Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын онлайн текшерүү Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын
онлайн текшерүү
Текстти териңиз же көчүрүлгөн текстти киргизип туруп "Текшерүү" баскычын басыңыз. Орфографиялык онлайн кызмат KyrSpell 2.2 - MS Office 2003-2013 орфографияны текшерүү системасынын негизинде жасалган.
 
Долбоордун демөөрчүсү: Биздин башкы демөөрчүбүз - Beeline
Биздин башка долбоорлорубуз: