Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ха"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 2
 Халаза
(цит.) халаза; жумуртканын агындагы белоктук стру
ктура.
 Халимус
(зоол.) халимус; рак сымалдуулардын личинкалык ст
адиясы.
 Хаброцитус
(Habrocytus cerealellae) хаброцит; чабандес каскактардын би
р түрү, дандын күбөсунүн зыянкечи.
 Хабу
(Trimeresurus flavoviridis) хабу; найзабаш жыландардын бир тү
рү.
 Хайныки
аргын; топоздун букасынан, уйдун инеги тууган муз
оо.
 Хаковые
(Chacidae) хакалар; жаянбалыктардын бир тукуму, булар
дын ичине хака (Chaca) — хакалар уруусу да кирет.
 Халаргиреусы
(Halargyreus) халаргиреустар; мора балыктарынын бир ур
уусу.
 Халиклистус
(Haliclystus) халиклистустар; ордунан жылбаган медуза
ардын бир уруусу.
 Халцид европейский
к. сцинк веретенообразный глазчатый, уюк Сцинков
ые
.
 Халцид клиновидный
(Chalcides sepoides) шынаасымак халцид; сцинк кескелдирик
теринин бир түрү.
 Халциды
к. сцинки веретенообразные, уюк Сцинковые.
 Хальциды
(Chalcididae) хальцидцер; чабандес каскактардын бир ту
куму.
 Хамезаура
(Chamaesaura) хамезауралар; кемеркуйрук кескелдирикте
рдин бир уруусу.
 Хамелеон американский
к. игуаа древесная, уюк Игуаны.
 Хамелеоны
(Chamaeieontes) хамелеондор; турпулуу сойлоктордун тус
дайым кубулуп турган, кескелдирикке окшош бир т
куму, булардын 100го жакын түрү бар: хамелеон боро
 Хамелеоны ложные
(Chamaeleolis) хамелеонсөрөйлөр; Игуан кескелдириктер
нин бир уруусу.
 Хамо
к. угорь щукорылый японский, уюк Угреобразные.
 Хамса
к. анчоус черноморский, уюк Анчоусовые.
 Хамса азовская
(Engraulis encrasicholus maeoticus) Азов хамсасы; анчоус балыкта
ынын бир түрү.
 Хамы
(Chama) хамалар; деңиздеги кош капкалуу моллюскалар
дын бир кооз уруусу: хама чешуйчатая (Ch. maserophylla) —
бодур хама.
 Хангүл
к. олень индийский, уюк Олени.
 Ханосовые
(Chanidae) ханостор; деңиз балыктарынын бир тукуму: х
нос обыкновенный (Chanos chanos) — кадимки ханос.
 Хапалогенисы
(Hapalogenys) хапалогенистер; коркулдак балыктардын б
р уруусу.
 Хаптаган
к. Верблюд дикий.
 Хараксовидные
(Cgaracsidei) харакс түспөлдүүлөр; каңылтыр сымалдуу б
алыктардын бир түркүмчөсү: харациновидные — к. х
раксовидные, харациновые (Characidae) — харакстар (ту
 Харациновые щуки
к. Гребнещуковые.
 Харза
(Martes flavigula) сары төш суусар; суусарлардын бир түрү
.
 Хариусовые
(Thymallidae) хариус сымалдуулар; сомбалыктардын бир т
укуму, булардын кыйла түрү, түрчөсү жана уруусу б
лгилүү: хариус азиатский — к. х. сибирский, х. аме
 Харпагоксенусы
(Harpagoxenus) харпагоксенустар; кумурскалардын бир ур
уусу.
 Хархаль
к. пеганка обыкновенная, уюк Пеганки.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru