Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Фа"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 2
 Фаги
к. Бактериофаги.
 Фагоцителлы теория
фагоцителлалык теория; көп клеткалуу организмде
дин түп теги жөнүндө И.И. Мечниковдун теориясы.
 Фагоцитобласт
(и,ит.) фагоцитобласт; фагоциттерди жаратуучу кле
ткалар.
 Фагоцитоз
(биол.) фагоцитоз; жалгыз клеткалуу организмдерд
н же фагоциттердин тамактанышы.
 Фагоциты
(цит.) фагоциттер; айбандардын бөтөнчө бир клетка
лары; булар микробдорду ж.б. бүртүкчөлөрдү курчап
, анан клеткасынын ичине киргизип, эритип синирет
 Фаза одиночная
(экол.) жалгыздык фаза; чегирткелердин өөрчүшүнд
гү бир мезгили.
 Фаза стадная
(экол.) үйүрдүк фаза; чегирткелердин өөрчүшүндөг
бир мезгили.
 Фазеолиновая зона
(экол.) фазеолин зонасы; мидиялардын фазеолин түр
ү чогулуп жаткан деннздин түбү.
 Фазеолиновые илы
(экол.) фазеолин баткактары; фазеолиндердин үлүл
абыктары аралашкан балчыктар.
 Фазовая изменчивость
(морф.) фазалык кубулуш; чегирткелердин өөрчүшүн
ө чөйрөгө жана популяцияга жараша сырткы кебете
еринин өзгөрүшү.
 Фаланга вторая
(анат.) бейбелчек; желиндүү айбандардын шыймылча
сөөгүнөн кийинки экинчи майда сөөк, төмөнүндө т
як сөөгү менен ашташат.
 Фалаига первая
(анат.) шыйбылчак; желиндүү айбандардын шыйрак жи
лигинен кийинки биринчи майда сөөк, төмөнүндө бе
белчек менен ашташат.
 Фаланга третья
(анат.) туяк сөөк, тырмак сөөк; омурткалуу айбанда
рдын аяк скелетинин эң учундагы сөөк.
 Фаланги
(анат.) бакайлар; омурткалуу айбандардын аяк скел
етинин учундагы шыйрактан кийинки улаша жаткан м
айда жиликтер.
 Фаллопиева труба
к. Яйцеводы.
 Фарфоровидный слой
(морф.) фарфордуу катмар; үлүлкабыктын бир жука к
тмары.
 Фасетка
к. Омматидии.
 Фасеточные глаза
к. Глаза фасеточные.
 Фасция
(гист.) чарым; органдарды, ткандарды сыртынан жаа
туруучу тутумдаштыргыч ткань.
 Фауна
(зоол.) фауна, айбанат; белгилүү бир территорияда
жашаган айбандардын жалпысы.
 Фауна интерстициальная
(зоол.) интерстициялык фауна, аралык фауна; деңиз
ин жээгиндеги кумдун нымында жашоочу айбандар.
 Фаунистика
фаунистика; зоологиянын бир бөлүмү.
 Фавитес
(Favites) фавитес; шурулардын бир уруусу.
 Фавия
(Favia) фавия; шурулардын бир уруусу.
 Фавн
к. капуцин черноголовый бурый, уюк Капуцины.
 Фаго
(Phago) фаголор; Африканын сууларында жашоочу каңыл
тыр балыктардын бир уруусу.
 Фазан
(самец) кыргоол короозу; эркек кыргоол.
 Фазан
(самка) бостек; кыргоол ургаачысы.
 Фазаниха
к. Фазан (самка).
 Фазановые
(Phasianidae) кыргоол сымалдуулар; тоок түспөлдүүлөр т
үркүмүндөгү илбээсин куштардын бир тукуму, булар
дын кыйла уруусу, 165 түрү бар: фазан алмазный (Chrysolo
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru