Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 4
 Бабка
(анат.) чүкө, бакай сөөгү, шыймылчак сөөгү.
 Базальная мембрана
(цит.) негизги түпкү мембрана; эпителий менен көп
өк тутумдаштыргыч ткандын ортосундагы чел.
 Базальное тельце
(цит.) түппүртүк; жалгыз клеткалуу чыбырткычан жа
ндыктардын чыбырткыларынын өсүп чыккан бүртүгү.
 Базальные зерна
к. Базальное тельце.
 Базофилия
(физиол.) базофилия; канда базофилдердин көбөйүш
.
 Базофилы
(морф.) базофилдер, негизги боёктор менен боёлууч
у кандын ак бүртүкчөлөрү.
 Бактериемия
бактериемия; канда бактериялардын болушу.
 Бактериолиз
(физиол.) бактериолиз; бактериялардын чели бузул
п, эриши.
 Бактериология
(биол.) бактериология; бактериялар жөнүндө илим.
 Бактериофаги
(вир.) бактериофагдар; бактериялардын клеткасын
үлүнтүүчү вирустар.
 Бактерицидность
(биол.) бактерия өлтүргүчтүк; дарылардын, сары су
лардын жана башка заттардын бактерия өлтүрүү кү
түүлүгү.
 Балансиры
(анат.) балансирлер; тритондордун личинкаларынын
башынын эки капталындагы бездүү урчуктар.
 Барабанная лестница
(анат.) добулбас шатысы; кулактын добулбасынын ич
индеги бир тетик. Б. перепонка — кулак тарсылдагы
, сырткы жана ортонку кулактын ортосундагы солку
 Барабанный нерв
(физиол.) тарсылдак нерви; кулактын тарсылдагына
баруучу нерв.
 Барабан слуховой
(анат.) уктуруу добулбасы; ортоңку кулактагы ичи
өңдөй кичине сөөк.
 Барорецепторы
(физиол.) барорецепторлор; басымды сездирүүчү ре
епторлор.
 Батмогенез
(биол.) батмогенез; тирүү жандыктардын эволюцияс
нын жакшылануу багытка өөрчүшүнүн негизинде ошо
л багытка умтултуучу ички талабы — өсүү күчү же б
 Бабакото
к. индри короткохвостые черные, уюк Индризиды.
 Бабануха
к. листоед хреновый, уюк Листоеды.
 Бабирусса
(Babyrousa babyrussa) бабирусса; доңуздардын бир түрү.
 Бабки
(Cordulia) жашыл ийнеликтер; ийнеликтердин бир уруус
, буларга бабка зеленая (Cordulia aenea) — жашыл ийнелик
кирет.
 Бабочка американская
(Hyphantria cunea) Америка ак көпөлөгү; эжекебесасы көп т
үрдүү өсүмдүктөрдү жечү зыяндуу көпөлөктөрдүн б
р түрү. Европага кокустан илешип келген. Азыр кең
 Бабочки
(Lepidoptera) көпөлөктөр; канаттары какач менен жабылг
ан каскак жандыктардын бир түркүмү.
 Бабочки булавоусые
чокмор муруттуу кополөктөр; күндүзгү копөлөктөр
үн бир тобу.
 Бабочки высшие равнокрылые
(Macrojugata) окшош канат жеткилең көпөлөктөр; түзүлүш
ү татаал көпөлөктөрдүн бир түркүмчөсү.
 Бабочки дневные
к. Бабочки булавоусые.
 Бабочки низшие равнокрылые
(Microjugata) окшош канат жетилбеген кополоктор; түзүл
үшү жөнөкөй көпөлөктөрдүн бир түркүмчөсү.
 Бабочки разнокрылые
(Heteroptera) ар канат кополоктор; алдынкы жана арткы к
анаттарынын тарамы окшош эмес көпөлөктөрдүн түр
үмчөсү.
 Бабочкины
(Psychodidae) майда чиркейлер; түктүү майда чиркейлерд
ин бир түркүмү; буларга өкүл катары бабочница обы
чная (Psychoda phalaenoides) — кадимки майда чиркей кирет.
 Багариевые
(Sisoridae) тоо жаяндары; тоо өзөндөрүндө жашоочу жая
балыктардын бир түркүмү, булардын багарий индий
ский (Bagarius bagarius) — Индистан тоо жаяны деген түрү б
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru