Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Па"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 6
 Пазуха верхнечелюстная
к. Гайморова полость.
 Пазуха лобная
(анат.) маңдай көбөөлү; маңдай сөөгүнүн ичиндеги
өңдөйлөр.
 Пазуха слезная
(анат.) жаш көбөөлү; жаш сөөгүнүн ичиндеги көңдөй
өр.
 Пайптобласты
(зоол.) пайптобласттар; балыккурттардын колонияс
ынын бир мүчөсү.
 Паксиллы
(анат.) паксиллалар; деңизжылдыздардын денесинин
сыртындагы майда тикендери бар эбелектер.
 Палеоантропы
(палеонт.) палеоантроптор; казылып табылган байы
кы кишилер.
 Палеобиология
(палеонт.) палеобиология; палеонтология илиминин
биология бөлүмү.
 Палеобиоценоз
к. Палеоценоз.
 Палеозоология
палеозоология; антропологиянын бир бөлүгү.
 Палеонтология
(палеонт.) палеонтология; байыры өткөн тирүү жанд
ыктарды, өсүмдүктөрдү ж.б. жандуу нерселерди казы
п табылган калдыктар боюнча изилдөөчү илим.
 Палеопитек
(палеонт.) палеопитек; казылып табылган кишисыма
маймыл.
 Палеоценоз
(экол.) палеоценоз; казылып табылган биоценоз.
 Палеоэкология
(экол.) палеоэкология; өлүп жоголгон организмдер
ин жашоо түрүн жана тиричилик шарттарын изилдөө
ү илим.
 Палетки
(анат.) палеткалар; жыгач көзөгүч моллюскалардын
куйрук жагындагы бир органдар.
 Палец
(морф.) шады, манжа, салаа; колдун, буттун кыймылын
ын өтө эптүү учтары.
 Палец внутренний
(анат.)
1. ички шады, ички манжа (айбандарда),
2. баш
армак, бармак (кишиде).
 Палец наружный
(анат.)
1. сырткы шады, сырткы манжа (айбандарда),
2.
Чыпалак (кишиде).
 Палец средний
(анат.)
1. ортонку шады (айбандарда),
2. жем басаар (к
уштарда),
3. ортон (кишиде).
 Палингенез
(морф.) палингенез; түйүлдүктө кыйла апыскы текте
ринин белгилери пайда болуу.
 Палочки сетчатки
(цит.) тордомо челдин таякчалары; күүгүмдөгү шоол
аларды сездиргич нерв клеткаларынын бир түрү.
 Пальпакула
(анат.) пальпакула; сифонофор жандыктарынын коло
иясынын бир органы.
 Пальпоны
(анат.) пальпондор; сифонофор жандыктарынын коло
иясынын бир мүчөсү.
 Пальцы
(анат.) манжалар, шадылар; айбандардын аяктарынын
учтары 1-5 манжалар менен бүтөт.
 Пангенезис
(ген.) пангенезис; тукум кубалоо боюнча жаңылыш т
шүнүк берген гипотезалардын бири.
 Паницциево отверстие
(анат.) паницци тешиги; крокодилдердин артериялы
доголорунун анастомозу.
 Панкреатическая железа
к. Железа поджелудочная.
 Панкреатический сок
(биохим.) уйку зили; уйку безинен чыгып ичегарынг
келүүчү физиологиялык күчтүү суюктук.
 Панспермизм
(биол.) панспермизм; панспермия түшүнүгүн таратк
н агым.
 Панспермия
(биол.) панспермия; тирүү нерселердин түйүлдүктө
ү бүт ааламга тараган деген ката түшүнүк.
 Панты
кемирчек мүйүз; бугулардын сырты түктүү жаш мүйү
ү.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru