Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Да"
Cлов всего:10095 Страница 1 из 1
 Дабб
к. шипохвост обыкновенный, уюк Шипохвосты.
 Дабойя
к. гадюка цепочная, уюк Гадюковые.
 Даватчан
даватчан; Байкал колуно куючу озондордо жашоочу
абактардын бир түрү.
 Дазифора
(Dasyphora) дазифора; чымындардын бир уруусу.
 Дактилогирусы
(Dactlogyrus) дактилогирустар; мите курттардын бир уру
усу, булардын өкүлү: дактилогирус вастатор (D. vastato
r) — куруткуч дактилогирус.
 Даллиевые
(Dallidae) даллия сымалдуулар; Чукотка жана Аляска са
здарында жашоочу кара балыктардын бир тукуму, бу
арга даллия (Dallia) — даллия уруусу да кирет.
 Даманы
(Hyracoidea) дамандар; желиндүү айбандардын бир түркү
ү, булардын кыйла уруусу, түрү бар: даман капский
(Procavia capensis) — Кап даманы, д. горные (Heterochyrax) — тоо д
 Дамы
(Thylogale eugenii) дамалар; баштыкчан желиндүү айбандар
ын бир түрү.
 Данаиды
(Danaidae) даная сымалдуулар; көпөлөктөрдун бир туку
у.
 Данио
(Danio) даниолор; Азиянын өзөндөрүндө, көлчүктөрүнд
ө жашоочу майда балыктардын бир уруусу, булардын
өкүлү: данио малабарский (D. malabaricus) — Малабар дани
 Даниэль
к. Лань.
 Данневигия
(Dannevigia) данневигиялар; океан балыктарынын бир ур
усу.
 Даудебардии
(Daudebardia) даудебардиялар; . кургакта жашоочу үлүлд
рдүн бир уруусу.
 Дафнии
(Daphnia) дафниялар, суубүргөлөр; бутактуу мурутчан
ак сымалдуулардын бир уруусу, буларга кыйла түр
ирет: дафния большая — к. дафния обыкновенная, д.
 Дая
(Daya) дая; деңиздердеги, океандардагы шурулардын а
расында жашоочу балыктардын бир түрү.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru