Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 2
 Вагина
к. Влагалище.
 Важенка
(зоол.) түндүк марал; түндүк бугунун ургаачысы.
 Вазодилятаторы
(физиол.) вазодилятаторлор; кантамырды кеңейтүүч
ү нервдер.
 Вазоконстрикторы
(физиол.) - вазоконстрикторлор; кантамырды тарыту
чу нервдер.
 Вакуоли пишеварительные
(цит.) тамак сиңирүүчү вакуолялар; жалгыз клеткал
уу жандыктардын тамак эриткич "органы".
 Вакуоли пульсирующие
(цит.) бүлкүлдөгөн вакуолялар; жалгыз клеткалуу ж
андыктардын денесинде бүлкүлдөп тарып-кенейип т
рган бир тегерек ээн жайлар.
 Вакуоли сократительные
к. Вакуоли пульсирующие.
 Вакцина
(мед.вет.) вакцина; дарылануу жана сактануу үчүн к
олдонулуучу препарат.
 Варольев мост
(анат.) вароли көпүрөсү; мээнин сөңгөгүнүн астыңк
ы бетинде туурасынан жаткан бир жонок.
 Важенка
түндүк маралы; түндүк бугусунун ургаачысы.
 Валек американский
(Caregonus cylindraceus quadrilateralis) Америка жумуру балыгы.
 Валлаби
(Wallabia) валлаби; орто борсоло. Боорунда баштыгы ба
, желиндүү айбандардын борсо сымалдуулар тукуму
а кире турган бир систематикалык тобу, булардын
 Валлару
к. кенгуру горные, уюк Кенгуру.
 Валлару обыкновенный
(Osphranter rodustus) кадимки тообөрсөсү; тообөрсөлөр уру
уундагы бир түр.
 Валлонии
(Vallonia) валлониялар; кургактагы үлүлдөрдүн бир ур
усу.
 Валух взрослый
ирик, бычылган 3-6 жаштагы эркек кой.
 Валух годовалый
борук; бир жашар бычылган эркек кой.
 Валух двухлетний
шишек, эки тиштүү; эки жашар бычылган эркек кой.
 Валушок
к. Валух годовалый.
 Вальваты
(Valvata) вальваттар; өзөндөрдө жашоочу үлүлдөрдүн б
ир тукуму.
 Вальдшнеп
(Scolopax rustricola) вальдшнеп, токойчулдук; токойдо жашо
очу, эчкимаараксымак чулдуктардын бир уруусу.
 Вальдшнеп оклендский
(Coenocorhypha aucklandica) Окленд токойчулдугу; токойчулдук
тардын Жаны Зеландия жакта жашоочу бир түрү.
 Вальшня
к. Вальдшнеп.
 Вампир
(Desmodus rotundus) вампир, мыкаачы; жарганаттардын бир у
уусу.
 Ванговые
(Vangidae) вангалар; Мадагаскарда жашоочу борбашсыма
к куштардын бир тукуму, буларга өкүл катары ванга
(Vanga curvirostris) — ванга кирет.
 Ванделлиевые
(Trichomycterdae) ванделлиялар; Түштүк Амерканын эң майд
а жаянбалыктарынын бир тукуму, булардын өкүлү ка
ары, ванделлия (Vandellia cirrchosa ) — ванделлия түрү бел
 Вандеру
(Macacus silenus) вандеру; арстанкуйрук макак; маймылдар
дын бир түрү.
 Вапити
(Cervus elaphus americanus) вапити; Америка бугусу.
 Варакушка
(Luscinia svecica) саз булбулу; булбулдар уруусунун бир т
үрү.
 Вараны
(Varanidae) эчкемерлер; кескелдириктердин бир тукуму,
буларга кыйла түрлөр кирет: варан безухий (Lanthanotus
borneensis) — мулук эчкемер, в. бенгальский (Varanus bengaliens
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru