Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын онлайн текшерүү Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын
онлайн текшерүү
Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын
онлайн текшерүү сервиси
Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орфографиясын онлайн текшерүү сервиси

Бул долбоор - Bizdin.kg - "Биздин Мурас" коому жана TamgaSoft.kg менен биргеликте ишке ашты.
Долбоорду ишке ашырууга жардам берген - Beeline

Суроолор менен сунуштарды жөнөтсөңөр болот.
 
Долбоордун демөөрчүсү: Биздин башкы демөөрчүбүз - Beeline
Биздин башка долбоорлорубуз: