Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Га"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 4
 Габитус
(морф.) габитус, келбет, турпат; айбандын сырткы к
лбети, түрү.
 Гаверсов канал
к. Канал гаверсов.
 Газообмен
(физиол.) газ алмашуу; дем алуу процессинде орган
зм менен сырткы чөйрөнүн ортосундагы газдардын
лмашуусу.
 Гайморова полость
Гаймор көңдөйү; үстүңкү жаак сөөктөрүнүн ичиндег
и көңдөй.
 Галлы
можулар; омурткасыз майда жандыктар бүлүнтүүнүн
натыйжасында өсүмдүктөргө, дарактарга өсүп чыкк
н чокморбаш шишиктер; ич өткөккө каршы дарылыкка
 Галлы сложные
татаал можулар.
 Галосфера
(экол.) галосфера; деңиздин туздуу чөйрөсү.
 Галофилы
(зоол.) галофилдер; туздуу чөйрөнү жакшы көрүүчү
рганизмдер.
 Гальванотаксис
(физиол.) гальванотаксис; жалгыз клеткалуу орган
змдердин электр тогу багытына жараша жылышы.
 Гальванотропизм
к. Гальванотаксис.
 Гаметогамия
(эмбр.) гаметогамия; эки жыныстык гаметалардын би
ри менен биринин кошулушу.
 Гаметогенез
(эмбр.) гаметогенез; жыныстык клеткалардын өөрчү
, жетилүү процесси.
 Гаметогония
(цит.) гаметогония; жалгыз клеткалуу жандыктарды
өөрчүү циклиндеги бир стадиясы.
 Гаметоциты
(цит.) гаметоциттер; жыныстык клеткалар.
 Гаметы
к. Гаметоциты.
 Гамогония
(цит.) гамогония; жалгыз клеткалуу жандыктардын ж
ыныстык жол менен көбөйүү стадиялары.
 Ганаш
(морф.) алкым; сагак, астынкы жаактардын астынкы б
ети.
 Ганглии
(анат.) ганглийлер; нерв түйүндөрү.
 Ганглий головной
(анат.) башкы ганглий; нерв түйүндөрүнүн башкы би
түйүнү.
 Ганглиозные клетки
(цит.) ганглий клеткалары; нерв түйүнүн түзүүчү к
еткалар.
 Гаплоид
(ген.) гаплоид; жупсуз хромосомалары жалкы топтол
гон клетка же организм.
 Гаплоидная фаза
(ген.) гаплоиддик фаза; организмдин клеткаларыны
ядролорунда хромосомалары түгөйсүз топтолгон т
иричилик фазасы.
 Гаплоидное число
(ген.) гаплоиддик сан; жалкы сан, жуп эмес сан; сын
р сан; хромосомалардын топтолушун белгилөөдө ко
донулат.
 Гаплоидное ядро
(ген.) гаплоиддик ядро; хромосомалары жалкы топто
лгон ядро.
 Гаремы
гаремдер; бир эркек айбанга караштуу бир үйүр ург
аачы айбандар.
 Гастральная мембрана
(анат.) карын мембранасы; тунук былпылдактардын а
натомиялык бир тетиги.
 Гастральная полость
(анат.) - карын көңдөйү; гидроид полиптеринин кең к
өңдөйү.
 Гастральные нити
(морф.) - карын жиптери; сцифомедузалардын ичиндег
и жипчелер.
 Гастральные перегородки
(анат.) - карын тосмолору; актиниялардын ичиндеги
осмолор.
 Гастроваскулярная система
(анат.) гастерваскулус системасы; көңгөлдөрдүн к
рыны жана каналдарынын чогуу бир системасы.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru