Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "За"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 3
 Забеременеть
(биол.) боозуу (айбанда), бойго болуу (кишиде); жыны
стык катышуунун натыйжасында тирүүлөй туучу айб
ндардын жатынында түйүлдүктүн жаралышы.
 Забота о потомстве
(биол.) тукум жөнүндө кам көрүү; балдарына, балапа
ндарына жем берип багып чоңойтуу.
 Завядание
(физиол.) соолуу; клеткалар бүрүшүп, ичиндеги суу
унун азайышынан өсүмдүктөрдүн же айбандын орган
ынын, тканынын көлөмүнүн кичирейип кургашы.
 Заглазничный столб
(анат.) көз артындагы түркүк; сойлоктордун, кала б
ерсе, крокодилдердин баш сөөгүндөгү бир жуп сөөк.
 Заднегрудь
(анат.) арткы көкүрөк; каскак жандыктардын көпчүл
үгүнүн көкүрөгү үч бөлүктөн турат, ошонун акыркы
бөлүгү.
 Заднепроходное отверстие
к. Анальное отверстие.
 Заеда
жамажай; ооздун бурчтарынын туурулуп жара болуу
арты.
 Зайчонок
бөжөк, коёнек; коёндун баласы.
 Заказник
(экол.) убактылуу корук, заказник; табигый байлыг
(айбанаты, өсүмдүктөрү ж.б.) корулуп, ченеп пайда
анылуучу жай.
 Закалка
(биол.) чыйралтуу, чыдамкайлатуу, бышыруу; сырткы
чөйрөнүн терс таасирлерине абдан күчтүү турушту
берүүгө организмди машыктыруу, көндүрүү.
 Закваска
уютку, ачыткы, иритки; кычкыл азыктарды жасоодо к
лдонулуучу көрөнгө.
 Заклинатели змей
жылан арбоочулар; жыланды ойнотуп, бийлетип үйрө
үүчү кишилер.
 Закон биогенетический
биогенетикалык закон; эволюциянын окумуштуу Э.Ге
ккел тарабынан калыптанылган закону.
 Закономерности эволюции морфол
морфологиялык эволюциянын закон ченемдүүлүгү.
 Закон полезности многообразия
көп түрдүүлүктүн пайдалуу закону.
 Закукление
к. Окукление.
 Замковые зубы
(анат.) кулпутиштер; моллюскалардын кабыктарынын
капкаларын бекитүүчү кулпунун тиштери.
 Замковые зубы рудимен гарные
(анат.) кулпу тиштеринин томоолору кулпусу тишси
моллюскаларда учурайт.
 Замок брахиопод
(анат.) омурообуттардын кулпусу; омурообут жанды
тардын катуу кабыктарынын капкаларын бекитүүчү
тетик:
3. двустворчатых — кош капкалуулардын кулп
 Замор
(экол.) кырылуу, кыруу; бир аймактын, бир экология
ык түймөктүн жалпы айбанатынын же кээ бир түрүнү
н, популяциясынын кырылышы.
 Замыкаюший аппарат головоногих
(анат.) баш буттуулардын жапкыч аппараты; эки бак
лоордуу жандыктардын, мисалы, каракатицалардын
ыймылдашына керектүү бир органы.
 Заповедники
коруктар; бөтөнчө илимий, маданий мааниси бар, се
рек учуроочу табигый байлыктары бар жайлар; мамл
екеттин закону боюнча корголуп турат.
 Запястный сустав
(анат.) кырк муун (кишиде), тизе муун (айбанда); кол
ун, алдыңкы буттун шыйрак жилиги менен каруу жил
ги ашташкан жер.
 Запястье
(анат.) кырк муундук, билериктик; кырк муундун май
да сөөктөрү жаткан жер.
 Заражение
(мед.вет.) жугуу, жугузуу, жуктуруу; тумоо, ылаң жу
уу, тумоону, ылаңды кишиге, малга жуктуруу.
 Зараза
(бол.) балээ, балакет, мите; жугуштуу тумоолордун,
ылаңдардын тумоолоткуч, ылаңдаткыч мителеринин
алпы аты.
 Зародыш
(эмбр.) түйүлдүк; өөрчүүнүн башкы, биринчи стадия
арындагы организм.
 Зародышевая плазма
(эмбр.) түйүлдүк плазмасы; тукум куучулук белгиле
рди алып жүрүүчү зат.
 Зародышевое развитие
(эмбр.) түйүлдүктүн өөрчүшү; уруктанган энелик кл
еткадан тартып күмөндүн төрөлүшүнө чейин жумурт
алык челдердин ичинде өөрчүшү.
 Зародышевые листки
к. Зародышевые пласты.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru