Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ма"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 6
 Мадрепорит
к. Мадрепоровая пластинка.
 Мадрепоровая пластинка
(морф.) мадрепордук эбелек; көңгөддөрдүн, тикенте
рилердин бир тетиги.
 Маклак
(анат.) жамбаш уруңкайы; жамбаш сөөгүнүн сыртка у
чуюп чыгып турган бурчу; желиндүү айбандардын "а
бөйрөк" деген чуңкурунун арткы жак үстүндө жата
 Маклок
к. Маклак.
 Макрогаметоциты
(цит.) макрогаметоциттер; жалгыз клеткалуу жанды
тардын жыныссыз көбөйүү процессинде жаралган ур
гаачы жыныстык клеткаларды берүүчү клеткалар.
 Макрогаметы
(цит.) макрогаметалар; жалгыз клеткалуу жандыкта
дын макрогаметоциттери жараткан ири клеткалар,
ргаачы жыныстык клеткаларга таандык.
 Макрозоиды
(эмбр.) макрозоиддер; колония болуп жашоочу жөнөк
өй жандыктардын өөрчүү процессиндеги ирилери.
 Макрокефалия
к. Макроцефалия.
 Макромеры
(эмбр.) макромералар; былпылдак жандыктардын өөр
үү процесстеринде жаралган чоң клеткалар.
 Макронуклеус
(цит.) макронуклеус; жөнөкөй жандыктардын чоң ядр
олуу формасы.
 Макросклеры
(гист.) макросклералар; тунук былпылдак жандыкта
дын скелетинин ийнелеринин бир түрү.
 Макросферическое поколение
(эмбр.) макросфералуу муун; чопкуттуу жөнөкөй жан
дыктардын кээ бирлеринин жыныссыз жол менен көбө
йгөндө жаралган мууну.
 Макрофаги
(цит.) макрофагдар; омурткалуу айбандардын тутум
аштыргыч тканынын бөтөнчө клеткалары.
 Макроцефалия
(биол.) макроцефалия; айбандардын башынын демейд
гиден чоң болушу.
 Максиллы
(анат.) максиллалар; көп аяктуулардын, каскактард
ын жана рак сымалдуулардын жуп жаактарынын аты.
 Макушка
(анат.) төбө, мисалы, үлүлкабыктын дөмпөйгөн учу.
 Малакология
(биол.) малакология; моллюскалар жөнүндө илим.
 Малек
(зоол.) чабак; балыктын баласы.
 Малеолы
(анат.) малеолалар; музообаштардын арткы буттары
дагы бир илиндилер, салпынчактар.
 Маллеус
маллеус; бурама жандыктардын кулкунундагы орган
(балкача).
 Малоберцовая кость
к. Кость берцовая малая.
 Малый желудок
(физиол.) кичине карын; айбандын карынын өөнөп, ан
дан туюк баштык жасоо; физиологиялык тажрыйбада
олдонулат.
 Мальпигиевы клубочки
к. Клубочки почек.
 Мальпигиевы сосуды
(анат.) Мальпиги тамырлары; жөргөмүш сымалдуулар
ын, каскактардын ж.б. бөлүп чыгаруучу органдары.
 Мальпигиевы тельца
1. к. Клубочки почек
2. Мальпиги бүртүкчөлөрү; көк
оордогу ретикулум тканындагы түйүнчөктөр; мында
лимфоциттер жаралат.
 Мантийная полость
(анат.) мантия көңдөйү; мантия менен үлүлкабыктын
ортосундагы көңдөй.
 Мантия
(анат.) мантия; кээ бир омурткасыз жандыктардын, м
исалы, моллюскалардын терисинин бүгүшү, кабаттал
ышы мунун чыгарган затынан сырткы скелети (кабыг
 Манубриум
(анат.) манубриум, сап; бурама жандыктардын кулку
ундагы бир орган.
 Марзупиум
к. Выводковая камера.
 Маска
(морф.) маска, парда; ийнеликтердин личинкасынын
стынкы ээрини.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru