2013 орфографияны текшерүү системасынын негизинде жасалган.
 
Долбоордун демөөрчүсү: Биздин башкы демөөрчүбүз - Beeline
Биздин башка долбоорлорубуз: