Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "На"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 3
 Навоз
көң, тезек, кык; айбандардын жыйылган заңы.
 Нагана
(бол.) нагана; бодонун трипанозома мителеринин ке
сепетинен болгон ылаңы.
 Надглазная кость
(анат.) кабак сөөгү; көздүн чарасынын үстүнкү бет
н түзгөн сөөк.
 Надгортанник
(анат.) коко жапкыч, мууздоо жапкыч; жутуу процесс
инде мууздоонун үстүн жаап туруучу кемирчек.
 Надгрудинник
(анат.) көкүрөк жапкыч; сойлоктордун төшүндөгү сө
өккалкан.
 Наджаберные щели
(эмбр.) бакалоор үстүндөгү жылчыктар; амфибиялар
ын көнөкпаштарындагы жылчыктары.
 Надкласс
(биол.) чон класс; систематикалык категориянын кл
асстан чоң, типчеден кичине баскычы.
 Надклювье
(анат.) тумшук үстү; куш тумшугунун үстүңкү жаагы.
 Надкожицы
к. Эпидермис.
 Надкостница
(гист.) сөөкчел; сөөктүн сыртынан каптап турган ч
л.
 Надкрылья
(анат.) канат жапкыч; канаттарды үстүнөн жаап тур
ан, хитин затынан жасалган катуу кабык, мисалы, к
ңузда.
 Надотряд
(биол.) чоң түркүм; систематикалык категориянын т
үркүмдөн чоң, классчадан кичине тепкичи.
 Надсемейство
(биол.) чоң тукум; систематикалык категориянын, т
кумдан чоң, түркүмчөдөн кичине тепкичи.
 Надхвостье
(анат.) соору; куштардын аркадан кийинки бөлүгү.
 Надхрящница
(анат.) кемирчек чели; организмдеги кемирчектерд
н үстүн, сыртынан каптап турган тутумдаштыргыч т
кандан жаралган жука чел.
 Наземная фауна
(зоол.) кургактын фаунасы; жер шарынын кургагында
жашоочу бүткүл айбанат.
 Наземные
к. Наземная фауна.
 Наземные животные
к. Наземная фауна.
 Наковальня
(анат.) дөшү; желиндүү айбандардын ортоңку кулагы
ндагы сөөктөрдүн бири.
 Налив вымени
(физиол.) желиндөө; желиндүү айбандардын ургаачы
арынын төлдөөнүн алдында желини чоңоюп, сүт жара
лышы.
 Наличник
(анат.) маңдай жапкыч; каскак жандыктардын, мисал
, чөпчүлдөрдүн жаактарындагы кичине калканчык.
 Наннопланктон
(биол.) наннопланктон; өтө майда планктон.
 Направленная селекция
(ген.) багыттуу селекция; өсүмдүктөрдү, малды азы
берүүчү багытка карата селекция жүргүзүү.
 Направленное воспитание
(ген.) багыттап тарбиялоо; өсүмдүктөрдү, малды ма
сатка жараша тарбиялап багуу.
 Наружное ухо
(анат.) сырткы кулак; кулактын босогосу.
 Наряд гнездовой
(физиол.) темине канат; балапандар ак жүнүн ташта
биринчи жүндүү болушу.
 Наряд годовой
(физиол.) жылдык түс; жылына бир түлөөчү куштарды
толук түлөгөндөн кийинки, экинчи түлөккө чейинк
и жүнүнүн түсү.
 Наседное пятно
(морф.) уя тагы, уя темгеги; күрп болгон куштардын
боорунун, чатынын жүнү түшүп такырайган жери.
 Насекомоядные
(зоол.) каскакчылдар, курткумурскачылдар; каскак
ар, муунакпуттар ж.у.с. майда жандыктар менен там
ктануучу айбандар.
 Насиживание кладки
(физиол.) жумуртка басуу; балапан чыгаруу үчүн ку
тардын уяда жумурткапарын басып жылытуусу.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru