Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ла"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 3
 Ладонь
(морф.) алакан, чеңгел, колдуу айбандардын жана ки
шинин чеңгелинин ич жак бети.
 Лазающие животные
(зоол.) даракка чыгуучу айбандар; даракка, зоокаг
жармашып чыгуучу айбандар.
 Лайки
үрөөнөк иттер; токойдо аң улоого багытталып чыга
ылган иттердин асыл тукуму.
 Лактательные зубы
(анат.) ууз тиштер; айбандын жаш кезинде биринчи ч
ыгып, кийин түшүүчү тиштери.
 Лактация
(физиол.) лактация; желиндүү айбандардын желинин
е сүт жаралып, балдарын сүт менен багып турушу.
 Лактогенный гормон
(физиол.) лактогендик гормон, сүт чыгаргыч гормон
.
 Лакуна
(анат.) лакуна; өзүнүн атайын чели жок, ткандардын
, органдардын арасындагы бош жер.
 Лакун система
(анат.) лакуналар системасы; омурткасыз жандыкта
дын кан жүгүрүү системасынын бир түрү.
 Ламаркизм
(дарв.) ламаркизм; Ламарктын эволюция теориясы.
 Лапа
(морф.) чеңгел; кээ бир айбандын алдыңкы жана артк
ы аягынын учтары бир нерселерди кармоого жөндөмд
үү, ошондойлорду чеңгел дейт.
 Лапка
(морф.) чеңгелче; кичине айбандардын чеңгелчеси.
 Лапы хватательные
(морф.) кармагыч чеңгелдер; кээ бир айбандардын (к
өбүнчө даракта жашоочулардын) чеңгелдери нерсел
рди кармоого ыңгайлашкан.
 Ласты
капакпуттар; сууда жашоочу желиндүү айбандардын
кайыктын калагына окшоп калган арткы аяктары.
 Латентное состояние
(физиол.) латенттик абал, тымызын абал; сырткы чөй
рөнүн ыңгайсыз шарттарында аман калуу үчүн жанды
ктардын убактылуу тынч (жансерек болуп) турган аб
 Латентный период
(физиол.) латенттик мезгил, тымызын мезгил; дүүлү
түргүч таасир берген моменттен баштап, организм
ин, органдын, ткандын же клетканын ага жооп кайта
 Латеральный
(биол.) каптал жак, сырт жак; организмдин өзөгүнөн
органдардын, ткандардын сыртка, капталга карай ж
атканын белгилөөчү термин.
 Лацерация
(биол.) лацерация; деңизлилияларынын жыныссыз кө
өйүшүнүн бир түрү.
 Лабария
к. Кайсака.
 Лабео
(Labeo) лабео; көлчүктөрдө, байлоолордо өстүрүлүүчү
каңылтыр балыктардын бир уруусу.
 Лабиозы
(Colisa labiosa) лабиозалар; аквариумда багылуучу майда
балыктардын бир уруусу.
 Лабиринтовые
к. ползуновые, уюк Ползуновидные.
 Лабиринтодонты
(Labyrinthodontia) лабиринтодонттор; амфибиялардын бир ч
оң түркүмү.
 Лабрисомус
(Labrisomus) лабрисомустар; кандекбалыктардын бир уру
усу.
 Лаврак
(Morone labrax) лаврак; деңиз алабугапарынын бир түрү.
 Лаврак полосатый
(Roccus saxatilis) таргыл лаврак; деңиз алабугаларынын б
р түрү.
 Лаврек
к. Лаврак.
 Лаготриксы
к. обезьяны шерстистые, уюк Обезьяны.
 Лазиогнаты
(Lasiognathus) лазиогнаттар; кайырмакчан балыктардын б
ир уруусу.
 Лазоревка
(Parus coeruleus) көк кашка чымчык; сайрагыч чымчыктарды
н бир түрү.
 Лазоревка белая
ак кашка чымчык; сайрагыч чымчыктардын бир түрү.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru