Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 3
 Таз
(анат.) уча; омурткалуу айбандардын арткы аяктары
на (кишинин буттарына) таяныч болуучу скелеттин б
ир бөлүгү, бул үч сөөктөн (эки жамбаш жана куймулч
 Тазовый пояс
(анат.) уча курчоосу; арткы аяктардын түбү жамбаш
а ашталышып, эки жамбаш бири бирине ширелишип, ку
ймулчак менен жумшак кемирчек аркалуу биригишип,
 Такса
(зоол.) такса; иттердин эң майда, кандек асыл туку
у.
 Таксидермист
таксидермист; айбандардын терисинен кеп жасоочу
адис.
 Таксидермия
таксидермия; кеп жасоо; айбандардын терисинен ке
жасоо.
 Таксисы
(физиол.) таксистер; жалгыз клеткалуу жандыктард
н жана өсүмдүктөрдүн белгилүү багытка жылышы.
 Таксономия
(биол.) таксономия; айбанат дүйнөсүн классификац
ялоо, систематикалоо теориясы.
 Таламус
(анат.) тапамус; кепил мээнин негизги бөлүгү, мынд
а көп борборлор менен бирге көргөзгүч дөбөлөрү (б
орбору) да бар.
 Тамнобионты
(экол.) тамнобионттор; дарактарда, бадалдарда, ка
аган-буталарда жашоочу айбандар, жандыктар.
 Танатоз
Каталепсия.
 Тангорецепторы
(анат.) тангорецепторлор; жумуру курттардын сезг
ч органдары.
 Танец сигнальный
(биол.) жаңсоо бийи; айбандардын бири бирине белг
берип "түшүндүрүү" аракети.
 Тапетум
(анат.) тапетум; деңизжөргөмүштөрүнүн көргөзгүч
ргандарынын бир тетиги.
 таранчы сымалдуу чымчыктардын
(Irena puella) сары чеке мукур таркылдак.
 Тагуан
(Petaurista petaurista) тагуан; учкуч тыйындардын тукумунд
гы ири бир түр.
 Тай красный
(Pagrus major) кызыл тай; деңиздин таманбалыктарынын б
р түрү.
 Таймени
(Hucho) таймендер; сом балыктардын бир уруусу: тайме
нь (Н - taimen) — таймень, т. дунайский (Н. hucho) — Дунай
аймени, т. корейский (Н. ischikawai) — корей таймени, т.
 Тайпан
(Oxyuranus scutellatus) тайпан; Австралиядагы уулуу жыланд
рдын бир түрү.
 Тайра
(Тауга barbata) тайра; суусарлар тукумунун Америкада
гы ири бир түрү.
 Такабовые
(Labracoglossidae) такабалар; Япониянын деңиз жээктеринд
е жашоочу балыктардын бир тукуму, булардын өкүлү
такаба (Labracoglossa argetiventris) — такаба.
 Такин
(Budorcas taxicolor) такин; бодо менен кулжага окшош кийик
тердин бир түрү, Тибет тоосунда жашайт.
 Таксеумы
(Taxeum) таксеумдар; муроккептердин бир уруусу.
 Тактостома
(Tactostoma macropus) тактостома; тереңде жашоочу балыкта
дын бир түрү.
 Талапойны
к. мартышки обыкновенные, уюк Мартышкообразные.
 Талассомы
(Thalassoma) талассомалар; калың эриндүү балыктардын
ир уруусу: талассома двухполосая (Т. bifasciatum) — ала
мойнок талассома, т. гавайская (Т. duperreyi) — Гавайя
 Талассотии
(Thalassothia) талассотиялар; курбака сымалдуу балыкта
рдын бир уруусу.
 Талассофрины
(Thalassophryne) талассофриналар; курбака сымалдуу балы
ктардын бир уруусу.
 Талеихт
(Thaleichthys) талеихттер; корюшка балыктарынын бир ур
усу.
 Талесса
(Thalessa lunator) талессалар; чабандес каскактардын бир
уруусу.
 Таманду
(Tamandua tetradactyla) таманду; кумурскачыл желиндүү айба
дардын бир түрү.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru